PRINCE2 i fokus – produktbasert planlegging

Prosjektoppstart og planlegging

2 min. lesning

Vellykkede prosjekter er leveranseorienterte – ikke aktivitetsorienterte. PRINCE2® bruker produktbasert planlegging for å identifisere, definere og analysere de produktene et prosjekt skal levere.

Samkjørte forventninger …

Gjennom avtalte leveranser skal prosjekter møte forventingene til kunder, brukere og øvrige interessenter: hvilke krav skal produktene som leveres innfri, og hvilke resultater skal oppnås gjennom leveransen av disse? En forutsetning for vellykket planlegging og gjennomføring av et prosjekt er at prosjekteier, -leder, -deltakere og interessenter har samme oppfatninger og forventninger til prosjektets leveranser og resultater helt fra start.


Delta på vårt gratis introduksjonswebinar om PRINCE2 og hør hvorfor  sertifiseringen er verdens største innen prosjektledelse. … gir vellykkede prosjekter

En av de viktigste erfaringene som er gjort gjennom PRINCE2s kontinuerlige utvikling i over 20 år, er at vellykkede prosjekter er leveranseorienterte, ikke aktivitetsorienterte. Et leveranseorientert prosjekt definerer prosjektets leveranser og sikrer at alle interessenter har samme oppfatning av disse før man igangsetter aktiviteter for å produsere disse leveransene.

"Vellykkede prosjekter er leveranseorienterte, ikke aktivitetsorienterte."

Fokus på prosjektets produkter

I PRINCE2 kalles prosjektets leveranser for produkter, uavhengig av hva leveransene består av. Et av PRINCE2s prinsipper er at et prosjekt skal fokusere på å definere og levere prosjektets produkter, samt hvilke kvalitetskrav som stilles til produktene.

PRINCE2 planleggingsfilosofi går ut på at de nødvendige produktene som prosjektet skal levere først må identifiseres, så defineres og analyseres. Først når produktene er klart definert, analyseres aktivitetene, avhengighetene og ressursene som kreves for å levere produktene og fullføre prosjektet. Det er dette som kalles produktbasert planlegging.

Definerte roller og ansvar

En av de første aktivitetene i oppstarten av et PRINCE2-prosjekt er å definere og beskrive hva prosjektet skal levere. Først senere i prosjektet defineres og beskrives produktene som skal leveres. Personene som er ansvarlige for å definere og beskrive produktene, deres kvalitetskrav og akseptansekriterier, er også ansvarlige for at disse produktene godkjennes og aksepteres.

Referanse: Managing Successful Projects with PRINCE2, TSO, 2009 edition.

Gratis introduksjonswebinar om PRINCE2


Jørgen jobber som konsulent i Metier. Han har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitet i Bergen. Jørgen er sertifisert PRINCE2® og MSP® Practitioner, MoP® Foundation , og er en erfaren kursholder. Han har tidligere jobbet med politiets prosjektportefølje i Justis- og beredskapsdepartementet.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er egentlig prosjektledelse?

«Prosjekt» og «prosjektledelse» er utbredte begreper. Men hva vil det egentlig si å bedrive prosjektledelse? I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva et prosjekt er, hva som inngår i prosjektlederrollen og hvordan kunnskap om faget har blitt en ettertraktet kompetanse i dagens arbeidsmarked.

Store verdier å hente med god onboarding i prosjekter

Onboarding, eller innfasing på norsk, har fått overraskende lite oppmerksomhet i prosjektsammenheng. Årsakene til dette er uvisst, men det er liten tvil om at det er mye å hente på å ha en strukturert onboardingprosess i prosjekter av en viss størrelse. I dette blogginnlegget går vi igjennom hva onboarding i prosjekter er, og hvorfor det er viktig å håndtere dette på en helhetlig måte i et mellomstort eller stort prosjekt.

Prosjektplanlegging steg for steg

Alle prosjekter må etablere en plan for hvordan prosjektet skal gjennomføres. Planen bør inneholde hva det er som skal leveres, kostnadene knyttet til dette, samt en tilhørende tidsplan. I dette blogginnlegget gir vi deg en steg-for-steg guide til hvordan du kan etablere en prosjektplan og hva som er viktig å tenke på.