Hva kjennetegner et prosjekt?

Prosjektgjennomføring Kompetanseutvikling

4 min. lesning

Når en virksomhet har bestemt seg for å gjennomføre noe; for eksempel en kontrakt, et tiltak for å effektivisere og redusere kost eller å utvikle noe nytt, er det å organisere arbeidet som et prosjekt et alternativ som stadig oftere blir brukt. I dette blogginnlegget oppsummerer vi noen av de viktigste kjennetegnene til prosjekter.

Noen av kjennetegnene som skiller prosjekter fra vanlige arbeidsoppgaver inkluderer: 

Et prosjekt kjennetegnes av å ha en midlertidig og unik karakter, med et klart definert mål som skal oppnås. Prosjekter kan være komplekse og utfordrende, og involvere en rekke oppgaver og aktiviteter som må utføres for å oppnå prosjektmålet.

 1. Midlertidig og tidsbegrenset: Et prosjekt har en begrenset levetid og blir fullført når målet er nådd. Dette skiller det fra rutineoppgaver som kan være pågående og kontinuerlige.
 2. Tverrfaglighet: Prosjekter er vanligvis bemannet med en tverrfaglig organisasjon. Dette er ofte en av de viktigste driverne for å organisere som et prosjekt – man tar mennesker fra de delene av organisasjonen som man trenger.
 3. Klare mål: Et prosjekt har klare mål. Hvis man ikke har det er det vanskelig å vite når prosjektet har levert eller feilet. Vi skiller mellom effektmål og resultatmål. Det kan du lese mer om her.
 4. Unikt: Et prosjekt er ofte unikt og involverer spesifikke krav eller utfordringer som krever en tilpasset løsning. Dette skiller prosjekter fra gjentakende oppgaver som kan ha en standardisert løsning. Unikheten gjør at måloppnåelsen i prosjekt alltid er beheftet med usikkerhet.

  Les også: Hva gjør jeg når prosjektet ikke ligner på noe jeg har gjort før?

 5. Ressursbegrensninger: Prosesser og oppgaver i et prosjekt kan ha ressursbegrensninger som krever prioritering og styring av ressursene som er tilgjengelige. Dette kan inkludere begrensninger på tid, budsjett eller mannskapsressurser.
 6. Kompleksitet: Prosesser og oppgaver i et prosjekt kan være komplekse og kreve tverrfaglig ekspertise. Prosjekter kan involvere en rekke forskjellige oppgaver og aktiviteter, og må koordineres og styres på en effektiv måte for å oppnå prosjektmålet.
 7. Organisert tilnærming: Et prosjekt krever ofte en mer organisert tilnærming med en tydelig prosjektplan og definerte oppgaver og ansvar for teammedlemmene. Prosjekter krever også ofte regelmessig rapportering og evaluering av fremdrift og resultat.

  Les også: Slik bør prosjekter organiseres

 8. Risiko og usikkerhet: Prosesser og oppgaver i et prosjekt kan inneholde høyere risiko og usikkerhet enn vanlige arbeidsoppgaver, og prosjektlederen må være i stand til å håndtere disse risikoene.

  Les også: Usikkerhetsstyring – muligheter og trusler

Gratis mini-kurs: Introduksjon til prosjektledelse


Gråsoner mellom prosjekter og linjeoppgaver

Linjeoppgavene utføres i henhold til virksomhetens funksjonelle struktur, også kalt linjeorganisasjon. Linjeoppgaver er betegnelsen på arbeidsoppgaver som eksempelvis:

 • Daglig ledelse av virksomheten
 • Administrasjon og regnskap
 • Salg og markedsføring
 • Produksjon og distribusjon av produkter og tjenester
 • Vedlikehold av utstyr og materiell

Det finnes gråsoner mellom prosjekter og linjeoppgaver. For eksempel oppfattes ikke alle prosjekter som «unike», og det finnes også «unike» linjeoppgaver.

Ledelsen kan beslutte hvilke oppgaver som skal organiseres som et prosjekt. Det kan være at man ønsker at en typisk linjeoppgave, for eksempel vedlikehold av maskin, skal gjennomføres som et prosjekt. Bakgrunnen for ønsket om å utføre oppgaven som prosjekt er som regel at oppgaven inneholder mye usikkerhet. Ved å organisere den som et prosjekt vil ledelsen kunne følge opp arbeidet gjennom en prosjektleder med krav til ledelsesverktøy som ikke brukes for linjeoppgaver. Ledelsen kan også velge å utføre et typisk prosjekt som en linjeoppgave hvis virksomheten kjenner oppgaven godt. Dermed er usikkerheten lav og oppgaven som kan løses mer effektiv i linjen. God praksis i prosjektledelse inneholder krav som kan bli unødvendig byråkratisk for mindre oppgaver som er velkjente for virksomheten.

Hos Metier har vi prosjektlederkurs som lærer deg teknikker for best mulig styring av prosjekt. Ta en titt på kurssiden vår for full oversikt.

Få tilgang til gratis mini-kurs: Introduksjon til prosjektledelse


Per Ståle er direktør i Metier og har mer enn 20 års erfaring med utøvelse av prosjektfaget i praksis. Han brenner for faget og er en av våre mest etterspurte kurs- og foredragsholdere. Han har tidligere jobbet som prosjektleder for EVRY og IBM Global Services og bistår i dag virksomheter verden over med utvikling og innføring av prosesser for prosjektledelse.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

6 grunner til kostnadsoverskridelser (og hvordan unngå dem)

Kostnadsoverskridelser er dessverre et vanlig problem i både store og mindre prosjekter. Ofte hører vi om store statlige byggeprosjekter med million- og milliardsprekker. Årsakene til disse er selvfølgelig forskjellige og sammensatte, men noen gjengangere finner vi. Gjennom 40 års erfaring med komplekse prosjekter på tvers av bransjer, har Metier lært å kjenne igjen de vanligste fallgruvene som fører til kostnadsoverskridelser, og de mest sentrale suksessfaktorene for et vellykket resultat. I dette innlegget gir vi deg en oversikt over de 6 vanligste grunnene til budsjettoverskridelser. Vi har også hentet frem blogginnlegg fra arkivet som kan hjelpe deg med å unngå å havne i fella i prosjektprosessen. Her kan du lese videre om suksessfaktorer, ting verdt å ta hensyn til, samt eksempler fra prosjekter som har lykkes.

Et vellykket prosjekt - først når det er en vellykket ibruktakelse

Hva er et vellykket prosjekt? Som prosjektledere og -eiere er det naturlig å trekke frem prosjekttrekanten for å vurdere om vi har levert på tid, innenfor kost og med den kvalitet som er beskrevet. Er svaret ja på alle disse tre, kan det være fristene til å si at prosjektet er vellykket. Men da glemmer vi noe. For kvalitet er også knyttet til de funksjonelle forutsetningene for å kunne levere på de effektene som virksomheten skal levere etter å ha investert i et nytt bygg. Et vellykket prosjekt må kort og godt resultere i et produkt – et bygg eller annet – som blir brukt, som gir en god nytteverdi for brukerne, og som ikke minst svarer ut behovet det var ment å svare ut. Et vellykket prosjekt betyr derfor også en vellykket ibruktakelse.

Hvorfor bruke klarspråk i prosjekter?

Har du opplevd misforståelser i prosjekter knyttet til uklar kommunikasjon? I prosjektfaget er nettopp god kommunikasjon en viktig suksessfaktor. Det å skrive (og snakke) på en måte som alle involverte i prosjektet forstår, er viktig. Da unngår vi misforståelser, ekstra runder med oppklaring, og i verste fall feil i prosjektene. I dette innlegget viser vi deg hvordan du kan oppnå god og effektiv kommunikasjon i dine prosjekter ved hjelp av prinsipper for klarspråk.