10 regler for usikkerhetsstyring

Usikkerhetsstyring

2 min. lesning

Forutsetningene for profesjonell usikkerhetsstyring i en organisasjon inkluderer en effektiv prosess for usikkerhetsstyring, et kompetent prosjektledelsesteam og en spesifikk usikkerhetsstrategi/-plan der prosessen skreddersys til det aktuelle prosjektet.

Når disse komponentene er på plass, er neste trinn å sikre riktig utførelse. Les gjennom følgende tommelfingerregler, og tenk over håndtering av usikkerhet i prosjektene dine.

Last gjerne ned vår e-bok som forklarer mer hva som inngår i de 10 reglene for usikkerhetsstyring.

  1. Gjør usikkerhetsstyring til en integrert del av prosjektet
  2. Identifiser usikkerhet på et tidlig stadium i prosjektet
  3. Sørg for god kommunikasjon
  4. Ta hensyn både til trusler og muligheter
  5. Avklar eierforholdene
  6. Prioriter usikkerhetene
  7. Analyser usikkerhetene
  8. Planlegg og implementer tiltak
  9. Registrer usikkerhetene
  10. Sørg for sporbarhet

De ti tommelfingerreglene ovenfor hjelper deg å implementere usikkerhetsstyring i prosjektet ditt. Husk imidlertid at du alltid kan bli enda bedre. Regel 11 er derfor å bruke den japanske Kaizen-tilnærmingen: Vurder hvordan du utfører usikkerhetsstyring, og implementer forbedringer fortløpende for å gjøre den enda mer effektiv.

Husk!

Du driver ikke med usikkerhetsstyring fordi det er obligatorisk for alle prosjekter i organisasjonen din. Du gjør det fordi det bidrar til bedre prosjektresultater.
 
New Call-to-action

 


Jon Arve jobber som Director of Online Business Development og er ansvarlig for at vi utvikler og tilbyr gode og relevante kurs og sertifiseringer i prosjektledelse via våre nettsider. Han er siviløkonom med spesialisering i internasjonal markedsføring og brenner for landeveissykling, kaffebrenning og ølbrygging. Til frokost nyter han gjerne kokte egg fra egen hønsegård.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er prosjekteiers ansvar i usikkerhetsstyringen?

Alle prosjekter er unike, har et eget sett med omgivelser og har ulik grad av usikkerhet i seg. Selv om den løpende usikkerhetsstyringen i prosjektet utøves av prosjektleder og prosjektteamet, må prosjekteier engasjere seg i prosjektets sentrale usikkerheter – både trusler og muligheter. Som prosjekteier må du sikre at usikkerheter kommer frem til ditt bord, og så sørge for at de faktisk realitetsbehandles.

Derfor bør du utføre usikkerhetsanalyser på prosjektplanen

God prosjektplanlegging er essensielt for å lykkes med prosjekter. Fremdriftsplanen representerer prosjektets tidslinje basert på en rekke forutsetninger. I de fleste tilfeller brukes mest sannsynlig varighet på aktiviteter ved etablering av plan. De fleste erfarne prosjektlederne vet imidlertid at varigheten på aktivitetene kan variere avhengig av usikkerheten, og at varighetene kun er estimater basert på forutsetninger som kan være unøyaktige.

Hvordan kommunisere usikkerheter i prosjekter på best mulig måte?

Vi får gjennom media, kollegaer og venner stadig vite om prosjekter som ikke har nådd sine mål. For eksempel, et IT- prosjekt som har blitt flere år forsinket eller et byggeprosjekt som har blitt 50 % dyrere. Ofte skyldes dette dårlig planlegging, ledelse og styring, i kombinasjon med uheldige omstendigheter.