Slik jobber du iterativt i henhold til AgileSHIFT®

Smidige/agile metoder

4 min. lesning

AgileSHIFT er et rammeverk som gjør organisasjoner og mennesker i stand til å tilpasse seg endringer raskere ved å innføre et smidig tankesett. I dette ligger en evne til å forstå at verden endrer seg, og at virksomheter og mennesker må være forberedt på å omfavne endringer. De må være åpne for å innføre nye metoder og tankesett knyttet til hvordan man jobber.

AgileSHIFT er ikke en iterativ metode og er ikke ment som en erstatning til eksisterende smidige rammeverk. Tvert imot sier AgileSHIFT at man bør tilpasse arbeidsmetode til virksomhetens kultur, omgivelser og hvilken verdi som skal leveres. Arbeidsmetoder kan for eksempel være PRINCE2, PRINCE2 Agile, MSP, Scrum, Kanban, Kaizen eller andre rammeverk. I tillegg inneholder AgileSHIFT en enkel iterativ metode som kan brukes som et utgangspunkt for team som ikke allerede har dette på plass. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva det vil si å jobbe iterativt basert på AgileSHIFT.

LES OGSÅ: Dette er AgileSHIFT

Hva vil det si å jobbe iterativt?

En iterativ tilnærming baserer seg på å trinnvis levere anvendbar verdi til kunder og interessenter. Dette innebærer at arbeidsomfanget deles opp i flere, mindre leveranser som utføres innen korte tidsrammer. En slik tidsramme kalles en iterasjon eller en sprint. Iterasjonen er som regel tilstrekkelig i varighet til at det skal være mulig å produsere verdi, men samtidig varer den ikke så lenge at man trenger ekstra styring og planlegging for oppfølging. En slik tidsramme skal inneholde alt som er nødvendig for å levere et produkt som gir verdi og kan tas i bruk.

Hver iterasjon bør sentreres som en syklus rundt fire følgende kjerneaktiviteter: 

  1. Planlegge: En planleggingsøkt hvor man planlegger hva som skal gjøres.
  2. Utføre: Gjennomføring av det arbeidet som er planlagt
  3. Demonstrere: Demonstrasjon av fullført arbeid til kunder og/eller interessenter
  4. Lytte: Samle tilbakemeldinger fra kunder og interessenter.

Last ned gratis malpakke for AgileSHIFT


Det er viktig å involvere kunden og andre interessenter tidlig slik at man kan jobbe videre med deres tilbakemeldinger. Dette gjøres ved å kontinuerlig presentere det som er produsert og verdien av dette. Gjennom en åpen og involverende prosess hvor alle kjenner til hva som er status og vet hva som skal leveres når, øker kunder og interessenters tillit til teamet og den verdien som leveres.

AgileSHIFT- sprint

AgileSHIFT anbefaler at varigheten på en sprint er på 1-4 uker og at man tilpasser tilnærmingen. Hva som er mest hensiktsmessig avhenger av prosjektet og hva som skal leveres samt hva som passer teamet best.

Figuren under illustrerer en sprint med to ukers varighet:

agileshift sprint

Iteration planning/ Iterasjonsplanlegging

Alle sprinter starter med iterasjonsplanlegging. Dette er et møte hvor teamet sammen identifiserer og definerer målet for den kommende iterasjonen. Formålet er at teamet skal forstå hvilket arbeid som skal utføres og på hvilken måte. Arbeidet som skal utføres skrives inn i to-do lister (også kjent som backlog) og delegeres til teamet. AgileSHIFT anbefaler at møtet har en varighet på 2 timer per antall uker i sprinten.

Daily stand – up/ Daglig stand-up

Gjennom sprinten arrangeres en daglig mulighet for teamet til å raskt informere hverandre og identifisere eventuelle utfordringer. Hvert teammedlem får 1,5 minutter til å besvare tre sentrale spørsmål: 

  1. Hva gjorde jeg i går?
  2. Hva skal jeg gjøre i dag?
  3. Er det noe som kan hindre meg i å gjennomføre det arbeidet jeg har planlagt?

Eventuelle hindringer avtales å diskuteres utenfor stand-up møtet. 

Work & meetings / Arbeid og møter

Det blå feltet i figuren illustrerer tiden som er satt av til arbeid og møter som er knyttet til verdiskapningen som skal skje i løpet av sprinten. 

Value demo  / Demonstrasjon av verdi

På slutten av hver sprint inviterer teamet interessenter og eventuelle kunder til et møte der de demonstrerer det som har blitt utviklet av verdi i løpet av sprinten. I dette møtet er det mulig til å komme med tilbakemeldinger på arbeidet så langt. Formålet med møtet er todelt; Man ønsker en beslutning på om alle parter ønsker å fortsette arbeidet gjennom å gjennomføre en ny sprint eller ikke. I tillegg forberedes to-do listen til neste iterasjonsplanlegging. AgileSHIFT anbefaler at møtet har en varighet på 1 time per antall uker i sprinten.

Retrospective/ Retrospektiv

Det siste steget i en sprint er å evaluere arbeidsmetoden og samarbeidet innad i teamet. Hensikten er å identifisere muligheter for forbedring samt avtale spesifikke aksjoner for å iverksette disse forbedringene. AgileSHIFT anbefaler at møtet har en varighet på 45 minutter per antall uker i sprinten.

Get free brochure about the Executive MBA


Astrid er ansvarlig for det administrative rundt kursgjennomføringer og daglig oppfølging av deltakere på våre åpne kurs og sertifiseringer. Hun har en bachelor i events management fra Bournemouth University. Tidligere har hun jobbet som Training Manager for et ERP-prosjekt i RPS. På fritiden elsker hun å reise og å drive med yoga. Astrid er også tidligere Norgesmester i troppsturn.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Når prosjekter blir smidige, bør da prosjekteierskapet bli mer agilt?

Flere og flere har innsett viktigheten av rollen som prosjekteier for at prosjekter skal lykkes. Spesielt avgjørende er samspillet mellom prosjekteieren og prosjektlederen. Uten godt prosjekteierskap blir oppgaven til prosjektleder mye mer krevende. Og antakeligvis umulig i noen tilfeller. Men hva skjer med den viktige prosjekteierrollen når flere prosjekter benytter smidig metodikk? Det belyser vi her.

Agil styring - om fugl, fisk og forvaltning

Vi vet av erfaring at de aller fleste tilfeller hvor initiativer (prosjekter, investeringer, tiltak, utvikling) feiler, handler om hvordan vi styrer – eller ikke styrer. Agil som tilnærming ble unnfanget tidlig på 2000-tallet som et «oppgjør» med de tradisjonelle prosjektene som så ofte feilet, som tok så lang tid at de endte opp med å realisere noe som kanskje ikke lenger var behov for, eller hvor oppgaven var misoppfattet. Paradokset er at det som feilet – ofte var på grunn av manglende styring.. hvordan blir det da med agil tilnærming?

Hvorfor er du som leder viktig for implementeringen av AgileSHIFT ?

De fleste av oss har i løpet av det siste halvåret blitt tvunget ut i en ny digital verden hvor vi har måttet omstille oss og åpne opp for å innføre nye metoder og tankesett. De lederne som har klart å omfavne endringer og sett muligheter der andre har sett problemer er de som har kommet sterkere ut av denne perioden.