Dette er forskjellen på prosjekter, programmer og porteføljer

Program- og porteføljestyring

5 min. lesning

PRINCE2 er verdens mest populære prosjektledelsesmetodikk. Rammeverket eies av Axelos, som også har rammeverk og veiledninger for håndtering programmer (MSP - Managing Successful Programmes) og porteføljer (Management of Portfolios). Metodikken er basert på beste praksis og er utviklet for å gi en strukturert og kontrollert tilnærming til prosjektledelse.

Her forklarer vi deg hvordan Axelos definerer prosjekter, programmer og porteføljer, og hvordan de kan organiseres i forhold til hverandre. 

Prosjekt

Et prosjekt er en midlertidig organisasjon etablert med den hensikt å levere ett eller flere produkter som bidrar til å realisere en avtalt Business Case.

LES OGSÅ: Hva kjennetegner et prosjekt? og Hva er egentlig prosjektledelse?

Prosjektledelse er planlegging, delegering, overvåkning og styring av alle aspekter av prosjektet. Dette inkluderer å motivere alle involverte til å bidra til å oppnå prosjektets mål innenfor definerte krav og forventninger knyttet til tid, kostnad, kvalitet, omfang, gevinster og usikkerhet.

Program

Et program er en midlertidig organisasjon, som er fleksibel og etablert med formålet å koordinere, styre og overvåke implementeringen av et sett relaterte prosjekter og aktiviteter. Hensikten med dette er å oppnå ytelsesforbedringer og gevinster som er knyttet til virksomhetens strategiske målsetninger.

Programledelse og prosjektledelse er komplementære tilnærminger. I løpet av et program vil prosjekter initieres, gjennomføres og avsluttes. Programmer er dermed paraplyen disse prosjektene koordineres under.

Les også: Program - kun en samling enkeltprosjekter?

Programledelse skal sikre samhandling mellom:

  • Virksomhetsstrategien
  • Leveranser og innføringen av endringskapabiliteter
  • Den daglige forretningen

Last ned e-bok: Slik får prosjekter, programmer og porteføljer god støtte,  uten byråkrati


Portefølje

En portefølje er totalen, eller en del av en virksomhets investeringer i endringsinitiativer som er iverksatt for å oppnå strategiske målsettinger. Porteføljeledelse består av koordinerte strategiske prosesser og beslutninger som sammen skaper den mest effektive balanse mellom organisasjonsendringer og “business-as-usual”

I motsetning til programmer og prosjekter har ikke porteføljer en definer start eller slutt. Porteføljen må dekke de prosjektene og/eller programmene som er nødvendige for å oppnå et strategisk mål.

Les også: Hva kreves for å drive god porteføljestyring?

Porteføljestyring fokuserer på å gjøre de rette tingene, prosjekter fokuserer på å gjøre tingene rett og program er begge deler.

Et eksempel på organisering av prosjekter, programmer og porteføljer

MicrosoftTeams-image (12)

Figuren viser organiseringen av en portefølje. I porteføljen over finner vi 6 prosjekter hvor 3 av dem er organisert i et program.

Vil du lære mer om program- og portføljestyring?

Under finner du en oversikt over sertifiseringene knyttet til program- og porteføljestyring som kan være nyttig.

MSP Foundation

MSP Foundation gjør deg i stand til å jobbe som et teammedlem i et program med forståelse av de fundamentale prinsippene i MSP. Sertifiseringen krever at du deltar på et tre dagers klasseromskurs med en påfølgende 1-times eksamen.

MSP Practitioner

Som MSP Practitioner sertifisert vil du få en god forståelse av prinsippene og teorien i MSP slik at du kan bruke det og lede mindre komplekse programmer. Sertifiseringen krever at du deltar på et to dagers klasseromskurs med en påfølgende 3-timers eksamen.

MoP Foundation

MoP Foundation er en sertifisering som gir deg en innføring i god praksis for porteføljestyring. Etter endt sertifisering vil du være i stand til å jobbe som et teammedlem i et porteføljekontor eller besitte flere av rollene ved å vise tilstrekkelig kunnskap og forståelse i MoP. Sertifiseringen krever at du deltar på et tre dagers klasseromskurs med en påfølgende 1-times eksamen.

MoP Practitioner

MoP Practitioner gjør deg i stand til å bruke og tilpasse MoP tilstrekkelig for å kunne implementere og bruke alle deler av MoP på en portefølje. Sertifiseringen krever at du deltar på et to dagers klasseromskurs med en påfølgende 3-timers eksamen.

New call-to-action


Christine jobber som Product Marketing og Growth Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse, smidig og digitalisering. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og ScrumMaster og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er MSP® og MoP® og hvilken sertifisering skal du velge?

Blir du overveldet over utvalget av sertifiseringer og kurs som er tilgjengelig? Det dukker stadig opp flere muligheter for å ta sertifiseringer i prosjektledelse som kan være både nyttige og nødvendige, knyttet opp mot det du jobber med. Du kan også oppleve å møte krav om å ha en spesifikk sertifisering. Men hva inneholder de ulike sertifiseringene og hvordan vet du hva du skal velge?

Økt investeringstakt innen green tech gjennom god porteføljestyring

Ifølge Fornybar Norge har investeringene i fornybar energi gått ned med nesten 40% siden 2018, mens investeringene i olje og gass har økt med 16% i samme periode. Samtidig konkluderer den ene klimarapporten etter den andre med at det grønne skiftet haster. At den norske Energikommisjonens rapport som ble levert til OED 1.2.2023 heter «Mer av alt – raskere» sier tydelig at fornybar kraftproduksjon må opp, og forbruket ned. Hvordan kan vi sikre at klimavennlige investeringsmuligheter i selskapenes porteføljer vinner «konkurransen» om investeringskapitalen? Det forsøker vi å bli klokere på her.

Hvordan kan vi skape forutsigbarhet i dagens marked?

Prisveksten i dagens marked har vi knapt sett maken til. Makroøkonomene kaller det en “perfekt storm” og noe vi ikke tidligere har erfaring med – i hvert fall ikke på flere tiår. Hvordan skal vi som bransje seile gjennom storm i så ukjent farvann?