Helheten som må være på plass for å lykkes med dine prosjekter

Prosjekteierstyring Kompetanseutvikling Prosjektsystemer

6 min. lesning

For virksomheter som lever av prosjekter, er det i tillegg til å velge de riktige prosjektene, helt avgjørende med suksess i prosjektledelse og prosjekteierstyring for å oppnå ønskede gevinster. De fleste har mange prosjekter som går på skinner, men også noen som går mindre bra. Hvorfor er det slik at noen lykkes ofte med sine prosjekter, mens andre sliter? 

Dette blogginnlegget gir deg innsikt i kjennetegnene ved virksomheter som har mange suksessfulle prosjekter i sin portefølje.

Hvorfor mislykkes noen prosjekter?

Det som ofte mangler blandt de som ikke lykkes er tilstrekkelig kompetanse, en godt implementert metode for prosjektledelse og prosjekteierstyring, samt klare retningslinjer fra virksomhetsledelsen.

Prosjektenes omfang og kompleksitet varierer, men et kritisk aspekt for suksess hos alle er rammebetingelsene og styringsmekanismene som ledelsen setter for prosjektene. Nedenfor er en oversikt over nøkkelelementer som må være på plass om man skal lykkes.

LES OGSÅ: 5 grunner til at du mislykkes med prosjektet


Dette kjennetegner de som lykkes

Det er spesielt fire elementer som bør være på plass om man skal sikre at organisasjonen leverer gjentagende vellykkede prosjekter.

Figur 1: Illustrerer "Metier-likningen" - de fire elementene som må til for å oppnå gjentatte vellykkede prosjekter

1. Dybdekompetanse i prosjektledelse og -eierstyring

Å bygge kompetanse innen prosjektledelse og prosjekteierstyring på alle nivåer i virksomheten er grunnleggende. Dette sikrer en felles terminologi og en standardisert metode, noe som forsterker virksomhetens prosjektmodenhet. Det sikrer også at alle ansatte har en grunnleggende forståelse. Det er viktig, da vi ofte har ulik bakgrunn og erfaring blant medarbeiderne.

Ofte er det mangelen på kompetanse som gjør at prosjektet feiler. Et kontinuerlig søkelys på dette vil forbedre prosjektmodenheten i virksomheten. 

LES OGSÅ: Hvorfor er prosjektkompetanse så avgjørende for prosjektsuksess

2. Implementert prosjekt- og eierstyringsmodell

Å ha kompetanse på plass holder ikke om dere ikke har en felles metode å jobbe etter. En implementert styringsmodell sikrer konsistent kvalitet over tid og mellom prosjekter.

Med en felles prosess som beskriver virksomhetens beste praksis, skrer man gjentagende gode prosjektgjennomføringer med tilhørende resultater. En prosjekt- og eierstyringsmodell forklarer hva som skal gjøres når gjennom hele prosjektets livssyklus, og sikrer at man har oversikt over alle faser og beslutningspunkter alle prosjekter skal gjennom.


Last ned gratis guide: Eierstyring i enkeltprosjekt - godt forklart


De som lykkes med prosjekter, har en felles prosjekt- og eierstyringsmodell som er fleksibel nok til å tilpasses både store og små prosjekter, som også brukes slik at alle prosjekter gjennomføres med samme beste praksis.

Det vi i Metier ofte ser er at det ikke er mangel på metoder og modeller for hvordan ting kan gjøres. Utfordringen ligger ofte i det å få det fra å gå fra implementert til definert praksis. Her har ledelsen en viktig oppgave med å få hele virksomheten til å følge metodikken. 


3. Aktiv og profesjonell prosjekteierstyring

Dette bør alltid være en del av prosjektet. Prosjekteierstyring betyr at ledelsen skal bidra til å sikre at prosjektet realiser ønskede gevinster for virksomheten. Hvis prosjekteier ikke er godt nok involvert i prosjektet så er det vanskelig å sikre at leveransen står til forventning. Derfor må prosjekteiere være aktivt engasjert gjennom prosjektets livssyklus for å sikre at det leverer som forventet.

Å være prosjekteier er en krevende oppgave. Det er viktig at man velger en person til denne rollen som har både kompetanse, tilstrekkelig tid og interesse til å følge opp prosjektet på en god måte. Ofte velges det en person som sitter for høyt oppe i organisasjonen. Da ender man fort opp med en prosjekteier som har veldig mange andre oppgaver på siden, og som ikke får frigitt nok tid til å følge opp prosjektet på en god måte.

God prosjekteierstyring krever koordinert innsats, og bør være en integrert del av prosjektet. Om virksomheten i tillegg har et felles system som både prosjektlederne og -eierne bruker i sitt daglige arbeid, har man et godt og solid grunnlag for å lykkes.

LES OGSÅ: Hva er prosjekteierstyring og hvorfor er det så viktig

4. Gode systemer for prosjektledelse- og styring

Å ha et sterkt og integrert system for prosjektledelse og eierstyring er kritisk. Det hjelper deg med å effektivt velge og gjennomføre prosjekter, samtidig som det gir full sporbarhet og enkel kommunikasjon. Om du ikke har gode systemer som støtter oppunder de tre foregående punktene er det vanskelig å lykkes. Å velge riktige prosjekter og sørge for at de gjennomføres godt, blir fort utfordrende uten riktig systemstøtte.

Et godt system for prosjekteierstyring skal:

  • få distribuert og implementert en prosjekt- og eierstyringsmodell slik at alle prosjekter gjennomføres på samme måte, og med de samme fasene og beslutningspunktene basert på virksomhetens beste praksis.
  • gi en god oversikt over prosjektporteføljen og hvert enkelt prosjekt på ett og samme sted
  • gi tydelige rollebeskrivelser med tilhørende sjekklister slik at det blir enklere å samarbeide og jobbe effektivt
  • gi tilgang til maler og sjekklister ett sted slik at alle vet hva som skal gjøres når og hvilke dokumenter som skal opprettes eller oppdateres
  • legger til rette for samarbeid mellom prosjekteiere, -ledere og -medarbeidere ved at alle dokumenter er lagret et sted med full sporbarhet, oppgavefordeling og enkel kommunikasjon med alle involverte i prosjektet.

LES OGSÅ: Prosjekteierstyring satt i system

New call-to-action


Christine jobber som Product Marketing og Growth Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse, smidig og digitalisering. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og ScrumMaster og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Prosjekteier er premissgiver for suksess

God prosjekteierstyring er en avgjørende suksessfaktor i prosjekter. Prosjekteier skal fastsette mål og føringer, stille krav til utredninger, utpeke prosjektleder og fatte sentrale beslutninger. Kompetanse, kapasitet og rammeverk for prosjekteierstyring er viktig. Når ikke alt dette er på plass, vil sannsynligheten for prosjektsuksess reduseres vesentlig.

Eierstyring i innovasjonsprosjekter: ikke gå i fella

Å lede et innovativt prosjekt, som for eksempel innen fornybar energi, er å balansere på en tynn linje mellom suksess og kaos. Det føles gjerne som om prosjektet må i gang og lykkes øyeblikkelig, spesielt når forretningsmål og finansiering er på plass. Dessverre ser det ut til at mange av dagens prosjekteiere undervurderer kompleksiteten av prosjektene. Deres iver etter suksess fører til dårlig prosjekteierstyring og unødvendige komplikasjoner i prosjektet. I dette innlegget ønsker jeg å sette lys på noen av hovedutfordringene rundt det å styre prosjekter i selskaper som har et stort mål om å bedre vår verden, har lite tid og store drømmer. Ved å sette fokus på robust prosjekteierstyring kan veien til målet bli ryddigere og mindre kaotisk.

Slik lykkes du med prosjekteierstyring

Usikkerhet om de store linjene er prosjektets største fallgruve. Prosjekteierstyringen er derfor en sentral suksessfaktor for at man skal lykkes i å få mest mulig verdi for investeringen. En kompetent prosjekteier vil sørge for at de øvrige faktorene kommer på plass. Så hva skal til for å lykkes i rollen i tråd med Verdistyrt prosjektutvikling? I dette blogginnlegget får du en oversikt over en prosjekteiers rolle i styringsgruppen, oppgaver og fokusområder, samt suksessfaktorer i prosjektprosessen.