Derfor er det viktig å sette seg inn i prosjektkontrakten [video]

Kontrakter og innkjøp

2 min. lesning

Formalia og detaljer kan koste deg dyrt, om du ikke bruker god tid på sette deg inn i kontrakten som tegnes før prosjektarbeidet går i gang. Tidsfrister og krav om dokumentasjon har mye å si for om du som prosjektleder i det hele tatt kan kreve oppdragsgiver for tapt fortjeneste.

Om viktigheten av å sette seg inn i kontrakten i kommersielle prosjekter from Metier on Vimeo.

5 mill. over budsjett

La oss ta et eksempel: Robert, en prosjektleder ansvarlig for et prosjekt verdt 20 mill. mislykkes med å gjennomføre prosjektet etter planen. Roberts prosjekt endte opp med å bruke 20 % mer enn budsjettert, med andre ord 5 mill. mer enn planlagt. Han krevde kostnaden dekket av oppdragsgiver, som på sin side mente at Robert hadde eneansvaret. Robert trengte hjelp, og kontaktet advokat. Og, her kommer den vanskelige biten.

Godt krav betyr lite om tidsfristen ikke overholdes

I kontrakten var det nemlig flere formaliteter rundt det å fremme krav. Det sto, svart på hvitt, at for å kunne kreve tapet dekket måtte Robert ta ut søksmål innen et gitt antall mnd. Den dagen han oppsøker advokat har imidlertid fristen utløpt.

Robert, som i utgangspunktet hadde et godt krav, fikk dermed ikke dekket noe av tapet sitt. Det betyr for ham som prosjektleder at han er avhengig av nye prosjekter for å dekke tapet.

Dyrekjøpt «slurvefeil»

Om Robert tapte 5 mill. på det første prosjektet, og har en margin på 5 % er han avhengig av å gjennomføre fem tilsvarende prosjekter med suksess for å tjene inn tapet. Det er med andre ord dyrt å ikke sette seg inn i kontrakten.

Hos Metier OEC har vi prosjektlederkurs som lærer deg teknikker for best mulig styring av prosjekt. Ta en titt på kurssiden vår for full oversikt.

New Call-to-action


I Metier løser vi utfordringer som betyr noe, både for våre kunder og for samfunnet generelt. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bærekraftig utvikling gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og transformasjon. Målet vårt er å være det selskapet kundene kontakter når de skal planlegge og gjennomføre verdiskapende prosjekter, utviklings- og endringsinitiativ.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Skal du velge samspill som gjennomføringsmodell?

Samspill som gjennomføringsmodell er en tilnærming som legger vekt på samarbeid, kommunikasjon og samhandling mellom alle involverte parter i et prosjekt. Denne modellen går bort fra de tradisjonelle hierarkiske modellene og fokuserer i stedet på samarbeid mellom teamene for å oppnå best mulig resultater. Samspill som gjennomføringsmodell er imidlertid ikke en enkel tilnærming. Det kreves solid kompetanse i prosjektorganisasjonen for å lykkes. Så hva er det som må være på plass?

Hvordan kan du lykkes med gode innkjøp?

Hvert år kjøper offentlig sektor varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 600 milliarder kroner. Dette tilsvarer omtrent hva det ville kostet å bygge 140 operahus. Som offentlig innkjøper er du forvalter av en vesentlig del av ressursene i samfunnet. Det er derfor viktig at du som innkjøper er bevisst på at fellesskapets midler skal benyttes på en mest mulig effektiv og fornuftig måte. I dette blogginnlegget gir vi deg noen tips og suksessfaktorer for hvordan du kan lykkes med gode anskaffelser. Suksesskriteriene er like relevante for deg som jobber i det offentlige, som deg som jobber i det private.

Rett prosjekteier og prosjektleder er avgjørende

Byggeprosjekter handler like mye om folk som om skruer, bolter og betong. Det byggetekniske kommer ingen vei uten god planlegging, kompetente folk og styring og ledelse. Prosjekteier og prosjektleder er svært sentrale roller, og utnevnes feil personer i noen av rollene kan det få store konsekvenser for prosjektets evne til å nå sine mål og levere de planlagte gevinstene. Velger man disse med omhu, slik at rollene fylles av kompetente folk som bryr seg om prosjektet, kan oppsiden derimot være stor. Her kan du lese om et prosjekt som lykkes med nettopp det.