Løft ESG-implementeringen til neste nivå

Prosjektmodenhet Bærekraft

5 min. lesning

Er det nok med en god ESG-strategi? Svaret er ikke overraskende nei. Mangelen på implementering kan gjøre en god strategi ubrukelig. Å ikke levere kan være verre enn å ikke ha ESG-strategi i det hele tatt! Men ESG-arbeidet kan også bety nye, spennende muligheter for bedrifter – om vi løfter modenheten i organisasjonen. Så hvordan skal vi gjøre det?

Er vi modne nok i norske bedrifter?

I Sustainability Hubs siste undersøkelse blant 144 norske bedrifter, er konklusjonen at det trengs bedre implementering gjennom mye mer handling, internalisering og KPIer i organisasjonene.

I mange år har selskaper investert tungt i strategiutvikling, engasjert seg i vesentlighetsanalyse, interessentinvolvering samt masse workshoper og seminarer knyttet til ESG. Dette resulterer ofte i gode strategidokumenter. Utfordringen oppstår imidlertid når disse strategiene ikke fører til noe innvirkning eller endring, til tross for den økende bruken av ESG-strategi drevet av strengere reguleringer.

Financial Times skrev nylig en artikkel om at det har oppstått en betydelig trend innenfor bedrifters bærekraftarbeid: en markant endring i pengebruksmønstrene. Selskapene har begynt å omfordele sine ressurser mot integrering og implementering på bakken. Artikkelen viser at selskaper har en tendens til å hyre inn rådgiviningstjenester som er spesialisert på implementering av bærekraftstiltak og digitale løsninger, heller enn rene bærekraftrådgivere. En grunn til dette er de utfordringene som følger med det nye og stadig endrende reguleringslandskapet, som gjør «Management-by-Spreadsheets» til en mindre realistisk løsning.

Les også: ESG i store prosjekter: The good, the bad & the ugly og ESG-rapportering: 5 steg for effektiv datainnsamling


Last ned gratis: Sjekliste ved anskaffelse av ESG-rapporteringssystem


Match din bærekraftmodenhet med prosjektmodenhet

Når organisasjonen skjerper sin satsing på bærekraft, går vi fra å fokusere på bærekraft som risikohåndtering og merkevarebeskyttelse til å integrere det som en kilde til produktivitet og vekst i forretningsstrategien. Dette kalles også bærekraftmodenhet (sustainability maturity model). 

modell til blogg i metierfarger

Figur 1: Sustainability maturity model

Denne modellen illustrerer hvordan selskaper gradvis går fra en reaktiv til en proaktiv og strategisk tilnærming til bærekraft, ifølge United Nations Global Compact.

Slik forklares trinnene i modellen: 

  • Krisehåndtering: Du unngår ansvarliggjøring og beskytter merkevaren.
  • Compliance: Du sikrer at forretningen til enhver tid er i tråd med lover og regler.
  • Ressursoptimalisering: Du reduserer kostnader og negativ påvirkning på samfunnet.
  • Markedsdifferensiering: Organisasjonen åpner for nye forretningsmuligheter og investeringsmuligheter utover det å redusere kostnader.
  • Formålsdrevet: Bærekraft blir et mål i seg selv for bedriften.

ESG-tiltak og -initiativer er prosjekter av natur, og er underlagt prinsippene og lovene for prosjektledelse og -styring. Dette innebærer at man også trenger en viss prosjektmodenhet for å bevege seg opp i bærekraftmodenhet. P3M3-modellen, er et godt egnet rammeverk for å vurdere modenhet innen prosjekt-, program- og porteføljeledelse. Denne hjelper organisasjoner med å evaluere og forbedre deres evne til å styre og lede prosjekter, programmer og porteføljer effektivt.

Les også: Hva er prosjektmodenhet og hvordan kan din virksomhet bruke det til å forbedre prosjekter?

Både bærekraftmodenhet og prosjektmodenhet følger en lignende progresjon fra reaktiv til proaktiv tilnærming. Mens bærekraftmodenheten fokuserer på integrering av bærekraft i forretningsstrategien, handler prosjektmodenhet om forbedring av prosessene knyttet til prosjektgjennomføring.

En høy grad av modenhet i begge modellene innebærer en proaktiv tilnærming med fokus på kontinuerlig forbedring og innovasjon.

Prosjektledelseskompetanse er sentralt i ESG-implementering

ESG involverer ofte komplekse og omfattende utfordringer som krever grundig planlegging, koordinering og gjennomføring. Ekspertise innen prosjektledelse spiller en avgjørende rolle i suksessen til implementeringen av bærekraftstrategier. Konklusjonen er at når selskaper beveger seg mot bærekraftige praksiser, må fagpersoner som jobber innen bærekraft og ESG-områder heve sitt nivå og begynne å opptre som prosjektledere for å sikre effektiv gjennomføring. 

New Call-to-action


Hasan er opptatt av å løse utfordringer knyttet til ESG, bærekraftig utvikling og innovasjon på både virksomhets- og prosjektnivå. Han har en doktorgrad i økonomi og bærekraftig ledelse, samt betydelig erfaring innen organisering, planlegging og strategiutvikling for bygg- og anleggsprosjekter. Han har vært Prosjektingeniør og planlegger i flere år hos Consolidated Contractors Group hvor han var involvert i flere megaprosjekter. De siste årene har han vært Ph.d. forsker ved The Research Center on Zero Emission Neighborhoods in Smart Cities ved NTNU, hvor han har utviklet og publisert ny kunnskap om hvordan bedrifter kan styrke sin innsats innen bærekraft og innovasjon, både i sine virksomheter og prosjekter.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Få bedre prosjekter med P3M3® -modenhetsmåling

P3M3 er en anerkjent internasjonal standard for måling av prosjektmodenhet. Mange virksomheter legger P3M3 til grunn for en videreutvikling av sin prosjektvirksomhet – og det med god grunn. Igjennom en slik måling vil virksomheten kunne identifisere forbedringspotensialet, iverksette og prioritere tiltak og dermed styrke sin evne til å lykkes med prosjekter. I dette blogginnlegget ser på hvilke fordeler en modenhetsmåling kan gi, og hvordan du kan bruke det til kontinuerlig forbedring innenfor prosjektområdet.

Hva er prosjektmodenhet og hvordan kan din virksomhet bruke det til å forbedre prosjekter?

Å jobbe effektivt er noe vi alle streber etter i en verden i stadig forandring. Evnen til å respondere raskt på endringer og kunne klare å omstille seg for å møte nye behov og markeder, er viktigere enn noen gang. Virksomheter som ønsker å være konkurransedyktige bør kontinuerlig vurdere sin egen prosjektmodenhet. En slik bevisstgjøring vil kunne bidra til å identifisere områder som trenger forbedring for å nå de strategiske målene. Dette gjør virksomheten i stand til å iverksette tiltak som gir økt prosjektkapabilitet, noe som igjen gir økt gevinst. I dette blogginnlegget går vi igjennom hva prosjektmodenhet er, og hvordan du kan bruke det til å forbedre virksomhetens prosjekter og tiltak gjennom en anerkjent metode for modenhetsmåling.

Veikart til bedre prosjekter

I Metier arbeider vi med å forbedre prosjekter. Noen ganger gjelder det ett spesifikt prosjekt, ofte et stort et. Andre ganger adresseres alle prosjektene i en virksomhet, ikke minst de fremtidige prosjektene. Selv har jeg brukt mest tid på det siste, å endre rammebetingelsene for kundens prosjekter.