Slik jobber du iterativt i henhold til AgileSHIFT®

Smidige/agile metoder

4 min. lesning

AgileSHIFT er et rammeverk som gjør organisasjoner og mennesker i stand til å tilpasse seg endringer raskere ved å innføre et smidig tankesett. I dette ligger en evne til å forstå at verden endrer seg, og at virksomheter og mennesker må være forberedt på å omfavne endringer. De må være åpne for å innføre nye metoder og tankesett knyttet til hvordan man jobber.

AgileSHIFT er ikke en iterativ metode og er ikke ment som en erstatning til eksisterende smidige rammeverk. Tvert imot sier AgileSHIFT at man bør tilpasse arbeidsmetode til virksomhetens kultur, omgivelser og hvilken verdi som skal leveres. Arbeidsmetoder kan for eksempel være PRINCE2, PRINCE2 Agile, MSP, Scrum, Kanban, Kaizen eller andre rammeverk. I tillegg inneholder AgileSHIFT en enkel iterativ metode som kan brukes som et utgangspunkt for team som ikke allerede har dette på plass. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva det vil si å jobbe iterativt basert på AgileSHIFT.

LES OGSÅ: Dette er AgileSHIFT

Hva vil det si å jobbe iterativt?

En iterativ tilnærming baserer seg på å trinnvis levere anvendbar verdi til kunder og interessenter. Dette innebærer at arbeidsomfanget deles opp i flere, mindre leveranser som utføres innen korte tidsrammer. En slik tidsramme kalles en iterasjon eller en sprint. Iterasjonen er som regel tilstrekkelig i varighet til at det skal være mulig å produsere verdi, men samtidig varer den ikke så lenge at man trenger ekstra styring og planlegging for oppfølging. En slik tidsramme skal inneholde alt som er nødvendig for å levere et produkt som gir verdi og kan tas i bruk.

Hver iterasjon bør sentreres som en syklus rundt fire følgende kjerneaktiviteter: 

  1. Planlegge: En planleggingsøkt hvor man planlegger hva som skal gjøres.
  2. Utføre: Gjennomføring av det arbeidet som er planlagt
  3. Demonstrere: Demonstrasjon av fullført arbeid til kunder og/eller interessenter
  4. Lytte: Samle tilbakemeldinger fra kunder og interessenter.

Last ned gratis malpakke for AgileSHIFT


Det er viktig å involvere kunden og andre interessenter tidlig slik at man kan jobbe videre med deres tilbakemeldinger. Dette gjøres ved å kontinuerlig presentere det som er produsert og verdien av dette. Gjennom en åpen og involverende prosess hvor alle kjenner til hva som er status og vet hva som skal leveres når, øker kunder og interessenters tillit til teamet og den verdien som leveres.

AgileSHIFT- sprint

AgileSHIFT anbefaler at varigheten på en sprint er på 1-4 uker og at man tilpasser tilnærmingen. Hva som er mest hensiktsmessig avhenger av prosjektet og hva som skal leveres samt hva som passer teamet best.

Figuren under illustrerer en sprint med to ukers varighet:

agileshift sprint

Iteration planning/ Iterasjonsplanlegging

Alle sprinter starter med iterasjonsplanlegging. Dette er et møte hvor teamet sammen identifiserer og definerer målet for den kommende iterasjonen. Formålet er at teamet skal forstå hvilket arbeid som skal utføres og på hvilken måte. Arbeidet som skal utføres skrives inn i to-do lister (også kjent som backlog) og delegeres til teamet. AgileSHIFT anbefaler at møtet har en varighet på 2 timer per antall uker i sprinten.

Daily stand – up/ Daglig stand-up

Gjennom sprinten arrangeres en daglig mulighet for teamet til å raskt informere hverandre og identifisere eventuelle utfordringer. Hvert teammedlem får 1,5 minutter til å besvare tre sentrale spørsmål: 

  1. Hva gjorde jeg i går?
  2. Hva skal jeg gjøre i dag?
  3. Er det noe som kan hindre meg i å gjennomføre det arbeidet jeg har planlagt?

Eventuelle hindringer avtales å diskuteres utenfor stand-up møtet. 

Work & meetings / Arbeid og møter

Det blå feltet i figuren illustrerer tiden som er satt av til arbeid og møter som er knyttet til verdiskapningen som skal skje i løpet av sprinten. 

Value demo  / Demonstrasjon av verdi

På slutten av hver sprint inviterer teamet interessenter og eventuelle kunder til et møte der de demonstrerer det som har blitt utviklet av verdi i løpet av sprinten. I dette møtet er det mulig til å komme med tilbakemeldinger på arbeidet så langt. Formålet med møtet er todelt; Man ønsker en beslutning på om alle parter ønsker å fortsette arbeidet gjennom å gjennomføre en ny sprint eller ikke. I tillegg forberedes to-do listen til neste iterasjonsplanlegging. AgileSHIFT anbefaler at møtet har en varighet på 1 time per antall uker i sprinten.

Retrospective/ Retrospektiv

Det siste steget i en sprint er å evaluere arbeidsmetoden og samarbeidet innad i teamet. Hensikten er å identifisere muligheter for forbedring samt avtale spesifikke aksjoner for å iverksette disse forbedringene. AgileSHIFT anbefaler at møtet har en varighet på 45 minutter per antall uker i sprinten.

Get free brochure about the Executive MBA


Astrid er ansvarlig for det administrative rundt kursgjennomføringer og daglig oppfølging av deltakere på våre åpne kurs og sertifiseringer. Hun har en bachelor i events management fra Bournemouth University. Tidligere har hun jobbet som Training Manager for et ERP-prosjekt i RPS. På fritiden elsker hun å reise og å drive med yoga. Astrid er også tidligere Norgesmester i troppsturn.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva gjør en Agile Coach?

Selv om mange organisasjoner fullt eller delvis har implementert smidige miljøer er det mange som ikke klarer å utnytte potensialet i det smidige rammeverket. Årsakene til det er mange, men det finnes heldigvis også gode løsninger. En Agile Coach kan bidra til å hente ut gevinster ved hjelp av sin kunnskap og sine metoder. Her vil jeg forklare hva en Agile Coach gjør, hvorfor vi trenger en og vise hvorfor rollen er nødvendig.

Slik gjør du enklere prioriteringer ved bruk av MoSCoW-metoden

Noe av det vanskeligste for ledere og prosjektledere er å prioritere. Dette gjelder både for linjeoppgaver, i smidige leveranser og i prosjekter. Det vil alltid være mange ønsker og meninger fra ulike hold, og det gjelder å holde hodet kaldt og få et overblikk over hva som er viktigst for virksomheten, prosjektet eller produktet, kunden og sluttbrukeren.

Smidig – fra softwareutvikling til fotballag

Et smidig tankesett hadde sitt utspring innen IT, men kan være nyttig innenfor alle fag. Nylig hadde det smidige manifestet 20-års jubileum. I forbindelse med markeringen er det skrevet flere artikler. Dette blogginnlegget er første i en serie på temaet, og tar for seg smidig i et historiske perspektiv, fordeler og praktiske anvendelse.