Hva er samtidig prosjektering?

Samtidig prosjektering

2 min. lesning

Har du hørt om samtidig prosjektering? Eksempler på bruk av metoden viser til betydelig redusering av prosjekteringstid og bedre kvalitet.

"Sweco brukte planleggingsmetoder fra NASA, da de prosjekterte 200 kilometer vei mellom Støren i Sør-Trøndelag og Otta i Oppland på bare seks dager i fjor. Normalt tar det fire ganger så lang tid."

Teknisk Ukeblad 3. januar 2017

Men hva er egentlig samtidig prosjektering?

En prosjekteringsmetode fra NASA

Samtidig prosjektering er en videreutvikling av «Concurrent Design» som opprinnelig ble utviklet innenfor fly- og romfartsindustrien. Dette er industrier som preges av mange grensesnitt og komplekse produkter og leveranser. I Norge er metoden benyttet siden 2005/2006, og i starten primært innen olje-industrien.


Lær en ny måte å jobbe med prosjektering på som gir store nytteeffekter


Metoden ble hentet inn fra Jet Propulsion Laboratory/NASA som et forsøk på å jobbe tettere og smartere sammen. Metodikken hadde vist seg svært effektiv i Boeing, JPL/NASA og den europeiske romfartsorganisasjonen ESA for å kunne levere tverrfaglige, kompliserte tekniske løsninger.

Dette er samtidig prosjektering

Samtidig prosjektering er en strukturert tilnærming til tverrfaglig teamarbeid i prosjekter. Det sentrale med arbeidsformen er at prosjekteringen skjer i fasiliterte arbeidssesjoner med all kompetanse fra relevante fagområder i ett og samme samhandlingsrom. Arbeidssesjonene er godt forberedte og avholdes med en avtalt frekvens gjennom hele prosjekteringstiden. Fordelen med å samle fagekspertisen i sesjoner er at man kan få all relevant informasjon på bordet raskt og ta beslutninger på stedet.

Med andre ord kan man si at prosjekteringen gjennomføres etter rettssak-prinsippet. Alle parter forbereder seg godt og møtes for å gjennomføre intensive arbeidsøkter sammen hvor man kan ta raske beslutninger og komme fram til gode løsninger.

LES MER: Erfaringer fra samtidig prosjektering i E6 Manglerudprosjektet

Hva er fordelene med samtidig prosjektering?

Her er noen av fordelen med samtidig prosjektering.

  • Prosjekteringen kan gjennomføres raskere
  • Kvaliteten på leveransene blir bedre ettersom man oppnår et tettere samarbeid mellom ulike fagdisipliner og aktører
  • Økt læring gjennom bedre informasjonsdeling og mulighet for bredere faglig samspill
  • Redusert sårbarhet i prosjektet ved at flere personer jobber sammen om løsningene
  • Redusert omprosjektering gjennom bedre tverrfaglige avklaringer

Du kan lese mer om samtidig prosjektering, fordeler ved metoden og hvordan man gjennomfører arbeidssesjoner i veilederen for samtidig prosjektering.

Ønsker du å lære mer om samtidig prosjektering? Ta en titt på vår sertifisering i Samtidig prosjektering.

Les mer om sertifisering i samtidig prosjektering


Jon Arve jobber som Director of Online Business Development og er ansvarlig for at vi utvikler og tilbyr gode og relevante kurs og sertifiseringer i prosjektledelse via våre nettsider. Han er siviløkonom med spesialisering i internasjonal markedsføring og brenner for landeveissykling, kaffebrenning og ølbrygging. Til frokost nyter han gjerne kokte egg fra egen hønsegård.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Suksessfulle team – Hva kan vi lære av Google?

Tradisjonelt vil man typisk forsøke å “toppe” et team med de mest talentfulle individene. Mennesker med talent innenfor sitt felt vil typisk prestere godt, se en større helhet og dermed lettere tilpasse seg omgivelsene eller prosjektet med dertil større sannsynlighet for suksess. Men som påpekt i en rekke ledelseslitteratur, som “Good to Great” - det er like essensielt å ha rett person på rett plass. Eller sagt på en annen måte, alle i et team må fungere godt sammen.

NTNU sitt fokus på kunnskapsdeling etter forskningsprosjekt i Samtidig Prosjektering

NTNU har hatt stor glede av å være forskningspartner i det 4-årige forskningsprosjektet om Samtidig prosjektering (SP) i samferdselsprosjekter, som ble avsluttet i 2020. Prosjektet utforsket hvordan man kan effektivisere prosjektering gjennom nye arbeidsmetoder. Det ble utviklet og testet en metode for samtidig prosjektering.

Lansering: Ny sertifisering i samtidig prosjektering

I dag lanserer Metier OEC en ny sertifisering i Samtidig prosjektering. Sertifiseringen vil gi deg kunnskap og formalisert kompetanse om en ny måte å jobbe med prosjektering på som gir raskere prosjektrealisering, økt innovasjon og bedre kvalitet i bygg- og anleggsprosjekter.