Hvorfor bør du ta en sertifisering i PRINCE2®?

Prosjektgjennomføring Kompetanseutvikling Metoder og modeller

4 min. lesning

Prosjektledelse er en viktig ferdighet i enhver organisasjon, uansett størrelse eller bransje. Prosjekter er ofte komplekse, og krever grundig planlegging og styring for å lykkes. 

PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) er en prosjektledelsesmetodikk som gir et rammeverk for å planlegge, styre og gjennomføre prosjekter på en systematisk og kontrollert måte. I dette blogginnlegget gir vi deg 5 grunner til hvorfor du bør ta en sertifisering i PRINCE2.

1. Øker sjansene for suksess

En PRINCE2-sertifisering viser at du har kunnskap om, og forståelse av, metoden og dens prinsipper. Når du har en PRINCE2-eksamen på CV-en viser du at du har en grunnleggende forståelse av hva som kreves for å planlegge, styre og gjennomføre prosjekter. Økt kunnskap øker også sjansene for at prosjektene du er involvert i lykkes.

Les også: Hva er egentlig PRINCE2? og Forskjellen mellom PRINCE2 Foundation og PRINCE2 Practitioner

2. Gir en felles forståelse av prosjekter

PRINCE2 er en anerkjent prosjektledelsesmetodikk som brukes av organisasjoner over hele verden. Når flere i en organisasjon sertifiserer seg, får dere en felles forståelse av hvordan man planlegger, styrer og gjennomfører prosjekter. Dette er spesielt viktig når vi jobber med prosjekter på tvers av organisasjoner eller når du samarbeider med andre prosjektledere.

Les også: Hva er PRINCE2-prinsippene og hvorfor har vi dem?


Ta gjerne kontakt for å få vite mer om PRINCE2-metodikken.

 


 

3. Gir bedre beslutninger

PRINCE2 legger vekt på å ha en klar forståelse av hva som skal oppnås i prosjektet, og hva som kreves for å oppnå dette. Dette hjelper virksomhetsledere og prosjektledere med å ta bedre beslutninger, og sikrer at beslutningene som blir tatt er i tråd med prosjektets mål. PRINCE2 gir klare definisjoner av roller og ansvar innenfor prosjektledelse. Dette kan hjelpe teammedlemmer å forstå sin egen rolle og ansvar i prosjektet, og hvordan deres arbeid påvirker prosjektets fremgang. Det vil føre til en økt følelse av ansvarlighet og eierskap til prosjektets resultater, og hjelpe teamet å jobbe mer effektivt sammen. Ved å ha en felles forståelse av roller og ansvar, kan også misforståelser unngås og det kan være lettere å løse konflikter og ta beslutninger.

Les også: Roller og ansvar i PRINCE2

4. Støtter kontinuerlig forbedring

PRINCE2 er en metodikk som legger vekt på kontinuerlig forbedring. Ved å bli sertifisert i PRINCE2, vil du lære om hvordan man evaluerer og forbedrer prosjekter. Dette vil hjelpe deg med å identifisere forbedringsområder for prosjektgjennomføring, og sørge for at endringer gjøres på en strukturert og kontrollert måte.

Les også: PRINCE2 i fokus – produktbasert planlegging

5. Øker troverdigheten din

En PRINCE2-sertifisering viser at du har en anerkjent kompetanse innen prosjektledelse. Dette øker troverdigheten din blant kolleger og arbeidsgivere. Ved å ha en PRINCE2-sertifisering viser du at du er seriøs om din karriere innen prosjektledelse, og at du har den nødvendige kunnskapen og ferdighetene som trengs for å lede prosjekter på en effektiv og kontrollert måte.

Les også: 7 grunner til å ta PRINCE2 Foundation

Det å ta eksamen i PRINCE2 kan hjelpe deg med å øke sjansene for suksess i prosjekter, gi en felles forståelse av prosjekter, forbedre kommunikasjonen og beslutningsprosessen, åpne for karrieremuligheter, støtte kontinuerlig forbedring, og øke din troverdighet. Hvis du ønsker å utvikle din karriere innen prosjektledelse, er en PRINCE2-sertifisering en viktig og anerkjent kompetanse å ha.

 

Ta kontakt med oss for å få vite mer om hvordan PRINCE2-metodikken kan bidra til bedre prosjektgjennomføring


Ronja jobber som tekstforfatter og innholdsprodusent i Metier. Her sørger hun for å få frem de gode historiene om verdiene som skapes hos oss. Hun er en dreven skribent med bred erfaring innen innholdsproduksjon, redaksjonelt arbeid, oversettelse og markedsføring. Ronja har en master i litteraturvitenskap, og er spesielt interessert i populærlitteratur, digital kultur og engelskspråklig litteratur. På fritiden finner du henne ofte på en god konsert, eller på tur med hunden i Østmarka.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

6 grunner til kostnadsoverskridelser (og hvordan unngå dem)

Kostnadsoverskridelser er dessverre et vanlig problem i både store og mindre prosjekter. Ofte hører vi om store statlige byggeprosjekter med million- og milliardsprekker. Årsakene til disse er selvfølgelig forskjellige og sammensatte, men noen gjengangere finner vi. Gjennom 40 års erfaring med komplekse prosjekter på tvers av bransjer, har Metier lært å kjenne igjen de vanligste fallgruvene som fører til kostnadsoverskridelser, og de mest sentrale suksessfaktorene for et vellykket resultat. I dette innlegget gir vi deg en oversikt over de 6 vanligste grunnene til budsjettoverskridelser. Vi har også hentet frem blogginnlegg fra arkivet som kan hjelpe deg med å unngå å havne i fella i prosjektprosessen. Her kan du lese videre om suksessfaktorer, ting verdt å ta hensyn til, samt eksempler fra prosjekter som har lykkes.

Et vellykket prosjekt - først når det er en vellykket ibruktakelse

Hva er et vellykket prosjekt? Som prosjektledere og -eiere er det naturlig å trekke frem prosjekttrekanten for å vurdere om vi har levert på tid, innenfor kost og med den kvalitet som er beskrevet. Er svaret ja på alle disse tre, kan det være fristene til å si at prosjektet er vellykket. Men da glemmer vi noe. For kvalitet er også knyttet til de funksjonelle forutsetningene for å kunne levere på de effektene som virksomheten skal levere etter å ha investert i et nytt bygg. Et vellykket prosjekt må kort og godt resultere i et produkt – et bygg eller annet – som blir brukt, som gir en god nytteverdi for brukerne, og som ikke minst svarer ut behovet det var ment å svare ut. Et vellykket prosjekt betyr derfor også en vellykket ibruktakelse.

Hvorfor bruke klarspråk i prosjekter?

Har du opplevd misforståelser i prosjekter knyttet til uklar kommunikasjon? I prosjektfaget er nettopp god kommunikasjon en viktig suksessfaktor. Det å skrive (og snakke) på en måte som alle involverte i prosjektet forstår, er viktig. Da unngår vi misforståelser, ekstra runder med oppklaring, og i verste fall feil i prosjektene. I dette innlegget viser vi deg hvordan du kan oppnå god og effektiv kommunikasjon i dine prosjekter ved hjelp av prinsipper for klarspråk.