Prosjektbloggen

Prosjektbloggen av Metier OEC er en blogg med nyheter, informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å inspirere og bistå alle som jobber med prosjekter.

Hvorfor er prosjektkompetanse så avgjørende for prosjektsuksess?

På tross av at de fleste organisasjoner over lengre tid har hatt et sterkt fokus på forbedringstiltak knyttet til prosjekter...

PRINCE2 gir en helhetlig tilnærming til prosjektfaget

Aldri før har flere sertifisert seg i PRINCE2®. For Sigurd Mathiesen, som spesialiserer seg på strategisk rådgivning,...

Hvordan sikre at ditt firma satser på PRINCE2 av de rette grunnene

Organisasjoner med lav prosjektmodenhet investerer ofte i PRINCE2-kursing med forventning om umiddelbare resultater....

Rustet for fremtiden med en Executive MBA i prosjektledelse

En Executive MBA i prosjektledelse åpner ikke bare opp for nye karrieremuligheter og personlig utvikling, det forbereder...

Invester i fremtiden din, ta en Executive MBA i prosjektledelse

Jobber du i en prosjektorientert virksomhet og ønsker deg til et nivå i organisasjonen hvor de strategiske beslutninger...

Executive MBA deltaker om sine erfaringer med studiet [intervju]

Ioanda Pedra begynte på en Executive MBA gjennom Metier OEC og SKEMA Business School i september 2017. Hun forteller om sitt...