Hva er forskjellen på en styringsgruppe og en referansegruppe?

Organisering og roller

2 min. lesning

Når man jobber med prosjekter er det viktig å være klar over forskjellen mellom en styringsgruppe og en referansegruppe. 

Hva er en styringsgruppe?

En styringsgruppe skal utøve prosjekteierskap og skal dermed være beslutningsorientert. Styringsgruppen vedtar et prosjektmandat som prosjekteier har fastsatt og følger opp at prosjektet styres i henhold til dette. Styringsgruppen vil også ha ansvar for å sørge for at prosjektet blir prioritert i organisasjonen, og det er viktig at medlemmene har de fullmakter som er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet.

LES OGSÅ: Sammensetning av profesjonelle styringsgrupper

Hva er en referansegruppe?

En referansegruppe er koordineringsorientert og har ikke noe ansvar for prosjektets suksess eller måloppnåelse, men gir verdifull støtte og veiledning for utførelse av prosjekteierskapet ved å bidra til å definere tilnærminger foretrukket av interessegrupper.

Medlemmene i en referansegruppe har verdifull ekspertise for prosjektet og gruppen kan ha jevnlige møter eller komme sammen ved behov. En referansegruppe er rådgivende, men har ingen direkte makt i prosjektet. Det er ikke sikkert prosjektet trenger en referansegruppe så det kan være at du ikke trenger å opprette en. Dette vil være avhengig av størrelsen og kompleksiteten på prosjektet.


Sjekkliste: Få en oversikt over de viktigste spørsmålene styringsgruppen bør  stille seg


Figuren under viser hvor referansegruppen befinner seg i prosjektorganisasjonen.

Styringsgruppe-vs-referansegruppe-1.png

I enkelte tilfeller blir dette skillet utydelig. Et typisk tegn er at styringsgruppen blir operativt og koordinerende orientert, samtidig som at viktige beslutninger fattes utenfor styringsgruppen.

I slike tilfeller kan det være fornuftig å splitte styringsgrupper i to:

  • En styringsgruppe som fatter beslutninger og støtter prosjektleder
  • En referansegruppe som benyttes til høringer, faglig koordinering og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag til styringsgruppen.

For å oppsummere trenger ikke et prosjekt å ha en referansegruppe. Det kan sitte personer som ivaretar denne rollen i styringsgruppen, men i større prosjekter er det likevel anbefalt å ha begge deler. Som nevnt over har de ulike funksjoner og de utfyller hverandre.

Last ned 7 spørsmål til styringsgruppen


Kristine er Content and Educational Manager i Metier. Hun er ansvarlig for det pedagogiske fokuset i vår kursportefølje og har lang erfaring innen utvikling av nettbasert læring. Hun har tidligere jobbet som prosjektleder for Mohive og Involve Learning. Kristine er en gladjente fra sørlandet som elsker friluftsliv og trening – noe hennes hund har stor glede av.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

3 måter å organisere prosjekter på

En prosjektorganisasjon kan i hovedsak organiseres på tre forskjellige måter, etter hva som er mest hensiktsmessig. Her gir vi deg et overblikk over disse måtene å organisere prosjektorganisasjoner på, samt fordeler og ulemper ved hver og en av de.

Hva er forskjellen på en prosjektleder og en prosjekteier?

For at et prosjekt skal lykkes må man minimum ha to definerte roller. Prosjekteier og prosjektleder. Men hva er forskjellen på de to, og hva går egentlig rollene ut på? Det får du svar på her.

Dette kjennetegner en god prosjektleder

Gode prosjektledere vokser ikke på trær. Noen inntar lederrollen helt naturlig, mens andre trenger litt lenger tid før de er blant de beste. Hva må være på plass for at du som prosjektleder skal lykkes gang på gang, selv i de mest krevende prosjektene?