Dette er forskjellen på prosjekter, programmer og porteføljer

Program- og porteføljestyring

4 min. lesning

PRINCE2 er verdens mest populære prosjektledelsesmetodikk. Rammeverket eies av Axelos, som også har rammeverk og veiledninger for håndtering programmer (MSP - Managing Successful Programmes) og porteføljer (Management of Portfolios).

I dette blogginnlegget forklarer vi deg hvordan Axelos definerer prosjekter, programmer og porteføljer og hvordan de kan organiseres i forhold til hverandre.

Prosjekt

Et prosjekt er en midlertidig organisasjon etablert med den hensikt å levere ett eller flere produkter som bidrar til å realisere en avtalt Business Case.

LES OGSÅ: Hva kjennetegner et prosjekt?

Prosjektledelse er planlegging, delegering, overvåkning og styring av alle aspekter av prosjektet. Dette inkluderer å motivere alle involverte til å bidra til å oppnå prosjektets mål innenfor definerte krav og forventinger knyttet til tid, kostnad, kvalitet, omfang, gevinster og usikkerhet.

Program

Et program er en midlertidig fleksibel organisasjon etablert for å koordinere, styre og overvåke implementering av et sett relaterte prosjekter og aktiviteter for å levere ytelsesforbedringer og gevinster relatert til virksomhetens strategiske målsetninger.

Programledelse og prosjektledelse er komplementære tilnærmelser. I løpet av et program, vil prosjekter initieres, gjennomføres og avsluttes. Programmer er dermed paraplyen disse prosjektene koordineres under.

Programledelse skal sikre samhandling mellom :

  • Virksomhetsstrategien
  • Leveranser og innføringen av endringskapabiliteter
  • Den daglige forretningen

Last ned e-bok: Slik får prosjekter, programmer og porteføljer god støtte,  uten byråkrati


Portefølje

En portefølje er totalen eller en del av en virksomhets investeringer i endringsinitiativer som er iverksatt for å oppnå strategiske målsettinger. Porteføljeledelse består av koordinerte strategiske prosesser og beslutninger som sammen skaper den mest effektive balanse mellom organisasjonsendringer og “business-as-usual”

I motsetning til programmer og prosjekter har ikke porteføljer en definer start og slutt. Porteføljen må dekke de prosjektene og/eller programmene som er nødvendige for å oppnå et strategisk mål.

Porteføljestyring fokuserer på å gjøre de rette tingene, prosjekter fokuserer på å gjøre tingene rett og program er begge deler.

Et eksempel på organisering av prosjekter, programmer og porteføljer

prosjekt-program-portefølje

Figuren viser organiseringen av en portefølje. I porteføljen over finner vi 6 prosjekter hvor 3 av dem er organisert i et program.

Vil du lære mer om program- og portføljestyring?

Under finner du en oversikt over sertifiseringene knyttet til program- og porteføljestyring som kan være nyttig.

MSP Foundation

MSP Foundation gjør deg i stand til å jobbe som et teammedlem i et program med forståelse av de fundamentale prinsippene i MSP. Sertifiseringen krever at du deltar på et tre dagers klasseromskurs med en påfølgende 1-times eksamen.

MSP Practitioner

Som MSP Practitioner sertifisert vil du få en god forståelse av prinsippene og teorien i MSP slik at du kan bruke det og lede mindre komplekse programmer. Sertifiseringen krever at du deltar på et to dagers klasseromskurs med en påfølgende 3-timers eksamen.

MoP Foundation

MoP Foundation er en sertifisering som gir deg en innføring i god praksis for porteføljestyring. Etter endt sertifisering vil du være i stand til å jobbe som et teammedlem i et porteføljekontor eller besitte flere av rollene ved å vise tilstrekkelig kunnskap og forståelse i MoP. Sertifiseringen krever at du deltar på et tre dagers klasseromskurs med en påfølgende 1-times eksamen.

MoP Practitioner

MoP Practitioner gjør deg i stand til å bruke og tilpasse MoP tilstrekkelig for å kunne implementere MoP og bruke alle deler av MoP på en portefølje. Sertifiseringen krever at du deltar på et to dagers klasseromskurs med en påfølgende 3-timers eksamen.

Last ned e-bok: Slik får prosjekter, programmer og porteføljer god støtte, uten byråkrati


Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier OEC og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å bistå alle som jobber i og med prosjekter. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida og er en ekte fotballjente fra Røa.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er MSP® og hva er nytt i 5th edition?

Managing Successful Programs (MSP) er et rammeverk fra AXELOS, organisasjonen som også står bak anerkjente sertifiseringer som PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, AgileSHIFT® og MoP®. Rammeverket hjelper deg med å tilpasse programmer til virksomhetens strategi og forretningsmuligheter slik at du oppnår maksimal verdi.

Fem grunner til at Excel ikke er tilstrekkelig når du skal ha oversikt over prosjektporteføljen

Mange virksomheter bruker Excel istedenfor å investere i systemer som er ment for prosjekt- og porteføljestyring. På den måten så sparer de kanskje IT-avdelingen for utgifter, men å bruke Excel til flere formål enn det det ble designet for kan straffe seg i lengden og det utgjør en stor risiko.

Hva kreves for å drive god porteføljestyring?

Mange bedrifter må velge mellom en rekke prosjekter og prosjektforslag hvert år. Å gjøre disse prioriteringene er krevende og innebærer utallige valgmuligheter. Valget man tar bør ikke være overlatt til tilfeldighetene, men basert på vedtatte kriterier og følge en tydelig strategisk retning. For å gjøre disse prioriteringene er det avgjørende å ha en god metodisk tilnærming til hvordan man styrer og utvikler porteføljen og evalueringskriterier som er tilpasset organisasjonens behov for prioriteringer.