Lansering: Ny sertifisering i samtidig prosjektering

Samtidig prosjektering

4 min. lesning

I dag lanserer Metier OEC en ny sertifisering i Samtidig prosjektering. Sertifiseringen vil gi deg kunnskap og formalisert kompetanse om en ny måte å jobbe med prosjektering på som gir raskere prosjektrealisering, økt innovasjon og bedre kvalitet i bygg- og anleggsprosjekter.

Samtidig prosjektering er en arbeidsmetodikk som fremmer tverrfaglig samarbeid og gode beslutninger i et prosjekt. Metoden er utviklet av ledende aktører fra norsk byggenæring og tilpasset norske forhold basert på beste praksis fra VDC, ICE og Lean Prosjektering. Essensen i metoden er at utførende ressurser og beslutningstakere samles i et rom for en «sesjon», med fortløpende prosjektering og beslutninger i sanntid. Dette står i kontrast til tradisjonelle avklaringsmøter og høringsrunder, hvor det ofte er lang behandlings- og svartid mellom hver enhet som skal behandle saken. Dette gir potensial for betydelig reduksjon av total gjennomføringstid.

LES OGSÅ: Hva er samtidig prosjektering?

Bakgrunnen for Samtidig prosjektering

Metodikken i Samtidig prosjektering er et resultat av et forskningsprosjekt fra 2016 hvor en bred og tverrfaglig gruppe fra ViaNova Plan og Trafikk, Trimble Solutions, Sweco, Rambøll, Epsis, Bane NOR, NTNU og Metier OEC har jobbet tett sammen i over fire år for å effektivisere samferdselsprosjekter. Det er en kjent utfordring at planlegging og prosjektering av norske samferdselsprosjekter ofte tar for lang tid – og det er nettopp dette Samtidig prosjektering gjør noe med.

LES OGSÅ: Erfaringer fra Samtidig prosjektering og veien videre


Lær en ny måte å jobbe med prosjektering på som gir store nytteeffekter


Riktige beslutninger til rett tid

Deltakerne fra forskningsprosjektet ser nytteverdien av metodikken i egne virksomheter, og har stor tro på at Samtidig prosjektering vil effektivisere gjennomføringen og bidra til at man leverer bedre og raskere enn tidligere. Økt samarbeid vil gi færre omkamper, bedre oversikt og redusere antall møter da man alltid sørger for at man har riktige personer til rett tid for å ta de beste beslutningene. Det gir en morsommere arbeidsdag for alle involverte parter, og ikke minst en mer effektiv vei til mål.

Målet nå er og spre kunnskapen og få flere til å ta i bruk metoden slik at vi sammen skaper mer effektive prosjekter i samferdselsbransjen.

Hvorfor bør du sertifisere deg?

For å komme i gang med denne nye metodikken er det en fordel om prosjektledere og deltakere har fått opplæring og informasjon på hvordan man skal bruke metoden i et prosjekt, og hva det innebærer for prosjektet og for hver enkelt deltaker. Gjennom en sertifisering i Samtidig prosjektering vil du ha de beste forutsetninger for å kunne bidra.

Kort om sertifiseringen

Sertifisering i samtidig prosjektering gjennomføres som nettbasert e-læring med en avsluttende workshop og eksamen. Første del består av et interaktivt e-læringskurs som gir deg en god teoretisk innføring i metodikken. Andre del er en dag med klasseromsundervisning hvor du vil få praktisk erfaring og inngående kunnskap om hvordan man skal ta i bruk metoden. Sertifiseringen avsluttes med en eksamen som formaliserer din kompetanse.

Spennende og morsom måte å jobbe på

Gjennom en sertifisering i samtidig prosjektering vil du lære en spennende måte å jobbe på som gjør deg i stand til å delta i team som jobber med prosjektering. Du vil få konkrete verktøy og metoder som kan brukes i prosjekter i alle faser og som øker sannsynligheten for en vellykket implementering og gevinstrealisering. Du vil også få med deg erfaringer og eksempler fra de største samferdselsprosjektene i Norge.

Sertifiseringen passer for offentlige byggherrer, beslutningstakere, rådgivere og entreprenører.

Les mer om sertifisering i samtidig prosjektering


I Metier løser vi utfordringer som betyr noe, både for våre kunder og for samfunnet generelt. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bærekraftig utvikling gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og transformasjon. Målet vårt er å være det selskapet kundene kontakter når de skal planlegge og gjennomføre verdiskapende prosjekter, utviklings- og endringsinitiativ.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er Modell Modenhets Indeks (MMI) og når kan du bruke det?

Alle som har deltatt i et bygg- og anleggsprosjekt - og andre type prosjekt for den saks skyld – har erfart hvor sentralt det er å ha en omforent plan for når du skal nå de ulike milepælene i prosjektet og hva som skal være utført ved disse milepælene, det vil si ferdig-kriteriene. I metoden Samtidig prosjektering er MMI en naturlig del av prosjekteringsprosessen. MMI står for Modell Modenhets Indeks og har lykkelig nok samme forkortelse på engelsk; Model Maturity Index. Dette er en standardisert måte å beskrive modenhetsgraden på for de ulike objektene i en bygningsinformasjonsmodell (BIM). Med modenhetsgraden mener vi hvor langt i prosessen et objekt har kommet fra skissestadiet og fram til objektet er ferdig bygget eller montert/utplassert. Forvaltning Drift og Vedlikehold (FDV) er foreløpig ikke inkludert i de standardiserte modenhetsgradene. I dette blogginnlegget går vi nærmere inn på hvorfor man bør benytte seg av MMI og hvordan du bør bruke det.

Hva er forskjellen på Samtidig prosjektering og Integrated Concurrent Engineering (ICE)?

De fleste som jobber i prosjekter, er opptatt av å finne de mest effektive metodene for å sikre et godt resultat. I den forbindelse så har du kanskje hørt om eller prøvd både ICE-møter, sesjoner og Samtidig prosjektering? I dette blogginnlegget ser vi nærmere på disse to metodene, og gir deg en oversikt over hva de har til felles, hva som skiller dem og ikke minst når du kan ha glede av disse.

Slik lykkes du med den nye, digitale arbeidshverdagen innen samtidig prosjektering

Et intervju med Andreas Haugbotn og Torbjørn Tveiten i ViaNova I likhet med de fleste andre har jeg selv sett store endringer i arbeidshverdagen – som professor ved NTNU har jeg måttet lære meg å gjennomføre digitale forelesninger, ta opp konferansepresentasjoner på video i forkant, veilede studenter digitalt og selvsagt fylle kalenderen med vegg-til-vegg videomøter. Jeg var derfor både generelt nysgjerrig på hvordan arbeidsdagen har endret seg for de som driver med prosjektering i store samferdselsprosjekter og ikke minst hvordan arbeidsformer basert på samtidig planlegging og prosjektering har blitt påvirket av det som har skjedd det siste halvannet året.