10 regler for usikkerhetsstyring

Usikkerhetsstyring

2 min. lesning

Forutsetningene for profesjonell usikkerhetsstyring i en organisasjon inkluderer en effektiv prosess for usikkerhetsstyring, et kompetent prosjektledelsesteam og en spesifikk usikkerhetsstrategi/-plan der prosessen skreddersys til det aktuelle prosjektet.

Når disse komponentene er på plass, er neste trinn å sikre riktig utførelse. Les gjennom følgende tommelfingerregler, og tenk over håndtering av usikkerhet i prosjektene dine.

Last gjerne ned vår e-bok som forklarer mer hva som inngår i de 10 reglene for usikkerhetsstyring.

  1. Gjør usikkerhetsstyring til en integrert del av prosjektet
  2. Identifiser usikkerhet på et tidlig stadium i prosjektet
  3. Sørg for god kommunikasjon
  4. Ta hensyn både til trusler og muligheter
  5. Avklar eierforholdene
  6. Prioriter usikkerhetene
  7. Analyser usikkerhetene
  8. Planlegg og implementer tiltak
  9. Registrer usikkerhetene
  10. Sørg for sporbarhet

De ti tommelfingerreglene ovenfor hjelper deg å implementere usikkerhetsstyring i prosjektet ditt. Husk imidlertid at du alltid kan bli enda bedre. Regel 11 er derfor å bruke den japanske Kaizen-tilnærmingen: Vurder hvordan du utfører usikkerhetsstyring, og implementer forbedringer fortløpende for å gjøre den enda mer effektiv.

Husk!

Du driver ikke med usikkerhetsstyring fordi det er obligatorisk for alle prosjekter i organisasjonen din. Du gjør det fordi det bidrar til bedre prosjektresultater.
 
New Call-to-action

 


Jon Arve jobber som divisjonsdirektør for Academy & Project Systems i Metier OEC. Han brenner for å hjelpe virksomheter med å utvikle seg faglig. Jon Arve er siviløkonom med en Bachelor i internasjonal markedsføring og en Master i Økonomi og administrasjon. Fritiden tilbringes som oftest ute i skog og natur.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvordan kan vi skape forutsigbarhet i dagens marked?

Prisveksten i dagens marked har vi knapt sett maken til. Makroøkonomene kaller det en “perfekt storm” og noe vi ikke tidligere har erfaring med – i hvert fall ikke på flere tiår. Hvordan skal vi som bransje seile gjennom storm i så ukjent farvann? Den drastiske endringen av markedsforutsetninger på såpass kort tid som i dag, innebærer at vi i mindre grad kan bruke historiske data som utgangspunkt for hva som kommer til å skje de neste årene. Disse historiske dataene avviker nemlig så mye fra realiteten vi har nå, at en prognose utelukkende basert på dette vil bomme på målskiva. Dette skaper utfordringer for byggherrer som har store porteføljer med utbyggingsprosjekter i plan- og gjennomføringsfase. Det virker naturlig nok umulig å planlegge for noe så grunnleggende ukjent, med et usikkert referansepunkt. Det beste vi kan gjøre er å planlegge og prioritere riktig – og å ha best mulig oversikt over porteføljene våre. Men hva skal vi egentlig planlegge for?

Kunsten å ta beslutninger i en VUCA-verden

En vanlig erfaring blant prosjektledere og andre i prosjektarbeid, er at man må forholde seg til en god del forskjellige problemstillinger og stadige beslutninger i hverdagen. Noen av disse er rutinebaserte og kan tas der og da, mens andre forutsetter mer forarbeid eller metode. I en verden i stadig endring hvor det er vanskelig å forutse hva fremtiden vil bringe, bortsett fra at den mest sannsynligvis blir mer kompleks og uforutsigbar, er det avgjørende at du har et bevisst forhold til de ulike beslutningsmetodene som finnes, og hvilke du bør benytte deg av i ulike situasjoner. I dette innlegget skal vi se på hvordan du kan tilnærme deg strategiske beslutningsprosesser under forskjellige grader av usikkerhet.

Hva er prosjekteiers ansvar i usikkerhetsstyringen?

Alle prosjekter er unike, har et eget sett med omgivelser og har ulik grad av usikkerhet i seg. Selv om den løpende usikkerhetsstyringen i prosjektet utøves av prosjektleder og prosjektteamet, må prosjekteier engasjere seg i prosjektets sentrale usikkerheter – både trusler og muligheter. Som prosjekteier må du sikre at usikkerheter kommer frem til ditt bord, og så sørge for at de faktisk realitetsbehandles.