Hvorfor bør du ta en sertifisering i PRINCE2®?

Prosjektgjennomføring Kompetanseutvikling Metoder og modeller

4 min. lesning

Prosjektledelse er en viktig ferdighet i enhver organisasjon, uansett størrelse eller bransje. Prosjekter er ofte komplekse, og krever grundig planlegging og styring for å lykkes. 

PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) er en prosjektledelsesmetodikk som gir et rammeverk for å planlegge, styre og gjennomføre prosjekter på en systematisk og kontrollert måte. I dette blogginnlegget gir vi deg 5 grunner til hvorfor du bør ta en sertifisering i PRINCE2.

1. Øker sjansene for suksess

En PRINCE2-sertifisering viser at du har kunnskap om, og forståelse av, metoden og dens prinsipper. Når du har en PRINCE2-eksamen på CV-en viser du at du har en grunnleggende forståelse av hva som kreves for å planlegge, styre og gjennomføre prosjekter. Økt kunnskap øker også sjansene for at prosjektene du er involvert i lykkes.

Les også: Hva er egentlig PRINCE2? og Forskjellen mellom PRINCE2 Foundation og PRINCE2 Practitioner

2. Gir en felles forståelse av prosjekter

PRINCE2 er en anerkjent prosjektledelsesmetodikk som brukes av organisasjoner over hele verden. Når flere i en organisasjon sertifiserer seg, får dere en felles forståelse av hvordan man planlegger, styrer og gjennomfører prosjekter. Dette er spesielt viktig når vi jobber med prosjekter på tvers av organisasjoner eller når du samarbeider med andre prosjektledere.

Les også: Hva er PRINCE2-prinsippene og hvorfor har vi dem?


Ta gjerne kontakt for å få vite mer om PRINCE2-metodikken.

 


 

3. Gir bedre beslutninger

PRINCE2 legger vekt på å ha en klar forståelse av hva som skal oppnås i prosjektet, og hva som kreves for å oppnå dette. Dette hjelper virksomhetsledere og prosjektledere med å ta bedre beslutninger, og sikrer at beslutningene som blir tatt er i tråd med prosjektets mål. PRINCE2 gir klare definisjoner av roller og ansvar innenfor prosjektledelse. Dette kan hjelpe teammedlemmer å forstå sin egen rolle og ansvar i prosjektet, og hvordan deres arbeid påvirker prosjektets fremgang. Det vil føre til en økt følelse av ansvarlighet og eierskap til prosjektets resultater, og hjelpe teamet å jobbe mer effektivt sammen. Ved å ha en felles forståelse av roller og ansvar, kan også misforståelser unngås og det kan være lettere å løse konflikter og ta beslutninger.

Les også: Roller og ansvar i PRINCE2

4. Støtter kontinuerlig forbedring

PRINCE2 er en metodikk som legger vekt på kontinuerlig forbedring. Ved å bli sertifisert i PRINCE2, vil du lære om hvordan man evaluerer og forbedrer prosjekter. Dette vil hjelpe deg med å identifisere forbedringsområder for prosjektgjennomføring, og sørge for at endringer gjøres på en strukturert og kontrollert måte.

Les også: PRINCE2 i fokus – produktbasert planlegging

5. Øker troverdigheten din

En PRINCE2-sertifisering viser at du har en anerkjent kompetanse innen prosjektledelse. Dette øker troverdigheten din blant kolleger og arbeidsgivere. Ved å ha en PRINCE2-sertifisering viser du at du er seriøs om din karriere innen prosjektledelse, og at du har den nødvendige kunnskapen og ferdighetene som trengs for å lede prosjekter på en effektiv og kontrollert måte.

Les også: 7 grunner til å ta PRINCE2 Foundation

Det å ta eksamen i PRINCE2 kan hjelpe deg med å øke sjansene for suksess i prosjekter, gi en felles forståelse av prosjekter, forbedre kommunikasjonen og beslutningsprosessen, åpne for karrieremuligheter, støtte kontinuerlig forbedring, og øke din troverdighet. Hvis du ønsker å utvikle din karriere innen prosjektledelse, er en PRINCE2-sertifisering en viktig og anerkjent kompetanse å ha.

 

Ta kontakt med oss for å få vite mer om hvordan PRINCE2-metodikken kan bidra til bedre prosjektgjennomføring


Ronja jobber som tekstforfatter og innholdsprodusent i Metier, og sørger for å få frem de gode historiene om verdiene som skapes hos oss. Hun er en dreven skribent med bred erfaring innen innholdsproduksjon, redaksjonelt arbeid, oversettelse og markedsføring. Ronja har en master i litteraturvitenskap, og er spesielt interessert i populærlitteratur, digital kultur og engelskspråklig litteratur. På fritiden finner du henne ofte på en god konsert, eller på tur i Østmarka.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

10 blogginnlegg om prosjektledelse fra start til slutt

Prosjektledelse er et stort fagfelt med mye å sette seg inn i. Mange blir også tildelt rollen i en eller annen sammenheng, uten å ha noen form for formell utdannelse i faget. Kunnskap om fagfeltet gir rom for personlig utvikling og karrieremuligheter - og det vil selvfølgelig bidra til at du lykkes i prosjektene du leder. På prosjektbloggen har vi skrevet hundrevis av innlegg om prosjektledelsesfaget. Her har vi samlet noen av de som vi tenker kan være til nytte for deg som er enten ny eller erfaren prosjektleder.

Megaprosjektenes rolle i det grønne skiftet

Omstillingen mot en grønn fremtid er i gang, og et bemerkelsesverdig pengespill foregår bak kulissene. Milliardbeløp er allerede satt av til en rekke storsatsinger som blant annet skal utvikle løsninger for avfallsfrie byggeplasser, fornybar hydrogenproduksjon, grønne verdikjeder og permanent CO2-lagring. Størrelsen, kompleksiteten og usikkerheten i prosjektene som vi trenger for å lykkes med denne omstillingen overskrider det vi tidligere har vært borti. Disse prosjektene, ofte referert til som «megaprosjekter» stiller høyere krav til oss – både som enkeltpersoner, virksomheter og samfunn. Og det er særlig to overordnede faktorer som spiller inn; rammevilkår og eierstyring.

De 10 mest leste innleggene første halvår 2023

Hvert halvår tar vi en titt i statistikken for å se hva som har engasjert våre lesere. Det gir interessant informasjon om trender i markedet, og hvilke temaer som går igjen – hva er det folk engasjerer seg i, og hva har de lyst til å lære mer om? Dette halvåret er det en stor variasjon i temaer, men det er klart at ny AI-teknologi, bærekraft, prosjektledelse i helsehusbygg har vært i vinden, i tillegg til klassikeren prosjektledelse og kompetanseheving. Her finner du de mest leste blogginnleggene. Vi ønsker deg en fortsatt fin sommer!