Slik lager du SMARTE prosjektmål

Prosjektoppstart og planlegging

1 min. lesning

Det finnes gode og mindre gode prosjektmål. Gode prosjektmål kjennetegnes ved at de er klare og retningsgivende, og som en huskeregel bør de være SMARTE.

Å lage SMARTE mål betyr at de må skrives på en måte som gjør dem tydelige, korte og konsise slik at alle forstår hva de innebærer. Gode prosjektledere sørger for at prosjektet har klare mål som er omforente, forstått og akseptert av alle involverte.

SMARTE mål skal være:

  • Spesifiserte – veldefinerte, klare og entydige
  • Målbare – kvantitativt dersom mulig, eventuelt etterprøvbare på andre måter
  • Akseptert – felles forståelse i prosjektet, hos prosjekteier, kunde og brukere
  • Realistiske – målene skal kunne nås
  • Tids- og kostnadsavgrenset – må kunne gjennomføres innenfor gjeldende rammer
  • Enkle – målene må formuleres kort og konsist slik at alle forstår dem

LES OGSÅ: Slik etablerer du gode prosjektmål og Hva er forskjellen på resultatmål og effektmål.

Eksempel på prosjektmål

Effektmål: Redusere papirforbruket til virksomheten med 80% over de neste 2 årene. Effektmålet understøtter virksomhetens strategiske målsetting om å redusere bedriftens totale klimaavtrykk med 50% innen 2025.

Resultatmål: Digitalisere økonomiavdelingen gjennom innføring av nytt regnskapssystem.

Tidsramme: 12 måneder fra oppstartsdato.

Kostnadsramme: 2 millioner kroner

Vil du har flere eksempler på SMARTE prosjektmål? I dette blogginnlegget finner du flere eksempler.

New Call-to-action


Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier OEC og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å bistå alle som jobber i og med prosjekter. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida og er en ekte fotballjente fra Røa.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Vi gjennomfører feil prosjekt, hva gjør vi nå?

Et viktig tidlig steg for å lykkes i et hvert prosjekt er å tydelig definere suksessfaktorene for det du skal oppnå og sette premisser for prosjektet. Hvordan skal du ellers vite at du har valgt rett konsept? Det er en gjennomgående feil at en del prosjekter hopper rett til en løsning uten at behovet og mulighetsrommet er godt nok utforsket. Her forteller vi om et prosjekt som ikke lykkes med å velge rett prosjekt, og flere ting pekte på at man heller ikke ville evne å gjennomføre det riktig – en doble foul. Hva gjør man da?

Bergen inkluderingssenter – fra ambisjon til verdi

Ofte snakker vi om verdiskapning som noe kvantitativt. Noen ganger skapes det ekstra rom i et prosjekt for å jobbe godt med kvalitative mål og verdier. Men hvordan jobber man strukturert med sosial verdi, og hvordan måles det? Nettopp det fikk Magne Lilleland-Olsen og Ingvild Hagen fra Metier OEC i oppdrag fra Etat for utbygging (EFU) i Bergen kommune, høsten 2019.

Hva er et Gantt-diagram?

Et Gantt-diagram er kort sagt en teknikk som brukes for å visualisere prosjekters tidsplan med aktiviteter og milepæler.