PRINCE2 i fokus – produktbasert planlegging

Prosjektoppstart og planlegging

2 min. lesning

Vellykkede prosjekter er leveranseorienterte – ikke aktivitetsorienterte. PRINCE2® bruker produktbasert planlegging for å identifisere, definere og analysere de produktene et prosjekt skal levere.

Samkjørte forventninger …

Gjennom avtalte leveranser skal prosjekter møte forventingene til kunder, brukere og øvrige interessenter: hvilke krav skal produktene som leveres innfri, og hvilke resultater skal oppnås gjennom leveransen av disse? En forutsetning for vellykket planlegging og gjennomføring av et prosjekt er at prosjekteier, -leder, -deltakere og interessenter har samme oppfatninger og forventninger til prosjektets leveranser og resultater helt fra start.


Delta på vårt gratis introduksjonswebinar om PRINCE2 og hør hvorfor  sertifiseringen er verdens største innen prosjektledelse. … gir vellykkede prosjekter

En av de viktigste erfaringene som er gjort gjennom PRINCE2s kontinuerlige utvikling i over 20 år, er at vellykkede prosjekter er leveranseorienterte, ikke aktivitetsorienterte. Et leveranseorientert prosjekt definerer prosjektets leveranser og sikrer at alle interessenter har samme oppfatning av disse før man igangsetter aktiviteter for å produsere disse leveransene.

"Vellykkede prosjekter er leveranseorienterte, ikke aktivitetsorienterte."

Fokus på prosjektets produkter

I PRINCE2 kalles prosjektets leveranser for produkter, uavhengig av hva leveransene består av. Et av PRINCE2s prinsipper er at et prosjekt skal fokusere på å definere og levere prosjektets produkter, samt hvilke kvalitetskrav som stilles til produktene.

PRINCE2 planleggingsfilosofi går ut på at de nødvendige produktene som prosjektet skal levere først må identifiseres, så defineres og analyseres. Først når produktene er klart definert, analyseres aktivitetene, avhengighetene og ressursene som kreves for å levere produktene og fullføre prosjektet. Det er dette som kalles produktbasert planlegging.

Definerte roller og ansvar

En av de første aktivitetene i oppstarten av et PRINCE2-prosjekt er å definere og beskrive hva prosjektet skal levere. Først senere i prosjektet defineres og beskrives produktene som skal leveres. Personene som er ansvarlige for å definere og beskrive produktene, deres kvalitetskrav og akseptansekriterier, er også ansvarlige for at disse produktene godkjennes og aksepteres.

Referanse: Managing Successful Projects with PRINCE2, TSO, 2009 edition.

Gratis introduksjonswebinar om PRINCE2


Jørgen jobber som konsulent i Metier. Han har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitet i Bergen. Jørgen er sertifisert PRINCE2® og MSP® Practitioner, MoP® Foundation , og er en erfaren kursholder. Han har tidligere jobbet med politiets prosjektportefølje i Justis- og beredskapsdepartementet.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Slik lager du et godt business case

For mange prosjekter leverer ikke på tid, omfang og kvalitet, eller de klarer ikke å realisere de gevinstene prosjektet ble startet for. Selv svært erfarne og dyktige prosjektressurser kan oppleve at prosjekter feiler. Ja, prosjektledelse er vanskelig og det er ikke minst frustrerende når resultatene uteblir til tross for hardt arbeid. Mye av grunnen til at prosjektet feiler kan ha med at hele grunnlaget for hvorfor det er påbegynt ikke er utarbeidet godt nok. Et godt business case kan bety forskjellen på fiasko og suksess. Her går vi inn på hva det et godt business case egentlig er, og gir deg våre beste tips til utarbeidelsen.

Dette bør prosjektplanen din inneholde

Å være for ivrig med å komme i gang med et prosjekt kan vise seg å bli en kostbar affære. Mange prosjekter feiler fordi man bruker for liten tid eller tar lett på planlegging. En godt gjennomtenkt prosjektplan er en viktig suksessfaktor i et prosjekt. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva en prosjektplan bør inneholde.

Fra Start-up til Scale-up: kunsten å multitaske sammen

Når man befinner seg i en gründereise eller du som etablert aktør har startet en ny virksomhet som skal skaleres, er veien videre ofte kompleks og hektisk. Hverdagen fyller et stort spenn av utfordringer, fra grunnleggende spørsmål om selskapets visjon til konkrete problemstillinger på, for eksempel, sammensetningen av ledergruppen. Metier har bistått flere selskaper på denne reisen og vi har her samlet noen av våre erfaringer.