Best Value Procurement (BVP) – effektiv anskaffelse og gjennomføringsmetode for fremtiden.png

Best Value Procurement (BVP) – effektiv anskaffelse og gjennomføringsmetode for fremtiden

Skrevet av Ragnar Ek - 24. januar 2019

Det er et for høyt konfliktnivå i prosjekter. Det er derfor et stort behov for bedre samspill, effektiv anskaffelse og -gjennomføring. Her kan Best Value Procurement (BVP), en anskaffelses- og  gjennomføringsmetode for fremtiden, være en god løsning. 

Vi gir deg en kort bakgrunn om hvorfor du bør velge BVP og kort om metodikken.

Bakgrunnen for utvikling av metoden er:

 • Store prosjekter har mange utfordringer med høyt konfliktnivå, høyt kostnadsnivå og liten innovasjonsgrad
 • Evaluere kvalitet er ofte utfordrende og pris blir derfor ofte avgjørende
 • Detaljstyring og kontroll fra kundene øker kostnadene og gir ikke bedre prosjekter og kompetanse
 • Leverandører bruker mye ressurser på å finne feil og tillegg for å kompensere for lav anbudspris
 • Det jobbes for mye i siloer og det er for lite samarbeid i organisasjoner

Behov og ønsker i dag

 • Behov for prosjekter der prestasjoner og kompetanse hos leverandør settes i sentrum, alle jobber mot samme mål og samspill er helt naturlig i prosjektet

 • Rask og smertefri konkurransegjennomføring

 • Fremoverlente leverandører som føler eierskap til prosjektet og som gir gode råd

 • Mindre styring og kontroll fra kunde som stoler på leverandøren og lavere konfliktnivå i prosjektperioden

 • Prosjektet levert på tid, kostnad og med god kvalitet

 • Fornøyde brukere

Book en gratis rådgivningstime om prosjektledelse

Bakgrunn og resultater

BVP-metoden er utviklet ved Arizona State University i USA og er benyttet med stor grad av suksess i over 1700 prosjekter over en 20 års periode.

Nederlandske byggherrer var de først ut i Europa (2004) og har brukt metoden i over 300 prosjekter og metodikken vokser raskt i resten av Europa. 

Basert på 16 pilotprosjekter i Nederland 2008-2010 fremkom følgende resultater ift. tradisjonell prosjektanskaffelse og - gjennomføring:

 • 15 % lavere tilbudspris
 • 50 % reduserte transaksjonskostnader
 • 50 % redusert tid til kontraktsoppfølging
 • 25 % raskere prosjektgjennomføring
 • Meget lavt konfliktnivå 

Kort om BVP metodikkens faser

Forberedelse: Kunden vurderer markedet, kvalifiserer, utarbeider prestasjonsmål og estimerer en makspris.

Tilbud: Tilbydere leverer et tilbud på kun; 2 sider med prestasjoner, 2 sider risiko og 2 sider med tilleggsverdi og en gitt fast pris som er under makspris.

Vurdering: Tilbudene vurderes basert på prestasjoner, risiko og tilleggsverdier etter et poengsystem. I tillegg vurderes CV og intervju av nøkkelpersoner. Beste tilbyder blir med til neste fase.

Konkretisering: Her konkretiseres fremdriftsplan og risiko. Leverandøren viser kunden konkret hvordan prosjektet skal gjennomføres. Leverandøren er eksperten iht. BVP og leder prosessen.

Utførelse: Ukentlig risikorapportering, oppfølging av avtalte KPI og fokus på prosesser for effektivt samspill med samlinger der alle skal nå samme prestasjonsmål.

 

Book en gratis rådgivningstime om prosjektledelse med Ragnar

Temaer: Prosjektstyring


Ragnar Ek

Skrevet av Ragnar Ek

Ragnar er Director i Metier OEC. Han har BVP sertifisering fra Best Value Group og bistår selskaper som benytter eller ønsker å benytte BVP metodikken. Han er sivilingeniør fra NTH, har nærmere 20 års prosjektleder erfaring, underviser i prosjektfaget og jobber generelt med prosjektforbedring. Han er en positiv type som alltid er blid, uansett om han sykler eller løper – eller befinner seg i skisporet utenfor hytta på Sjusjøen.

Mest leste artikler