Hva er samtidig prosjektering?

Samtidig prosjektering

3 min. lesning

Har du hørt om samtidig prosjektering? Eksempler på bruk av metoden viser til betydelig redusering av prosjekteringstid og bedre kvalitet.

"Sweco brukte planleggingsmetoder fra NASA, da de prosjekterte 200 kilometer vei mellom Støren i Sør-Trøndelag og Otta i Oppland på bare seks dager i fjor. Normalt tar det fire ganger så lang tid."

Teknisk Ukeblad 3. januar 2017

Men hva er egentlig samtidig prosjektering?

En prosjekteringsmetode fra NASA

Samtidig prosjektering er en videreutvikling av «Concurrent Design» som opprinnelig ble utviklet innenfor fly- og romfartsindustrien. Dette er industrier som preges av mange grensesnitt og komplekse produkter og leveranser. I Norge er metoden benyttet siden 2005/2006, og i starten primært innen olje-industrien.


Lær en ny måte å jobbe med prosjektering på som gir store nytteeffekter


Metoden ble hentet inn fra Jet Propulsion Laboratory/NASA som et forsøk på å jobbe tettere og smartere sammen. Metodikken hadde vist seg svært effektiv i Boeing, JPL/NASA og den europeiske romfartsorganisasjonen ESA for å kunne levere tverrfaglige, kompliserte tekniske løsninger.

Dette er samtidig prosjektering

Samtidig prosjektering er en strukturert tilnærming til tverrfaglig teamarbeid i prosjekter. Det sentrale med arbeidsformen er at prosjekteringen skjer i fasiliterte arbeidssesjoner med all kompetanse fra relevante fagområder i ett og samme samhandlingsrom. Arbeidssesjonene er godt forberedte og avholdes med en avtalt frekvens gjennom hele prosjekteringstiden. Fordelen med å samle fagekspertisen i sesjoner er at man kan få all relevant informasjon på bordet raskt og ta beslutninger på stedet.

Med andre ord kan man si at prosjekteringen gjennomføres etter rettssak-prinsippet. Alle parter forbereder seg godt og møtes for å gjennomføre intensive arbeidsøkter sammen hvor man kan ta raske beslutninger og komme fram til gode løsninger.

LES MER: Erfaringer fra samtidig prosjektering i E6 Manglerudprosjektet

Hva er fordelene med samtidig prosjektering?

Her er noen av fordelen med samtidig prosjektering.

  • Prosjekteringen kan gjennomføres raskere
  • Kvaliteten på leveransene blir bedre ettersom man oppnår et tettere samarbeid mellom ulike fagdisipliner og aktører
  • Økt læring gjennom bedre informasjonsdeling og mulighet for bredere faglig samspill
  • Redusert sårbarhet i prosjektet ved at flere personer jobber sammen om løsningene
  • Redusert omprosjektering gjennom bedre tverrfaglige avklaringer

Du kan lese mer om samtidig prosjektering, fordeler ved metoden og hvordan man gjennomfører arbeidssesjoner i veilederen for samtidig prosjektering.

Ønsker du å lære mer om samtidig prosjektering? Ta en titt på vår sertifisering i Samtidig prosjektering.

Les mer om sertifisering i samtidig prosjektering


Jon Arve er divisjonsleder for Academy & Project Systems i Metier. Han er utdannet siviløkonom med spesialisering i markedsføring og strategi. I jobben sin brenner han for å hjelpe virksomheter med å bygge kompetanse og ta i bruk riktige systemer for å lykkes med prosjekter og initiativer. På fritiden kobler han best av når han får bruke tid på Haugen gård i Femundsmarka eller når han får spille trommer i bandet sitt.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er Modell Modenhets Indeks (MMI) og når kan du bruke det?

Alle som har deltatt i et bygg- og anleggsprosjekt - og andre type prosjekt for den saks skyld – har erfart hvor sentralt det er å ha en omforent plan for når du skal nå de ulike milepælene i prosjektet og hva som skal være utført ved disse milepælene, det vil si ferdig-kriteriene. I metoden Samtidig prosjektering er MMI en naturlig del av prosjekteringsprosessen. MMI står for Modell Modenhets Indeks og har lykkelig nok samme forkortelse på engelsk; Model Maturity Index. Dette er en standardisert måte å beskrive modenhetsgraden på for de ulike objektene i en bygningsinformasjonsmodell (BIM). Med modenhetsgraden mener vi hvor langt i prosessen et objekt har kommet fra skissestadiet og fram til objektet er ferdig bygget eller montert/utplassert. Forvaltning Drift og Vedlikehold (FDV) er foreløpig ikke inkludert i de standardiserte modenhetsgradene. I dette blogginnlegget går vi nærmere inn på hvorfor man bør benytte seg av MMI og hvordan du bør bruke det.

Hva er forskjellen på Samtidig prosjektering og Integrated Concurrent Engineering (ICE)?

De fleste som jobber i prosjekter, er opptatt av å finne de mest effektive metodene for å sikre et godt resultat. I den forbindelse så har du kanskje hørt om eller prøvd både ICE-møter, sesjoner og Samtidig prosjektering? I dette blogginnlegget ser vi nærmere på disse to metodene, og gir deg en oversikt over hva de har til felles, hva som skiller dem og ikke minst når du kan ha glede av disse.

Slik lykkes du med den nye, digitale arbeidshverdagen innen samtidig prosjektering

Et intervju med Andreas Haugbotn og Torbjørn Tveiten i ViaNova I likhet med de fleste andre har jeg selv sett store endringer i arbeidshverdagen – som professor ved NTNU har jeg måttet lære meg å gjennomføre digitale forelesninger, ta opp konferansepresentasjoner på video i forkant, veilede studenter digitalt og selvsagt fylle kalenderen med vegg-til-vegg videomøter. Jeg var derfor både generelt nysgjerrig på hvordan arbeidsdagen har endret seg for de som driver med prosjektering i store samferdselsprosjekter og ikke minst hvordan arbeidsformer basert på samtidig planlegging og prosjektering har blitt påvirket av det som har skjedd det siste halvannet året.