Prosjektbloggen

Prosjektbloggen av Metier OEC er en blogg med nyheter, informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å inspirere og bistå alle som jobber med prosjekter.

Best Value Procurement (BVP) – effektiv anskaffelse og gjennomføringsmetode for fremtiden

Det er et for høyt konfliktnivå i prosjekter. Det er derfor et stort behov for bedre samspill, effektiv anskaffelse og...

Samspill er en gjennomføringsmodell – ikke en kontraktmodell

Metier OEC og Metier Legal har de siste tre årene gjennomført over 20 kurs i samspillskontrakter. Det er en stor og voksende...

Hva skal til for å lykkes med samspillkontrakter?

Alle ser verdien av godt samarbeid og kompetansedeling. Tradisjonelle kontrakter har en tendens til å gi fokus på de enkelte...

Derfor er det viktig å sette seg inn i prosjektkontrakten [video]

Formalia og detaljer kan koste deg dyrt, om du ikke bruker god tid på sette deg inn i kontrakten som tegnes før...