Få bedre prosjekter med P3M3® -modenhetsmåling

Prosjektmodenhet

3 min. lesning

P3M3 er en anerkjent internasjonal standard for måling av prosjektmodenhet. Mange virksomheter legger P3M3 til grunn for en videreutvikling av sin prosjektvirksomhet – og det med god grunn. Igjennom en slik måling vil virksomheten kunne identifisere forbedringspotensialet, iverksette og prioritere tiltak og dermed styrke sin evne til å lykkes med prosjekter.

I dette blogginnlegget ser på hvilke fordeler en modenhetsmåling kan gi, og hvordan du kan bruke det til kontinuerlig forbedring innenfor prosjektområdet.

Hva måler man egentlig?

En P3M3-måling gir en objektiv vurdering av virksomhetens prosjektmodenhet i forhold til beste praksis. Den gir en oversikt over konkrete kriterier som må oppfylles for at virksomheten skal ha en prosjektmodenhet som vurderes som høyere enn nåværende situasjon. Målingen vil bidra til å øke forståelse blant alle deltakerne om hva som ansees som beste praksis i prosjektledelse.


Vil du høre mer om prosjektmodenhet og hva P3M3-rammeverket kan gjøre for din  virksomhet? Finn ut mer her.


LES OGSÅ: Hva er prosjektmodenhet og hvordan kan din virksomhet bruke det til å forbedre prosjekter?

P3M3 bryter ned kompleksiteten i syv ulike prosessområder hvor modenheten vurderes i henhold til følgende 5 nivåer:

Prosesstabell-2I figuren over finner du en nærmere beskrivelse av disse fem nivåene og hvor man anser at virksomheten befinner seg innenfor disse.

P3M3 som grunnlag for kontinuerlig forbedring

Mange virksomheter velger å benytte P3M3-standarden til grunn for kontinuerlig forbedring innenfor prosjektområdet. Gjennom å fokusere utviklingsarbeidet mot de kriteriene som legges til grunn for vurdering av P3M3-prosjektmodenhet kan man målrette innsatsen og oppnå svært gode resultater på kort tid. Det må dog tillegges at virksomheten som del av utviklingsarbeidet bør bestemme hvilke ambisjoner man skal ha mht. modenhetsnivå på sine prosesser.

Å sikte på å nå modenhetsnivå 5 innenfor alle områder vil sannsynligvis ikke gi tilfredsstillende gevinst i forhold til den ressursinnsats som et slikt utviklingsarbeid vil kreve. Å sikte mot modenhetsnivå 3 og 4 bør være en realistisk ambisjon for de virksomheter hvor prosjekter bidrar til en vesentlig del av verdiskapningen. Hvis prosjekter er viktig for virksomheten må man sikre at de planlegges, gjennomføres og styres/ledes på en god og effektiv måte. Gjennom målrettet utviklingsinnsats over 24 måneder finnes det flere eksempler på at virksomheter ved bruk av P3M3 har utviklet sin prosjektmodenhet fra et “ordinært” nivå til å fremstå som svært modne mht. prosjektgjennomføring.

Vil du høre mer om prosjektmodenhet og hva P3M3-rammeverket kan gjøre for din virksomhet? Finn ut mer her.


I Metier løser vi utfordringer som betyr noe, både for våre kunder og for samfunnet generelt. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bærekraftig utvikling gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og transformasjon. Målet vårt er å være det selskapet kundene kontakter når de skal planlegge og gjennomføre verdiskapende prosjekter, utviklings- og endringsinitiativ.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Løft ESG-implementeringen til neste nivå

Er det nok med en god ESG-strategi? Svaret er ikke overraskende nei. Mangelen på implementering kan gjøre en god strategi ubrukelig. Å ikke levere kan være verre enn å ikke ha ESG-strategi i det hele tatt! Men ESG-arbeidet kan også bety nye, spennende muligheter for bedrifter – om vi løfter modenheten i organisasjonen. Så hvordan skal vi gjøre det?

Hva er prosjektmodenhet og hvordan kan din virksomhet bruke det til å forbedre prosjekter?

Å jobbe effektivt er noe vi alle streber etter i en verden i stadig forandring. Evnen til å respondere raskt på endringer og kunne klare å omstille seg for å møte nye behov og markeder, er viktigere enn noen gang. Virksomheter som ønsker å være konkurransedyktige bør kontinuerlig vurdere sin egen prosjektmodenhet. En slik bevisstgjøring vil kunne bidra til å identifisere områder som trenger forbedring for å nå de strategiske målene. Dette gjør virksomheten i stand til å iverksette tiltak som gir økt prosjektkapabilitet, noe som igjen gir økt gevinst. I dette blogginnlegget går vi igjennom hva prosjektmodenhet er, og hvordan du kan bruke det til å forbedre virksomhetens prosjekter og tiltak gjennom en anerkjent metode for modenhetsmåling.

Veikart til bedre prosjekter

I Metier arbeider vi med å forbedre prosjekter. Noen ganger gjelder det ett spesifikt prosjekt, ofte et stort et. Andre ganger adresseres alle prosjektene i en virksomhet, ikke minst de fremtidige prosjektene. Selv har jeg brukt mest tid på det siste, å endre rammebetingelsene for kundens prosjekter.