5 suksessfaktorer for bærekraftige byggeprosjekter

Prosjektoppstart og planlegging Prosjektgjennomføring Bærekraft

5 min. lesning

Det settes stadig høyere krav til bærekraftsarbeidet i bygg og anleggsbransjen – med god grunn. Sektoren er den tredje største forurenseren, og står for 40% av verdens Co2-utslipp. Om vi skal snu dette, må vi som jobber i bransjen se vårt ansvar og bidra til å redusere utslipp og energibruk, slik at vi sørger for å i fremtiden bygge på en måte som setter mindre spor.

Vi som prosjektledere har stor påvirkningskraft når det kommer til graden vi lykkes i bærekraftsarbeidet i våre prosjekter. Så hvordan kan vi legge til rette for suksess? I dette innlegget har vi samlet 5 suksessfaktorer for bærekraftige byggeprosjekter. 

1. Sett realistiske mål

Det er ofte utbygger selv som står for bestemmelse og forankring av ambisjonsnivået i prosjektet. Men som prosjektleder har du mye påvirkningskraft i denne prosessen. Din oppgave er å fungere som rådgiver, og oversette de overordnede ambisjonene og målene til konkrete resultatmål for prosjektet. Du kan også utfordre byggherre på ambisjonsnivået i prosjektet; er det ambisiøst nok, eller om ambisjonene er urealistiske. Da gjelder det å finne den gylne middelvei; å strekke seg litt lengre enn man kanskje tror går, samtidig som man ikke biter over for mye.

Les også: Hvordan lager du en verdistyrt bærekraftstrategi?

2. Tenk på byggets livssyklus

I prosjektplanleggingen må det tas hensyn til utslippet i løpet av byggets totale livssyklus. Dette inkluderer både byggeprosessen, hvordan bygget vil bli brukt og vedlikeholdt i fremtiden.

Her kan vi stille spørsmål knyttet til de 4 dimensjonene innenfor bærekraft: 

  1. Produkter og materialer: Er materialer og komponenter produsert med gjenbrukbare byggematerialer?
  2. Byggeprosess og prosjektfaser: Blir prosjektet gjennomført på en bærekraftig måte?
  3. Drift: Vil prosjektet skape produkter eller tjenester som vil gi en verdi til en bærekraftig utvikling?
  4. Levetid: Vil prosjektet genere verdi og gevinster ved slutten av dets levetid?

Gjør livsløpsbaserte beregninger i skisse- og forprosjektfase for å undersøke hva som kan være de mest effektive tiltakene i det enkelte prosjektet, og kontrollere hvilken verdi det gir over tid. Kun da får dere en oversikt over hvilke tiltak og valg som er mest bærekraftige – også når det gjelder økonomi.

Et bygg gjennomgår mange tilpasninger og ombygginger i løpet av en livssyklus. Fleksibilitet vil bidra til å redusere behovet for omfattende ombygginger.

Livsløpsbaserte beregninger som inkluderer direkte og indirekte utslipp fra produksjon til drift og til slutt «end of life» for prosjektet, er en sentral metode som bør ligge til grunn for alle valg som gjøres. Ofte er resultatene her litt annerledes enn forventet, og det kan gjøres justeringer som gir gode gevinster. Riktige fagfolk og gode beregninger sikrer at du tar de beste valgene for prosjektet. Da blir det også mye enklere å argumentere for valgene som tas overfor investorer og andre interessenter.

Les også: Slik får du mer bærekraftige byggeprosjekter og Er vindmøller egentlig bærekraftige?


Hold deg oppdatert på hva som skjer i prosjektverden - abonner på  prosjektbloggen.


3. Samarbeid med leverandører og entreprenører

Det å finne leverandører og entreprenører som spiller på lag og har forståelse for prosjektets bærekraftsambisjoner, er viktig – om ikke avgjørende – for å fremme bærekraftsarbeidet i byggeprosjekter. Det å ha tydelige bærekraftskriterier i anbudskonkurranser og kommunisere forventningene fra begynnelsen av prosjektet er dermed viktig. Dette gir forutsigbarhet og er en forutsetning for godt samarbeid. 

Les også: Hvordan kan du lykkes med gode innkjøp?

4. God kommunikasjon med prosjektorganisasjonen

Det å kommunisere prosjektets mål og ambisjoner tydelig for prosjektorganisasjonen er en viktig suksessfaktor i alle prosjekter. Tydeliggjør bærekraftsambisjonene med hjelp av konkrete mål, og kommuniser alle prosesser godt for de involverte. Dette er med på å underbygge at alle drar i samme retning.

Sørg for at alle er involvert i å finne løsninger som støtter bærekraftsarbeidet, og gi feedback og anerkjennelse når noen gjør en god jobb.

Les også: Hvorfor bruke klarspråk i prosjekter

5. Benytt deg av en anerkjent sertifisering

Det å sørge for at vi benytter oss av anerkjente, universelle sertifiseringsmetoder i prosjektene, er en del av verdioptimaliseringen i prosjektutviklingen.

Sertifiseringer som BREEAM-NOR vil hjelpe deg med å både måle og dokumentere bærekraftsarbeidet ditt. 

Les også: Hvordan går du frem for å BREEAM-sertifisere prosjektet ditt? 

Det er viktig å huske at bærekraft er en kontinuerlig prosess, og det er alltid rom for forbedring. Ved å implementere bærekraftige løsninger i byggeprosjektene dine kan du ikke bare bidra til å bevare miljøet, men også spare kostnader på lang sikt.

Som prosjektleder er det ditt ansvar å lede an i arbeidet mot bærekraftige byggeprosjekter og motivere teamet ditt til å støtte dette arbeidet. Ved å følge disse tipsene og jobbe mot et felles mål, kan du være med på å skape en mer bærekraftig fremtid for byggebransjen og samfunnet som helhet.

Abonner på prosjektbloggen

 


Einar er avdelingsleder for Bygg og eiendom i Construction-divisjonen hos Metier. Han er utdannet sivilingeniør innen maskin og kuldeteknikk fra NTNU. Einar har en genuin interesse for å lede kunnskapsrike medarbeidere og setter kompetanseutvikling høyt på agendaen.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er et Gantt-diagram?

Et Gantt-diagram er kort sagt en teknikk som brukes for å visualisere prosjekters tidsplan med aktiviteter og milepæler over tid. Hvorfor kan nettopp et Gantt-diagram være så nyttig? Jo, fordi det visualiserer informasjonen med farger, figurer, koblinger, etc. på en måte at det blir intuitivt å lese informasjonen. Dette er fordelaktig både for å visualisere enkeltaktiviteter i en stor plan, og for å overordnede linjer for en prosjektportefølje eller enkelt prosjekt.

Hva er forskjellen på suksessfaktorer og suksesskriterier i prosjekter?

Det er viktig å ha fokus på hva som skal til for å lykkes når du jobber med prosjektledelse. To begreper som ofte diskuteres er suksessfaktorer og suksesskriterier. Selv om disse begrepene kan virke like, representerer de to forskjellige aspekter av prosjektets suksess. I dette blogginnlegget skal vi utforske forskjellen mellom suksessfaktorer og suksesskriterier, og hvordan de begge spiller en avgjørende rolle i å sikre vellykkede prosjekter.

Verdien av god tidligfase

Viktigheten av tidligfase kan praktisk talt ikke overvurderes. Ofte hører vi om prosjekter som ikke lykkes fordi det ikke har blitt gjort grundige nok analyser, vurderinger eller utredninger i tidligfase. Man har rett og slett ikke funnet frem til riktig prosjekt, eller riktig løsning, fordi behovet, og alternativene for å løse det, ikke er blitt undersøkt godt nok. Og hva skjer da? Jo, du får ikke et optimalt prosjekt, og heller ikke utløst den verdien prosjektet kunne ha gitt deg. Og i verste tilfelle feiler prosjektet helt.