Lansering: Ny sertifisering i samtidig prosjektering

Samtidig prosjektering

3 min. lesning

I dag lanserer Metier OEC en ny sertifisering i Samtidig prosjektering. Sertifiseringen vil gi deg kunnskap og formalisert kompetanse om en ny måte å jobbe med prosjektering på som gir raskere prosjektrealisering, økt innovasjon og bedre kvalitet i bygg- og anleggsprosjekter.

Samtidig prosjektering er en arbeidsmetodikk som fremmer tverrfaglig samarbeid og gode beslutninger i et prosjekt. Metoden er utviklet av ledende aktører fra norsk byggenæring og tilpasset norske forhold basert på beste praksis fra VDC, ICE og Lean Prosjektering. Essensen i metoden er at utførende ressurser og beslutningstakere samles i et rom for en «sesjon», med fortløpende prosjektering og beslutninger i sanntid. Dette står i kontrast til tradisjonelle avklaringsmøter og høringsrunder, hvor det ofte er lang behandlings- og svartid mellom hver enhet som skal behandle saken. Dette gir potensial for betydelig reduksjon av total gjennomføringstid.

LES OGSÅ: Hva er samtidig prosjektering?

Bakgrunnen for Samtidig prosjektering

Metodikken i Samtidig prosjektering er et resultat av et forskningsprosjekt fra 2016 hvor en bred og tverrfaglig gruppe fra ViaNova Plan og Trafikk, Trimble Solutions, Sweco, Rambøll, Epsis, Bane NOR, NTNU og Metier OEC har jobbet tett sammen i over fire år for å effektivisere samferdselsprosjekter. Det er en kjent utfordring at planlegging og prosjektering av norske samferdselsprosjekter ofte tar for lang tid – og det er nettopp dette Samtidig prosjektering gjør noe med.

LES OGSÅ: Erfaringer fra Samtidig prosjektering og veien videre


Lær en ny måte å jobbe med prosjektering på som gir store nytteeffekter


Riktige beslutninger til rett tid

Deltakerne fra forskningsprosjektet ser nytteverdien av metodikken i egne virksomheter, og har stor tro på at Samtidig prosjektering vil effektivisere gjennomføringen og bidra til at man leverer bedre og raskere enn tidligere. Økt samarbeid vil gi færre omkamper, bedre oversikt og redusere antall møter da man alltid sørger for at man har riktige personer til rett tid for å ta de beste beslutningene. Det gir en morsommere arbeidsdag for alle involverte parter, og ikke minst en mer effektiv vei til mål.

Målet nå er og spre kunnskapen og få flere til å ta i bruk metoden slik at vi sammen skaper mer effektive prosjekter i samferdselsbransjen.

Hvorfor bør du sertifisere deg?

For å komme i gang med denne nye metodikken er det en fordel om prosjektledere og deltakere har fått opplæring og informasjon på hvordan man skal bruke metoden i et prosjekt, og hva det innebærer for prosjektet og for hver enkelt deltaker. Gjennom en sertifisering i Samtidig prosjektering vil du ha de beste forutsetninger for å kunne bidra.

Kort om sertifiseringen

Sertifisering i samtidig prosjektering gjennomføres som nettbasert e-læring med en avsluttende workshop og eksamen. Første del består av et interaktivt e-læringskurs som gir deg en god teoretisk innføring i metodikken. Andre del er en dag med klasseromsundervisning hvor du vil få praktisk erfaring og inngående kunnskap om hvordan man skal ta i bruk metoden. Sertifiseringen avsluttes med en eksamen som formaliserer din kompetanse.

Spennende og morsom måte å jobbe på

Gjennom en sertifisering i samtidig prosjektering vil du lære en spennende måte å jobbe på som gjør deg i stand til å delta i team som jobber med prosjektering. Du vil få konkrete verktøy og metoder som kan brukes i prosjekter i alle faser og som øker sannsynligheten for en vellykket implementering og gevinstrealisering. Du vil også få med deg erfaringer og eksempler fra de største samferdselsprosjektene i Norge.

Sertifiseringen passer for offentlige byggherrer, beslutningstakere, rådgivere og entreprenører.

Les mer om sertifisering i samtidig prosjektering


Thomas Haneborg jobber med virksomhetsutvikling og ledelsestøtte mot prosjektintensive virksomheter. Thomas har planlegging- og prosjektstyringserfaring fra flere store samferdsel prosjekter. Han brenner for smartere prosesser og ser alltid etter en forbedringsmulighet! Deltaker i forskningsprosjektet Samtidig Prosjektering, en arbeidsmetodikk for fortløpende prosjektering og beslutninger i sanntid. Fritiden tilbringes helst på ski, et vindsurfingbrett eller i svømmehallen spillende undervannsrugby.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Suksessfulle team – Hva kan vi lære av Google?

Tradisjonelt vil man typisk forsøke å “toppe” et team med de mest talentfulle individene. Mennesker med talent innenfor sitt felt vil typisk prestere godt, se en større helhet og dermed lettere tilpasse seg omgivelsene eller prosjektet med dertil større sannsynlighet for suksess. Men som påpekt i en rekke ledelseslitteratur, som “Good to Great” - det er like essensielt å ha rett person på rett plass. Eller sagt på en annen måte, alle i et team må fungere godt sammen.

NTNU sitt fokus på kunnskapsdeling etter forskningsprosjekt i Samtidig Prosjektering

NTNU har hatt stor glede av å være forskningspartner i det 4-årige forskningsprosjektet om Samtidig prosjektering (SP) i samferdselsprosjekter, som ble avsluttet i 2020. Prosjektet utforsket hvordan man kan effektivisere prosjektering gjennom nye arbeidsmetoder. Det ble utviklet og testet en metode for samtidig prosjektering.

Erfaringer fra Samtidig prosjektering og veien videre

Samferdselsbransjens nye metodikk innenfor samtidig prosjektering og tverrfaglig samarbeid er utviklet gjennom fire år. Her oppsummerer prosjektgruppen erfaringene ved bruk av metoden og peker på veien videre. Hva har vi lært av metodikken, og hva skal vi ta videre til det beste for hele samferdselsbransjen?