Planlegging vs. reell planlegging [video]

Prosjektoppstart og planlegging

2 min. lesning

Vil du unngå brannslukking og spørsmål som «hvordan kan vi redde prosjektet»? Da må du lære deg prosjektplanlegging. Og her er det mange som faller av. I denne korte videosnutten forteller Erik Aursnes Dammen om forskjellen og viktigheten av "planlegging" og reell planlegging.

 

Når prosjektet ikke går etter planen

Når et prosjekt er i gang kan prosjektleder også bestemme sluttdatoen. Ofte blir det da viktig å komme til gjennomføringsfasen så raskt som mulig. På dette tidspunktet finnes det allerede en plan for å kunne ferdigstille prosjektet i henhold til kostnad og tid, men til tross for stor innsats går ikke alt nødvendigvis etter planen.

«Å, dæven»

Da kommer det vi kaller et «å, dæven-tidspunkt». I denne fasen brenner det, og da må det kriseplanlegging til. Spørsmål som «hvordan kan vi redde prosjektet?» oppstår, og ledelsen må sikre, verifisere og simulere utfallet. Ofte oppstår det gode løsninger, men det er trist, og ikke minst unødvendig, at dette først skjer i kjølvannet av en krise. Planlegging i en tidlig fase gir alltid et bedre resultat, og uten tydelig planlegging vil det alltid oppstå en krise.

Vil du bli bedre til å planlegge og styre prosjekter? Les vårt blogginnlegg om hvordan man lager en enkel prosjektplan eller se ta vårt minikurs: Prosjektplanlegging på 1-2-3.

New Call-to-action


Jon Arve er divisjonsleder for Academy & Project Systems i Metier. Han er utdannet siviløkonom med spesialisering i markedsføring og strategi. I jobben sin brenner han for å hjelpe virksomheter med å bygge kompetanse og ta i bruk riktige systemer for å lykkes med prosjekter og initiativer. På fritiden kobler han best av når han får bruke tid på Haugen gård i Femundsmarka eller når han får spille trommer i bandet sitt.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Verdien av god tidligfase

Viktigheten av tidligfase kan praktisk talt ikke overvurderes. Ofte hører vi om prosjekter som ikke lykkes fordi det ikke har blitt gjort grundige nok analyser, vurderinger eller utredninger i tidligfase. Man har rett og slett ikke funnet frem til riktig prosjekt, eller riktig løsning, fordi behovet, og alternativene for å løse det, ikke er blitt undersøkt godt nok. Og hva skjer da? Jo, du får ikke et optimalt prosjekt, og heller ikke utløst den verdien prosjektet kunne ha gitt deg. Og i verste tilfelle feiler prosjektet helt.

Slik lager du et godt business case

For mange prosjekter leverer ikke på tid, omfang og kvalitet, eller de klarer ikke å realisere de gevinstene prosjektet ble startet for. Selv svært erfarne og dyktige prosjektressurser kan oppleve at prosjekter feiler. Ja, prosjektledelse er vanskelig og det er ikke minst frustrerende når resultatene uteblir til tross for hardt arbeid. Mye av grunnen til at prosjektet feiler kan ha med at hele grunnlaget for hvorfor det er påbegynt ikke er utarbeidet godt nok. Et godt business case kan bety forskjellen på fiasko og suksess. Her går vi inn på hva det et godt business case egentlig er, og gir deg våre beste tips til utarbeidelsen.

Dette bør prosjektplanen din inneholde

Å være for ivrig med å komme i gang med et prosjekt kan vise seg å bli en kostbar affære. Mange prosjekter feiler fordi man bruker for liten tid eller tar lett på planlegging. En godt gjennomtenkt prosjektplan er en viktig suksessfaktor i et prosjekt. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva en prosjektplan bør inneholde.