Hva er forskjellen på en styringsgruppe og en referansegruppe?

Organisering og roller

1 min. lesning

Når man jobber med prosjekter er det viktig å være klar over forskjellen mellom en styringsgruppe og en referansegruppe. En styringsgruppe skal utøve prosjekteierskap og skal dermed være beslutningsorientert.

En styringsgruppe vedtar et prosjektmandat som prosjekteier har fastsatt og følger opp at prosjektet styres i henhold til dette. Styringsgruppen vil også ha ansvar for å sørge for at prosjektet blir prioritert i organisasjonen og det er viktig at medlemmene har de fullmakter som er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet.

LES OGSÅ: Sammensetning av profesjonelle styringsgrupper

En referansegruppe er koordineringsorientert og har ikke noe ansvar for prosjektets suksess eller måloppnåelse, men gir verdifull støtte og veiledning for utførelse av prosjekteierskapet ved å bidra til å definere tilnærminger foretrukket av interessegrupper.

Medlemmene i en referansegruppe har verdifull ekspertise for prosjektet og gruppen kan ha jevnlige møter eller komme sammen ved behov. En referansegruppe er rådgivende, men har ingen direkte makt i prosjektet. Det er ikke sikkert prosjektet trenger en referansegruppe så det kan være at du ikke trenger å opprette en. Dette vil være avhengig av størrelsen og kompleksiteten på prosjektet.


Sjekkliste: Få en oversikt over de viktigste spørsmålene styringsgruppen bør  stille seg


Figuren under viser hvor referansegruppen befinner seg i prosjektorganisasjonen.

Styringsgruppe-vs-referansegruppe-1.png

I enkelte tilfeller blir dette skillet utydelig. Et typisk tegn er at styringsgruppen blir operativt og koordinerende orientert, samtidig som at viktige beslutninger fattes utenfor styringsgruppen.

I slike tilfeller kan det være fornuftig å splitte styringsgrupper i to:

  • En styringsgruppe som fatter beslutninger og støtter prosjektleder
  • En referansegruppe som benyttes til høringer, faglig koordinering og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag til styringsgruppe.

For å oppsummere trenger ikke et prosjekt å ha en referansegruppe. Det kan sitte personer som ivaretar denne rollen i styringsgruppen, men i større prosjekter er det allikevel anbefalt å ha begge deler. Som nevnt over har de ulike funksjoner og de utfyller hverandre.

Last ned 7 spørsmål til styringsgruppen


Kristine er Content and Educational Manager i Metier OEC. Hun er ansvarlig for det pedagogiske fokuset i vår kursportefølje og har lang erfaring innen utvikling av nettbasert læring. Hun har tidligere jobbet som prosjektleder for Mohive og Involve Learning. Kristine er en gladjente fra sørlandet som elsker friluftsliv og trening – noe hennes nye hund garantert vil dra glede av.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

5 ting du kan gjøre i sommer, som sikrer at høstens prosjekter går på skinner

Sommer er for de fleste av oss synonymt med avslapping og late dager. Om du klarer å kombinere dette med litt planlegging, kan du allerede nå sikre at høstens prosjekter får et så godt utgangspunkt som mulig.

9 LinkedIn-grupper enhver prosjektleder bør være medlem av

Man blir aldri helt utlært i prosjektledelse, men en måte å holde seg oppdatert på er å være aktiv på LinkedIn. Ettersom mange i dag jobber i prosjekter på et eller annet nivå, har det dukket opp mangfoldige grupper på LinkedIn som du kan delta i – enten bare for å observere og bli inspirert av det andre legger ut av artikler og innlegg, eller for å debattere selv, dele ditt innhold og hjelpe andre.

Hva er prosjekteiers ansvar i prosjekter?

Prosjekteier har ansvaret for at virksomheten får et vellykket prosjekt, og er bindeleddet mellom virksomheten og prosjektledelsen.