Dette er forskjellen på prosjekter, programmer og porteføljer

Program- og porteføljestyring

4 min. lesning

PRINCE2 er verdens mest populære prosjektledelsesmetodikk. Rammeverket eies av Axelos, som også har rammeverk og veiledninger for håndtering programmer (MSP - Managing Successful Programmes) og porteføljer (Management of Portfolios). Metodikken er basert på beste praksis og er utviklet for å gi en strukturert og kontrollert tilnærming til prosjektledelse.

Her forklarer vi deg hvordan Axelos definerer prosjekter, programmer og porteføljer, og hvordan de kan organiseres i forhold til hverandre. 

Prosjekt

Et prosjekt er en midlertidig organisasjon etablert med den hensikt å levere ett eller flere produkter som bidrar til å realisere en avtalt Business Case.

LES OGSÅ: Hva kjennetegner et prosjekt? og Hva er egentlig prosjektledelse?

Prosjektledelse er planlegging, delegering, overvåkning og styring av alle aspekter av prosjektet. Dette inkluderer å motivere alle involverte til å bidra til å oppnå prosjektets mål innenfor definerte krav og forventninger knyttet til tid, kostnad, kvalitet, omfang, gevinster og usikkerhet.

Program

Et program er en midlertidig organisasjon, som er fleksibel og etablert med formålet å koordinere, styre og overvåke implementeringen av et sett relaterte prosjekter og aktiviteter. Hensikten med dette er å oppnå ytelsesforbedringer og gevinster som er knyttet til virksomhetens strategiske målsetninger.

Programledelse og prosjektledelse er komplementære tilnærminger. I løpet av et program vil prosjekter initieres, gjennomføres og avsluttes. Programmer er dermed paraplyen disse prosjektene koordineres under.

Les også: Program - kun en samling enkeltprosjekter?

Programledelse skal sikre samhandling mellom:

  • Virksomhetsstrategien
  • Leveranser og innføringen av endringskapabiliteter
  • Den daglige forretningen

Last ned e-bok: Slik får prosjekter, programmer og porteføljer god støtte,  uten byråkrati


Portefølje

En portefølje er totalen, eller en del av en virksomhets investeringer i endringsinitiativer som er iverksatt for å oppnå strategiske målsettinger. Porteføljeledelse består av koordinerte strategiske prosesser og beslutninger som sammen skaper den mest effektive balanse mellom organisasjonsendringer og “business-as-usual”

I motsetning til programmer og prosjekter har ikke porteføljer en definer start eller slutt. Porteføljen må dekke de prosjektene og/eller programmene som er nødvendige for å oppnå et strategisk mål.

Les også: Hva kreves for å drive god porteføljestyring?

Porteføljestyring fokuserer på å gjøre de rette tingene, prosjekter fokuserer på å gjøre tingene rett og program er begge deler.

Et eksempel på organisering av prosjekter, programmer og porteføljer

MicrosoftTeams-image (12)

Figuren viser organiseringen av en portefølje. I porteføljen over finner vi 6 prosjekter hvor 3 av dem er organisert i et program.

Vil du lære mer om program- og portføljestyring?

Under finner du en oversikt over sertifiseringene knyttet til program- og porteføljestyring som kan være nyttig.

MSP Foundation

MSP Foundation gjør deg i stand til å jobbe som et teammedlem i et program med forståelse av de fundamentale prinsippene i MSP. Sertifiseringen krever at du deltar på et tre dagers klasseromskurs med en påfølgende 1-times eksamen.

MSP Practitioner

Som MSP Practitioner sertifisert vil du få en god forståelse av prinsippene og teorien i MSP slik at du kan bruke det og lede mindre komplekse programmer. Sertifiseringen krever at du deltar på et to dagers klasseromskurs med en påfølgende 3-timers eksamen.

MoP Foundation

MoP Foundation er en sertifisering som gir deg en innføring i god praksis for porteføljestyring. Etter endt sertifisering vil du være i stand til å jobbe som et teammedlem i et porteføljekontor eller besitte flere av rollene ved å vise tilstrekkelig kunnskap og forståelse i MoP. Sertifiseringen krever at du deltar på et tre dagers klasseromskurs med en påfølgende 1-times eksamen.

MoP Practitioner

MoP Practitioner gjør deg i stand til å bruke og tilpasse MoP tilstrekkelig for å kunne implementere og bruke alle deler av MoP på en portefølje. Sertifiseringen krever at du deltar på et to dagers klasseromskurs med en påfølgende 3-timers eksamen.

New call-to-action


Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å bistå alle som jobber i og med prosjekter. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvordan kan vi skape forutsigbarhet i dagens marked?

Prisveksten i dagens marked har vi knapt sett maken til. Makroøkonomene kaller det en “perfekt storm” og noe vi ikke tidligere har erfaring med – i hvert fall ikke på flere tiår. Hvordan skal vi som bransje seile gjennom storm i så ukjent farvann? Den drastiske endringen av markedsforutsetninger på såpass kort tid som i dag, innebærer at vi i mindre grad kan bruke historiske data som utgangspunkt for hva som kommer til å skje de neste årene. Disse historiske dataene avviker nemlig så mye fra realiteten vi har nå, at en prognose utelukkende basert på dette vil bomme på målskiva. Dette skaper utfordringer for byggherrer som har store porteføljer med utbyggingsprosjekter i plan- og gjennomføringsfase. Det virker naturlig nok umulig å planlegge for noe så grunnleggende ukjent, med et usikkert referansepunkt. Det beste vi kan gjøre er å planlegge og prioritere riktig – og å ha best mulig oversikt over porteføljene våre. Men hva skal vi egentlig planlegge for?

Hva er MSP® og hva er nytt i 5th edition?

Managing Successful Programs (MSP) er et rammeverk fra AXELOS, organisasjonen som også står bak anerkjente sertifiseringer som PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, AgileSHIFT® og MoP®. Rammeverket hjelper deg med å tilpasse programmer til virksomhetens strategi og forretningsmuligheter slik at du oppnår maksimal verdi.

Fem grunner til at Excel ikke er tilstrekkelig når du skal ha oversikt over prosjektporteføljen

Mange virksomheter bruker Excel istedenfor å investere i systemer som er ment for prosjekt- og porteføljestyring. På den måten så sparer de kanskje IT-avdelingen for utgifter, men å bruke Excel til flere formål enn det det ble designet for kan straffe seg i lengden og det utgjør en stor risiko.