Prosjektbloggen

Prosjektbloggen av Metier OEC er en blogg med nyheter, informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å inspirere og bistå alle som jobber med prosjekter.

Staten sløser årlig bort flere titalls milliarder på dårlig prosjektstyring

Kostnadsoverskridelser i norske byggeprosjekter får stadig større oppmerksomhet. Vi kan nærmest daglig lese om profilerte...

Balansering av prosjekttrekanten i prosjektets gjennomføringsfase

I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hvordan man balanserer prosjekttrekanten gjennom gjennomføringsfasen i et prosjekt.

Kjører du prosjektet etter PRINCE2 eller etter PINO - PRINCE2 In Name Only?

Mange virksomheter støter ofte på problemer når de introduserer PRINCE2®, og ender ofte med å kjøre såkalte PINO-prosjekter...

Hva er forskjellen på avvik og endring i prosjekter?

Et prosjekt gjennomføres aldri helt som planlagt. I gjennomføringsfasen vil det oppstå avvik og endringer knyttet til det...

Slik sikrer du god fremdrift i prosjekter

Det er prosjektleders oppgave å vite hvor langt man er kommet i prosjektet, og ikke minst hvor mye av arbeidet som er...

Hva er avviksledelse og toleransegrenser i prosjekter?

Avviksledelse er ett av prinsippene i PRINCE2 og brukes i prosjekter for å delegere ansvar og definere nivåer for når saker...