Hvorfor er prosjektkompetanse så avgjørende for prosjektsuksess?

Kompetanseutvikling

3 min. lesning


På tross av at de fleste organisasjoner over lengre tid har hatt et sterkt fokus på forbedringstiltak knyttet til prosjekter så er det fremdeles mange prosjekter som mislykkes. Det er flere årsaker til dette, men en hovedårsak er fortsatt manglende prosjektkompetanse.

Det er en kjensgjerning at de fleste prosjektledere fortsatt blir prosjektledere først og fremst fordi de er gode på noe annet og at det sjelden er krav til relevant kompetanse når man får rollen første gang. Fortsatt er det slik at de fleste som tar kurs hos oss allerede er prosjektledere og har vært dette en god stund. Hvor er de som skal bli prosjektledere? Erkjennelsen om at prosjektledelse er en profesjon som krever høy og bred kompetanse er fortsatt lav.

LES OGSÅKompetanse man bør besitte for å lykkes som prosjektvirksomhet

Ville du ansatt en økonomisjef uten økonomiutdanning?

Ser man på verdiene som en prosjektleder i praksis forvalter gjennom sitt prosjekt, så er det rart at man ikke er tydeligere på krav til kunnskap og kompetanse. Hvem ville ansatt en økonomisjef uten økonomiutdanning eller en juridisk direktør uten juridisk kompetanse? Alt for mange prosjektledere lærer den harde veien, gjennom å gjøre kostbare feil i prosjektene. Vi kan kanskje våge oss å si at prosjektledelse ofte har verdens dyreste profesjonsutdanning fordi man tillater det å være en erfaringsbasert profesjon hvor kostnaden er prosjektoverskridelser og tap.

En utfordring med å la profesjonen være erfaringsbasert er at den kompetansen man bygger gjennom erfaring kun er dekkende for den typen prosjekter man har erfart. Alle prosjekter er forskjellige og skal man være rustet til å påta seg ansvar for ulike prosjekter og lykkes i det lange løp, så trenger man en kompetanse som er bredere enn det det enkelte prosjekt krever. Vi ser prosjektledere som har gått i gradene og fått ansvar for større prosjekter fordi de over tid har lykkes med én type prosjekter. Når de så bruker den samme tilnærmingen til prosjektledelse på de store prosjektene, så faller de gjennom med store konsekvenser for både prosjekt og karriere.


Les mer om myMetier+ - et jobbstøtteverktøy som gjør prosjekthverdagen din  enklere


Prosjektledelse kan ikke «robotifiseres» med en prosjektmodell

Mange organisasjoner forsøker å gjøre noe med problemet ved å etablere omfattende prosjektmodeller og prosessdrevne kvalitetssystemer som i detalj beskriver hvordan prosjektledelse skal utføres.

Prosjektmodeller gir stor verdi under riktige forutsetninger.

  • Når prosjektmodellen legger til rette for fleksibilitet og tilpasning til det enkelte prosjekt.
  • Når de som benytter prosjektmodellen har nødvendig kompetanse til å bruke den riktig.

En prosjektmodell og et kvalitetssystem kan likevel aldri erstatte kompetanse – vi kan ikke «robotisere» prosjektledelse.

Ofte ser vi prosjektmodeller som går så langt i å detaljspesifisere hvordan prosjektene skal ledes at verdien og relevansen forsvinner. Prosjektene er som tidligere nevnt unike og skal man lykkes så må man tilpasse styringen og fokuset i prosjektet til prosjektets unikhet og risiko. Det er nettopp dette som skiller prosjekter fra andre oppgaver av mer repetitiv art. Dette betyr ikke at det ikke finnes en beste praksis for hvordan prosjekter skal ledes og styres, men når man kommer til det enkelte prosjekt så må ledelse tilpasses og aktiviteter fokuseres på det som gir mest verdi og sikrer suksess. Dette er noe av kjernen i god og profesjonell prosjektledelse.

Skal du lykkes som prosjektleder i det lange løp så trenger du breddekompetanse til å håndtere den unikheten og risiko som de fremtidige prosjektene du skal lede vil ha.
Les mer om jobbstøtteverktøyet myMetier+ som gjør prosjekthverdagen din enklere


Henning er direktør i Metier og har i mange år arbeidet med forbedring og kompetanseutvikling hos virksomheter der prosjekt er viktig, med fokus på bl.a. kompetanseutvikling som suksessfaktor. Henning er utdannet ingeniør fra Universitetet i Sør-Trøndelag, er sertifisert innen PRINCE2®, MSP®, MoP® og MoV® og brenner for prosjekt som arbeids- og organisasjonsform. Utenfor jobb kan du møte han på sykkel langs landeveien eller med hund til skogs.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Helheten som må være på plass for å lykkes med dine prosjekter

For virksomheter som lever av prosjekter, er det i tillegg til å velge de riktige prosjektene, helt avgjørende med suksess i prosjektledelse og prosjekteierstyring for å oppnå ønskede gevinster. De fleste har mange prosjekter som går på skinner, men også noen som går mindre bra. Hvorfor er det slik at noen lykkes ofte med sine prosjekter, mens andre sliter?

Slik lager du gode presentasjoner

Å gi en vellykket presentasjon kan være en kunst i seg selv. Det å kunne skape engasjerende og minneverdige budskap ved hjelp av en presentasjon, er en verdifull ferdighet i livet. Men hva er hemmeligheten bak de beste presentasjonene? Hva er det som gjør at enkelte presentasjoner engasjerer mer enn andre, og hvordan kan du emulere de beste foredragsholderne? I dette blogginnlegget skal vi utforske noen nøkkelfaktorer som kan hjelpe deg med å ta presentasjonene dine til et helt nytt nivå.

De 10 mest leste innleggene første halvår 2023

Hvert halvår tar vi en titt i statistikken for å se hva som har engasjert våre lesere. Det gir interessant informasjon om trender i markedet, og hvilke temaer som går igjen – hva er det folk engasjerer seg i, og hva har de lyst til å lære mer om? Dette halvåret er det en stor variasjon i temaer, men det er klart at ny AI-teknologi, bærekraft, prosjektledelse i helsehusbygg har vært i vinden, i tillegg til klassikeren prosjektledelse og kompetanseheving. Her finner du de mest leste blogginnleggene. Vi ønsker deg en fortsatt fin sommer!