Prosjektbloggen

Prosjektbloggen av Metier OEC er en blogg med nyheter, informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å inspirere og bistå alle som jobber med prosjekter.

Slik organiserer du for effektiv prosjektrettet ledelse

I dette blogginnlegget ser vi på utfordringer og løsninger knyttet til styring og ledelse av organisasjoner med tverrfaglige...

Hva er prosjekteiers ansvar i prosjekter?

Prosjekteier har ansvaret for at virksomheten får et vellykket prosjekt, og er bindeleddet mellom virksomheten og...

Hva er forskjellen på en styringsgruppe og en referansegruppe?

Når man jobber med prosjekter er det viktig å være klar over forskjellen mellom en styringsgruppe og en referansegruppe.

4 tips for god kommunikasjon i prosjekter

God kommunikasjon er en av nøkkelfaktorene for å lykkes med et prosjekt. Som prosjektleder er kommunikasjon et av dine...

3 måter å organisere prosjekter på

Et prosjekt opprettes som en temporær organisasjon som har som oppgave å planlegge og gjennomføre aktiviteter for å nå...

Slik bør prosjekter organiseres

Prosjektets organisasjonsstruktur beskriver styringsgruppens ulike roller i prosjektet på vegne av ledelsen og andre som er...