Dette er forskjellen på prosjekter, programmer og porteføljer

Porteføljestyring Programstyring

3 min. lesning

PRINCE2 er verdens mest populære prosjektledelsesmetodikk. Rammeverket eies av Axelos, som også har rammeverk og veiledninger for håndtering programmer (MSP - Managing Successful Programmes) og porteføljer (Management of Portfolios).

I dette blogginnlegget forklarer vi deg hvordan Axelos definerer prosjekter, programmer og porteføljer og hvordan de kan organiseres i forhold til hverandre.

Prosjekt

Et prosjekt er en midlertidig organisasjon etablert med den hensikt å levere ett eller flere produkter som bidrar til å realisere en avtalt Business Case.

LES OGSÅ: Hva kjennetegner et prosjekt?

Prosjektledelse er planlegging, delegering, overvåkning og styring av alle aspekter av prosjektet. Dette inkluderer å motivere alle involverte til å bidra til å oppnå prosjektets mål innenfor definerte krav og forventinger knyttet til tid, kostnad, kvalitet, omfang, gevinster og usikkerhet.

Program

Et program er en midlertidig fleksibel organisasjon etablert for å koordinere, styre og overvåke implementering av et sett relaterte prosjekter og aktiviteter for å levere ytelsesforbedringer og gevinster relatert til virksomhetens strategiske målsetninger.

Programledelse og prosjektledelse er komplementære tilnærmelser. I løpet av et program, vil prosjekter initieres, gjennomføres og avsluttes. Programmer er dermed paraplyen disse prosjektene koordineres under.

Programledelse skal sikre samhandling mellom :

  • Virksomhetsstrategien
  • Leveranser og innføringen av endringskapabiliteter
  • Den daglige forretningen

Delta på vårt gratis webinar for å få en introduksjon til MSP og MOP.


Portefølje

En portefølje er totalen eller en del av en virksomhets investeringer i endringsinitiativer som er iverksatt for å oppnå strategiske målsettinger. Porteføljeledelse består av koordinerte strategiske prosesser og beslutninger som sammen skaper den mest effektive balanse mellom organisasjonsendringer og “business-as-usual”

I motsetning til programmer og prosjekter har ikke porteføljer en definer start og slutt. Porteføljen må dekke de prosjektene og/eller programmene som er nødvendige for å oppnå et strategisk mål.

Porteføljestyring fokuserer på å gjøre de rette tingene, prosjekter fokuserer på å gjøre tingene rett og program er begge deler.

Et eksempel på organisering av prosjekter, programmer og porteføljer

prosjekt-program-portefølje

Figuren viser organiseringen av en portefølje. I porteføljen over finner vi 6 prosjekter hvor 3 av dem er organisert i et program.

Vil du lære mer om program- og portføljestyring?

Under finner du en oversikt over sertifiseringene knyttet til program- og porteføljestyring som kan være nyttig.

MSP Foundation

MSP Foundation gjør deg i stand til å jobbe som et teammedlem i et program med forståelse av de fundamentale prinsippene i MSP. Sertifiseringen krever at du deltar på et tre dagers klasseromskurs med en påfølgende 1-times eksamen.

MSP Practitioner

Som MSP Practitioner sertifisert vil du få en god forståelse av prinsippene og teorien i MSP slik at du kan bruke det og lede mindre komplekse programmer. Sertifiseringen krever at du deltar på et to dagers klasseromskurs med en påfølgende 3-timers eksamen.

MoP Foundation

MoP Foundation er en sertifisering som gir deg en innføring i god praksis for porteføljestyring. Etter endt sertifisering vil du være i stand til å jobbe som et teammedlem i et porteføljekontor eller besitte flere av rollene ved å vise tilstrekkelig kunnskap og forståelse i MoP. Sertifiseringen krever at du deltar på et tre dagers klasseromskurs med en påfølgende 1-times eksamen.

MoP Practitioner

MoP Practitioner gjør deg i stand til å bruke og tilpasse MoP tilstrekkelig for å kunne implementere MoP og bruke alle deler av MoP på en portefølje. Sertifiseringen krever at du deltar på et to dagers klasseromskurs med en påfølgende 3-timers eksamen.

New Call-to-action


Ingrid jobber som Manager i Metier OEC og er en erfaren og engasjert rådgiver innen prosjektfaget. Hun har lang erfaring med virksomhetsforbedring og kompetanseheving, og jobber til daglig med endringsledelse, kommunikasjon og gevinstrealisering. Ingrid har en mastergrad i innovasjon og ledelse fra Handelshøyskolen i København, og omfattende kurs og sertifiseringer innen prosjektstyring. Hun er og sertifisert PROSCI Change Manager


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Ressursstyring i en prosjektportefølje

Om konsekvensen av parallelle prosjekter ikke tas i betraktning, kan flere prosjekter forsinkes. Av den enkle grunn at det ikke er nok tilgjengelige ressurser.