Prosjektbloggen

Prosjektbloggen av Metier er en blogg med nyheter, informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å inspirere og bistå alle som jobber med prosjekter.

Seks tips til praktisk usikkerhetsstyring

Styring av usikkerhet er å identifisere, vurdere, planlegge og iverksette tiltak for å håndtere usikkerhet. Når...

Gode kilder til prosjektusikkerhet

Et prosjekt har mange omgivelser. Felles for alle omgivelser er at de er i kontinuerlig endring. Disse endringene i...

Slik lager du et usikkerhetsregister

Alle prosjekter preges av usikkerhet. I prosjekter bruker vi et usikkerhetsregister for å samle og dokumentere informasjon...