Hva kjennetegner et prosjekt?

Prosjektgjennomføring Kompetanseutvikling

4 min. lesning

Når en virksomhet har bestemt seg for å gjennomføre noe; for eksempel en kontrakt, et tiltak for å effektivisere og redusere kost eller å utvikle noe nytt, er det å organisere arbeidet som et prosjekt et alternativ som stadig oftere blir brukt. I dette blogginnlegget oppsummerer vi noen av de viktigste kjennetegnene til prosjekter.

Noen av kjennetegnene som skiller prosjekter fra vanlige arbeidsoppgaver inkluderer: 

Et prosjekt kjennetegnes av å ha en midlertidig og unik karakter, med et klart definert mål som skal oppnås. Prosjekter kan være komplekse og utfordrende, og involvere en rekke oppgaver og aktiviteter som må utføres for å oppnå prosjektmålet.

 1. Midlertidig og tidsbegrenset: Et prosjekt har en begrenset levetid og blir fullført når målet er nådd. Dette skiller det fra rutineoppgaver som kan være pågående og kontinuerlige.
 2. Tverrfaglighet: Prosjekter er vanligvis bemannet med en tverrfaglig organisasjon. Dette er ofte en av de viktigste driverne for å organisere som et prosjekt – man tar mennesker fra de delene av organisasjonen som man trenger.
 3. Klare mål: Et prosjekt har klare mål. Hvis man ikke har det er det vanskelig å vite når prosjektet har levert eller feilet. Vi skiller mellom effektmål og resultatmål. Det kan du lese mer om her.
 4. Unikt: Et prosjekt er ofte unikt og involverer spesifikke krav eller utfordringer som krever en tilpasset løsning. Dette skiller prosjekter fra gjentakende oppgaver som kan ha en standardisert løsning. Unikheten gjør at måloppnåelsen i prosjekt alltid er beheftet med usikkerhet.

  Les også: Hva gjør jeg når prosjektet ikke ligner på noe jeg har gjort før?

 5. Ressursbegrensninger: Prosesser og oppgaver i et prosjekt kan ha ressursbegrensninger som krever prioritering og styring av ressursene som er tilgjengelige. Dette kan inkludere begrensninger på tid, budsjett eller mannskapsressurser.
 6. Kompleksitet: Prosesser og oppgaver i et prosjekt kan være komplekse og kreve tverrfaglig ekspertise. Prosjekter kan involvere en rekke forskjellige oppgaver og aktiviteter, og må koordineres og styres på en effektiv måte for å oppnå prosjektmålet.
 7. Organisert tilnærming: Et prosjekt krever ofte en mer organisert tilnærming med en tydelig prosjektplan og definerte oppgaver og ansvar for teammedlemmene. Prosjekter krever også ofte regelmessig rapportering og evaluering av fremdrift og resultat.

  Les også: Slik bør prosjekter organiseres

 8. Risiko og usikkerhet: Prosesser og oppgaver i et prosjekt kan inneholde høyere risiko og usikkerhet enn vanlige arbeidsoppgaver, og prosjektlederen må være i stand til å håndtere disse risikoene.

  Les også: Usikkerhetsstyring – muligheter og trusler

Hvor mye kan du om prosjektledelse? Test deg selv med vår prosjektledelsesquiz!


Gråsoner mellom prosjekter og linjeoppgaver

Linjeoppgavene utføres i henhold til virksomhetens funksjonelle struktur, også kalt linjeorganisasjon. Linjeoppgaver er betegnelsen på arbeidsoppgaver som eksempelvis:

 • Daglig ledelse av virksomheten
 • Administrasjon og regnskap
 • Salg og markedsføring
 • Produksjon og distribusjon av produkter og tjenester
 • Vedlikehold av utstyr og materiell

Det finnes gråsoner mellom prosjekter og linjeoppgaver. For eksempel oppfattes ikke alle prosjekter som «unike», og det finnes også «unike» linjeoppgaver.

Ledelsen kan beslutte hvilke oppgaver som skal organiseres som et prosjekt. Det kan være at man ønsker at en typisk linjeoppgave, for eksempel vedlikehold av maskin, skal gjennomføres som et prosjekt. Bakgrunnen for ønsket om å utføre oppgaven som prosjekt er som regel at oppgaven inneholder mye usikkerhet. Ved å organisere den som et prosjekt vil ledelsen kunne følge opp arbeidet gjennom en prosjektleder med krav til ledelsesverktøy som ikke brukes for linjeoppgaver. Ledelsen kan også velge å utføre et typisk prosjekt som en linjeoppgave hvis virksomheten kjenner oppgaven godt. Dermed er usikkerheten lav og oppgaven som kan løses mer effektiv i linjen. God praksis i prosjektledelse inneholder krav som kan bli unødvendig byråkratisk for mindre oppgaver som er velkjente for virksomheten.

Hos Metier har vi prosjektlederkurs som lærer deg teknikker for best mulig styring av prosjekt. Ta en titt på kurssiden vår for full oversikt.

New Call-to-action


Per Ståle er direktør i Metier og har mer enn 20 års erfaring med utøvelse av prosjektfaget i praksis. Han brenner for faget og er en av våre mest etterspurte kurs- og foredragsholdere. Han har tidligere jobbet som prosjektleder for EVRY og IBM Global Services og bistår i dag virksomheter verden over med utvikling og innføring av prosesser for prosjektledelse.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

God praksis i prosjektledelse

For at det skal være hensiktsmessig å bruke prosjekt som arbeidsform er det avgjørende at de som jobber i det forstår prosjektarbeidsformens virkemåter. For mange er «prosjekt» kanskje et litt vagt begrep, noe man kaller ting eller titler man får (prosjektleder), uten at man har et klart bilde av hva det innebærer. Det å ha grunnleggende kjennskap til beste praksis i prosjektledelse vil fungere som en grunnmur å bygge på for alle aspirerende prosjektledere. Det er også en forutsetning for å lykkes med gevinstrealiseringen i prosjektet. Her tar vi deg gjennom det grunnleggende som må på plass for at et prosjekt skal kunne lykkes – i henhold til god praksis.

5 suksessfaktorer for bærekraftige byggeprosjekter

Det settes stadig høyere krav til bærekraftsarbeidet i bygg og anleggsbransjen – med god grunn. Sektoren er den tredje største forurenseren, og står for 40% av verdens Co2-utslipp. Om vi skal snu dette, må vi som jobber i bransjen se vårt ansvar og bidra til å redusere utslipp og energibruk, slik at vi sørger for å i fremtiden bygge på en måte som setter mindre spor. Vi som prosjektledere har stor påvirkningskraft når det kommer til graden vi lykkes i bærekraftsarbeidet i våre prosjekter. Så hvordan kan vi legge til rette for suksess? I dette innlegget har vi samlet 5 suksessfaktorer for bærekraftige byggeprosjekter. 

Hva er forskjellen på avvik og endring i prosjekter?

Et prosjekt gjennomføres aldri helt som planlagt. I gjennomføringsfasen vil det oppstå avvik og endringer knyttet til det planlagte arbeidsomfanget. Både avvik og endringer må håndteres av prosjektleder i henhold til etablerte prosesser. Prosjekter som ikke klarer å håndtere avvik og endringer, eller innser for sent at det er nødvendig, vil mislykkes. Men hva er egentlig forskjellen på disse, og hvorfor er det viktig å skille mellom de?