Hva er forskjellen på en styringsgruppe og en referansegruppe?

Hva er forskjellen på en styringsgruppe og en referansegruppe?

Skrevet av Kristine Lindeman - 24. august 2017

Når man jobber med prosjekter er det viktig å være klar over forskjellen mellom en styringsgruppe og en referansegruppe. En styringsgruppe skal utøve prosjekteierskap og skal dermed være beslutningsorientert.

En styringsgruppe vedtar et prosjektmandat som prosjekteier har fastsatt og følger opp at prosjektet styres i henhold til dette. Styringsgruppen vil også ha ansvar for å sørge for at prosjektet blir prioritert i organisasjonen og det er viktig at medlemmene har de fullmakter som er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet.

LES OGSÅ: Sammensetning av profesjonelle styringsgrupper

En referansegruppe er koordineringsorientert og har ikke noe ansvar for prosjektets suksess eller måloppnåelse, men gir verdifull støtte og veiledning for utførelse av prosjekteierskapet ved å bidra til å definere tilnærminger foretrukket av interessegrupper.

Medlemmene i en referansegruppe har verdifull ekspertise for prosjektet og gruppen kan ha jevnlige møter eller komme sammen ved behov. En referansegruppe er rådgivende, men har ingen direkte makt i prosjektet. Det er ikke sikkert prosjektet trenger en referansegruppe så det kan være at du ikke trenger å opprette en. Dette vil være avhengig av størrelsen og kompleksiteten på prosjektet.


Last ned vår sjekkliste å få en oversikt over de viktigste spørsmålene  styringsgruppen bør stille seg


Figuren under viser hvor referansegruppen befinner seg i prosjektorganisasjonen.

Styringsgruppe-vs-referansegruppe-1.png

I enkelte tilfeller blir dette skillet utydelig. Et typisk tegn er at styringsgruppen blir operativt og koordinerende orientert, samtidig som at viktige beslutninger fattes utenfor styringsgruppen.

I slike tilfeller kan det være fornuftig å splitte styringsgrupper i to:

  • En styringsgruppe som fatter beslutninger og støtter prosjektleder
  • En referansegruppe som benyttes til høringer, faglig koordinering og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag til styringsgruppe.

For å oppsummere trenger ikke et prosjekt å ha en referansegruppe. Det kan sitte personer som ivaretar denne rollen i styringsgruppen, men i større prosjekter er det allikevel anbefalt å ha begge deler. Som nevnt over har de ulike funksjoner og de utfyller hverandre.

Last ned 7 spørsmål til styringsgruppen

Temaer: Prosjektstyring


Kristine Lindeman

Skrevet av Kristine Lindeman

Kristine er Content and Educational Manager i Metier OEC. Hun er ansvarlig for det pedagogiske fokuset i vår kursportefølje og har lang erfaring innen utvikling av nettbasert læring. Hun har tidligere jobbet som prosjektleder for Mohive og Involve Learning. Kristine er en gladjente fra sørlandet som elsker friluftsliv og trening – noe hennes nye hund garantert vil dra glede av.

Mest leste artikler