Slik styrer du prosjektet profesjonelt

Prosjektgjennomføring

2 min. lesning

Lurer du på om prosjektet ditt styres profesjonelt? Lag en sjekkliste, og unngå kostbare og tidkrevende avvik.

Om du planlegger for gjennomføring, og samtidig sørger for at alle involverte har forstått planen, har du et godt utgangspunkt for prosjektarbeidet.

Slik styrer du prosjekter profesjonelt from Metier on Vimeo.

Mål, planlegging og forståelse

Det er noen punkter som er viktigere enn andre når du ønsker å finne ut om prosjektet styres profesjonelt:

Prosjekter i endring

Videre må du sikre at teamet ditt jobber i henhold til planen, og sørge for at det jobbes riktig. En sjekk opp mot fremdriftsplanen er gunstig å ta underveis. Du må også huske på å måle resultater underveis i prosjektet. Hvordan ligger dere an? Er det noen endringer? Så godt som alle prosjekter opplever endringer, og disse må håndteres. Om endringene tas tak i på et tidlig stadie kan du unngå ekstra kostnader og arbeidstid.

Umulig å lykkes uten plan

Felles for de fleste prosjekter er at de har et stort potensiale. Se fremover, og identifiser risikoen og mulighetene som ligger i prosjektet. Gjør korrektive og preventive tiltak – det er nemlig så godt som umulig å lykkes med prosjektet om du ikke styrer det profesjonelt og har en klar plan.

Hos Metier har vi prosjektlederkurs som lærer deg teknikker for best mulig styring av prosjekt. Ta en titt på kurssiden vår for full oversikt.

Sjekkliste: Dette må du kunne om prosjektledelse.


Metier OEC er en totalleverandør av prosjektledelse som arbeider for å skape verdier for våre kunder og samfunnet for øvrig. Vi er dedikert til prosjektledelse og tilbyr det bredeste og dypeste prosjektfaglige miljøet i Norge. Vi bidrar til vellykkede enkeltprosjekter, og til at våre kunder gjennomfører gjentagende gode prosjekter.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Best Value Procurement (BVP) – effektiv anskaffelse og gjennomføringsmetode for fremtiden

Det er et for høyt konfliktnivå i prosjekter. Det er derfor et stort behov for bedre samspill, effektiv anskaffelse og -gjennomføring. Her kan Best Value Procurement (BVP), en anskaffelses- og  gjennomføringsmetode for fremtiden, være en god løsning.  Vi gir deg en kort bakgrunn om hvorfor du bør velge BVP og kort om metodikken.

Avviksledelse og toleranser i PRINCE2 Agile

Et av prinsippene i PRINCE2 er at prosjekter skal benytte seg av avviksledelse. I praksis betyr det at dersom man går utenfor toleransegrensene som er definert for tid, kostnad, kvalitet, omfang, usikkerhet eller gevinst skal avviket eskalere til neste ledelsesnivå. 

Staten sløser årlig bort flere titalls milliarder på dårlig prosjektstyring

Kostnadsoverskridelser i norske byggeprosjekter får stadig større oppmerksomhet. Vi kan nærmest daglig lese om profilerte prosjekter som sprenger kostnadsrammene. Dette skaper store overskrifter, og årsaksbildet diskuteres flittig av bygg- og anleggsbransjens aktører og ansvarlige departementer.