Hva er forskjellen på en styringsgruppe og en referansegruppe?

Organisering og roller

2 min. lesning

Når man jobber med prosjekter er det viktig å være klar over forskjellen mellom en styringsgruppe og en referansegruppe. 

Hva er en styringsgruppe?

En styringsgruppe skal utøve prosjekteierskap og skal dermed være beslutningsorientert. Styringsgruppen vedtar et prosjektmandat som prosjekteier har fastsatt og følger opp at prosjektet styres i henhold til dette. Styringsgruppen vil også ha ansvar for å sørge for at prosjektet blir prioritert i organisasjonen, og det er viktig at medlemmene har de fullmakter som er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet.

LES OGSÅ: Sammensetning av profesjonelle styringsgrupper

Hva er en referansegruppe?

En referansegruppe er koordineringsorientert og har ikke noe ansvar for prosjektets suksess eller måloppnåelse, men gir verdifull støtte og veiledning for utførelse av prosjekteierskapet ved å bidra til å definere tilnærminger foretrukket av interessegrupper.

Medlemmene i en referansegruppe har verdifull ekspertise for prosjektet og gruppen kan ha jevnlige møter eller komme sammen ved behov. En referansegruppe er rådgivende, men har ingen direkte makt i prosjektet. Det er ikke sikkert prosjektet trenger en referansegruppe så det kan være at du ikke trenger å opprette en. Dette vil være avhengig av størrelsen og kompleksiteten på prosjektet.


Sjekkliste: Få en oversikt over de viktigste spørsmålene styringsgruppen bør  stille seg


Figuren under viser hvor referansegruppen befinner seg i prosjektorganisasjonen.

Styringsgruppe-vs-referansegruppe-1.png

I enkelte tilfeller blir dette skillet utydelig. Et typisk tegn er at styringsgruppen blir operativt og koordinerende orientert, samtidig som at viktige beslutninger fattes utenfor styringsgruppen.

I slike tilfeller kan det være fornuftig å splitte styringsgrupper i to:

  • En styringsgruppe som fatter beslutninger og støtter prosjektleder
  • En referansegruppe som benyttes til høringer, faglig koordinering og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag til styringsgruppen.

For å oppsummere trenger ikke et prosjekt å ha en referansegruppe. Det kan sitte personer som ivaretar denne rollen i styringsgruppen, men i større prosjekter er det likevel anbefalt å ha begge deler. Som nevnt over har de ulike funksjoner og de utfyller hverandre.

Last ned 7 spørsmål til styringsgruppen


Kristine er Content and Educational Manager i Metier OEC. Hun er ansvarlig for det pedagogiske fokuset i vår kursportefølje og har lang erfaring innen utvikling av nettbasert læring. Hun har tidligere jobbet som prosjektleder for Mohive og Involve Learning. Kristine er en gladjente fra sørlandet som elsker friluftsliv og trening – noe hennes hund har stor glede av.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Slik bør prosjekter organiseres

En klar organisering av prosjektet er sentralt for at prosjektets involverte ressurser har en god forståelse for hva deres rolle innebærer, og hvem som kan fatte beslutninger og løse eventuelle utfordringer som oppstår i prosjektet.  Her får du en generell innføring i prosjekters organisasjonsstruktur og prosjektrollenes overordnede oppgaver

Hvor ble det av brukerbehovene?

For at et prosjekt skal kunne krones som en suksess skal så mye klaffe. Rett prosjekt, leveranse til tiden, innenfor budsjettet og til rett kvalitet. Men om sluttproduktet ikke oppfyller de behovene prosjektet ble planlagt for, kan man uansett ikke sprette champagnen. Her kan du lese om hva som skjedde da brukerbehovene og involvering forsvant et sted på veien, og hvordan du kan unngå å gjøre det samme.

Slik har man dratt fordeler av å samkjøre to prosjekter for Entra

Da Entra skulle rehabilitere to kontorbygg sentralt i Oslo, fikk de fordeler av å samkjøre deler av prosjektene. Her får du lese om prosjektledernes erfaringer fra parallellgjennomføring av blant annet kontraktstrategi og tilbudsdokumenter, og tips til hvordan du kan lykkes med samarbeid på tvers.