ESG i store prosjekter: The good, the bad & the ugly

Bærekraft

4 min. lesning

Hver uke bygges det en by på størrelse med Paris over hele verden. Og prosjektene spenner fra mindre oppussing til fullskala smartbyprosjekter. Uansett størrelse spiller alle prosjekter en avgjørende rolle i veien mot det grønne skiftet.

Vårt felles mål i Parisavtalen er å oppnå global netto null karbonutslipp innen 2050. For å oppfylle dette ambisiøse målet, er det kritisk at bærekraft integreres og oppnås i alle faser av store prosjekter. Her utforsker vi de tre ESG-veiene for oppnåelse av bærekraftmål i store prosjekter, og hva det innebærer for bransjen. Heng med, og la oss utforske "The Good, Bad og Ugly."

ESG i prosjektfaser

I en prosjektstudie hos NTNU fra 2021 har forskere fra Fakultet for økonomi og Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (ZEN) vurdert oppnåelsen av bærekraftmål i de ulike fasene av mer enn 40 store byggeprosjekter. Studien understreker viktigheten av riktig integrering av bærekrafts- og ESG-mål i store prosjekter.

Les også: ESG-rapportering: 5 steg for effektiv datainnsamling og Tetra Tech skal forbedre 1 milliard menneskers liv - slik gjør de det

ESG-veiene illustrerer hvordan prosjekter presterer i forhold til ESG-mål gjennom de ulike prosjektfasene.

Dette vurderes ved hjelp av flere nøkkelindikatorer innen miljø, samfunn og økonomi, inkludert CO2-utslipp, energieffektivisering, avfallsmengde, likestilling, og ansvarlig og etisk forretningsstyring. Vi bruker begrepene "The Good," "The Bad," og "The Ugly" for å demonstrere hvordan ulik håndtering av ESG-målene i prosjektfasene fører til ulike utfall.
Nedenfor ser du en oversikt over de tre ESG-veiene i store prosjekter:

good bad uglyFigur 1. Oversikt over de tre ESG-veiene i store prosjekter (Inspirert av «Trajectories for sustainability outcomes» modell fra Hamdan et al., 2021)


Hold deg oppdatert på hva som skjer i prosjektverden - abonner på prosjektbloggen.


The Good Scenario: når bærekraft er en suksessfaktor

I det «gode scenariet» er bærekraft integrert på en måte som fremmer suksess i prosjektene. Dette oppnås gjennom:

 • Tydelige strategier og planer for bærekraft
 • Tydelige mål for miljø og bærekraft
 • Sterk prosjektledelseskompetanse
 • God innsikt i markedet og teknologi
 • Bruk av bransjens retningslinjer og veiledere
 • Aktivt samarbeid med FoU-aktører

Les også: Er de grønne prosjektene lønnsomme?

The Bad Scenario: når bærekraft ikke er prioritert

I det «dårlige» scenariet er bærekraft ikke prioritert, og dette kan skyldes flere faktorer:

 • Manglende miljøstrategier og ambisjoner
 • Motvilje mot å endre etablerte prosesser
 • Manglende bevissthet om viktigheten av bærekraftsperspektivet

The Ugly Scenario: når bærekraft er forkastet

I det «stygge» scenariet starter prosjektet med store bærekraftambisjoner, men mister fokus underveis og ESG-mål blir forkastet på grunn av faktorer som:

 • Uklarhet og motstridende interesser
 • Manglende støtte på organisasjonsnivå
 • Manglende evne til å bygge tilstrekkelig integrasjon
 • Mangel på tilpasning av prosjektledelsen
 • Manglende tidligfasefokus
 • Tidsmessig usikkerhet 

Les også: Hvorfor er det lurt å ha en smidig tilnærming til innsamling av ESG-data?

Slik unngår du at prosjektet ditt blir Bad eller Ugly

Metier er tungt involvert i det grønne skiftet gjennom en rekke grønne prosjekter som spenner over ulike sektorer - fra bygg og eiendom til karbonfangstprosjekter, digitaliseringsprosjekter, startups og virksomhetsutvikling. Vår erfaring viser at selskaper som lykkes med bærekraft:

 

 1. Identifiserer riktige ESG-mål ved å kartlegge og identifisere passende bærekraftambisjoner for prosjektene og deres kontekst.
 2. Integrerer ESG-målene godt i alle prosjektfaser gjennom gode prosesser og metodikk.
 3. Sørger for reell gjennomføring, da bærekraft forblir på papiret hvis det ikke iverksettes

Er du interessert i å lære mer om bærekraft i prosjekter? Les mer om vårt kurs i bærekraftig prosjektledelse her. Vi setter opp tilpassede kurs på forespørsel.

Abonner på prosjektbloggen 


Hasan er opptatt av å løse utfordringer knyttet til ESG, bærekraftig utvikling og innovasjon på både virksomhets- og prosjektnivå. Han har en doktorgrad i økonomi og bærekraftig ledelse, samt betydelig erfaring innen organisering, planlegging og strategiutvikling for bygg- og anleggsprosjekter. Han har vært Prosjektingeniør og planlegger i flere år hos Consolidated Contractors Group hvor han var involvert i flere megaprosjekter. De siste årene har han vært Ph.d. forsker ved The Research Center on Zero Emission Neighborhoods in Smart Cities ved NTNU, hvor han har utviklet og publisert ny kunnskap om hvordan bedrifter kan styrke sin innsats innen bærekraft og innovasjon, både i sine virksomheter og prosjekter.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Klimakrisen: Fra bekymring til handling

Vi har lenge nytt godt av et forutsigbart og stabilt klima. Påliteligheten har tillatt oss å bygge, vokse og planlegge for fremtiden. Men i de siste årene har noe endret seg, vi opplever stadig mer ekstremvær og fagmiljøene har slått rød alarm. Vi vet nå at endring haster. Men selv om utfordringene er alvorlige, fører de også med seg et mangfold av muligheter. Ved å utnytte kraften i kapitalmarkedene og tenke globalt, kan land som Norge være med å definere fremtidens samfunn. For å få til det er vi nødt til å ta innover oss at vi må gjøre noe nå, og samtidig ha et langsiktig perspektiv. Men hvordan balanserer vi disse to tingene?

Tetra Tech skal forbedre 1 milliard menneskers liv – slik gjør de det

FNs 17 bærekraftmål ble for mange organisasjoner et startskudd for å sette mål for, og å rapportere om, sin påvirkning på omgivelsene. Men hvordan kan vi måle bærekraftpåvirkningen prosjektene våre har på verden i sin helhet? Hvordan kan vi kvantifisere ringvirkningene fra prosjektene vi er involvert i? Og kan dette arbeidet ta oss fra retrospektiv rapportering til proaktivt bærekraftarbeid? Her kan Metier sin eier Tetra Tech kanskje lære oss noe.

Er verden i ferd med å løpe fra Norge i det grønne industrikappløpet?

Fornybarnæringen og den pågående dialogen mellom regjeringen og næringen om rammebetingelsene for videre vekst, var et av de store fokusområdene under årets Arendalsuka. Kina satser massivt på grønn omstilling. USA støtter oppunder grønn industri med sin Inflation Reduction Act som tiltrekker seg mange grønne industrisatsninger, mens EU har sin Green Deal Industrial Plan. Hva skal til for at vi lykkes? Og er verden i ferd med å løpe fra oss i det grønne industrikappløpet? Dette var utgangspunktet for debatten FREYR og Metier inviterte til. Her deltok blant annet Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (AP), administrerende direktør i Fornybar Norge, Åslaug Haga og administrerende direktør i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg, Heikki Holmås. Her har vi oppsummert noen av hovedpunktene i debatten, og du kan se opptaket fra arrangementet.