Hva er samtidig prosjektering?

Samtidig prosjektering

2 min. lesning

Har du hørt om samtidig prosjektering? Eksempler på bruk av metoden viser til betydelig redusering av prosjekteringstid og bedre kvalitet.

"Sweco brukte planleggingsmetoder fra NASA, da de prosjekterte 200 kilometer vei mellom Støren i Sør-Trøndelag og Otta i Oppland på bare seks dager i fjor. Normalt tar det fire ganger så lang tid."

Teknisk Ukeblad 3. januar 2017

Men hva er egentlig samtidig prosjektering?

En prosjekteringsmetode fra NASA

Samtidig prosjektering er en videreutvikling av «Concurrent Design» som opprinnelig ble utviklet innenfor fly- og romfartsindustrien. Dette er industrier som preges av mange grensesnitt og komplekse produkter og leveranser. I Norge er metoden benyttet siden 2005/2006, og i starten primært innen olje-industrien.

Metoden ble hentet inn fra Jet Propulsion Laboratory/NASA som et forsøk på å jobbe tettere og smartere sammen. Metodikken hadde vist seg svært effektiv i Boeing, JPL/NASA og den europeiske romfartsorganisasjonen ESA for å kunne levere tverrfaglige, kompliserte tekniske løsninger.

Dette er samtidig prosjektering

Samtidig prosjektering er en strukturert tilnærming til tverrfaglig teamarbeid i prosjekter. Det sentrale med arbeidsformen er at prosjekteringen skjer i fasiliterte arbeidssesjoner med all kompetanse fra relevante fagområder i ett og samme samhandlingsrom. Arbeidssesjonene er godt forberedte og avholdes med en avtalt frekvens gjennom hele prosjekteringstiden. Fordelen med å samle fagekspertisen i sesjoner er at man kan få all relevant informasjon på bordet raskt og ta beslutninger på stedet.

Med andre ord kan man si at prosjekteringen gjennomføres etter rettssak-prinsippet. Alle parter forbereder seg godt og møtes for å gjennomføre intensive arbeidsøkter sammen hvor man kan ta raske beslutninger og komme fram til gode løsninger.

LES MER: Erfaringer fra samtidig prosjektering i E6 Manglerudprosjektet

Hva er fordelene med samtidig prosjektering?

Her er noen av fordelen med samtidig prosjektering.

  • Prosjekteringen kan gjennomføres raskere
  • Kvaliteten på leveransene blir bedre ettersom man oppnår et tettere samarbeid mellom ulike fagdisipliner og aktører
  • Økt læring gjennom bedre informasjonsdeling og mulighet for bredere faglig samspill
  • Redusert sårbarhet i prosjektet ved at flere personer jobber sammen om løsningene
  • Redusert omprosjektering gjennom bedre tverrfaglige avklaringer

Du kan lese mer om samtidig prosjektering, fordeler ved metoden og hvordan man gjennomfører arbeidssesjoner i veilederen for samtidig prosjektering.

Ønsker du å lære mer om samtidig prosjektering? Her kan du laste ned BA2015s veileder om samtidig prosjektering:

Last ned: Veileder til samtidig prosjektering


Jon Arve jobber som Director of Online Business Development og er ansvarlig for at vi utvikler og tilbyr gode og relevante kurs og sertifiseringer i prosjektledelse via våre nettsider. Han er siviløkonom med spesialisering i internasjonal markedsføring og brenner for landeveissykling, kaffebrenning og ølbrygging. Til frokost nyter han gjerne kokte egg fra egen hønsegård.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Erfaringer fra Samtidig prosjektering og veien videre

Samferdselsbransjens nye metodikk innenfor samtidig prosjektering og tverrfaglig samarbeid er utviklet gjennom fire år. Her oppsummerer prosjektgruppen erfaringene ved bruk av metoden og peker på veien videre. Hva har vi lært av metodikken, og hva skal vi ta videre til det beste for hele samferdselsbransjen?

God eierstyring av Norges største prosjekter med Samtidig Prosjektering

For mange prosjekter er det utfordrende å få den eierstyringen man behøver. Dette kan være ekstra krevende for de største samferdselsprosjektene som involverer mange fag, har mange interessenter og er teknisk utfordrende. Hvordan skal man sikre at slike prosjekter får den nødvendige forankringen? Metodikken Samtidig Prosjektering ble utviklet nettopp for slike store, komplekse prosjekter. I dette blogginnlegget vil du lære mer om hvordan du som rådgiver eller entreprenør kan ta i bruk dette i ditt prosjekt.

Fire tips til innsalg av Samtidig prosjektering

Å innføre nye arbeidsmetoder og metodikk kan være vanskelig og frustrerende, både for de som har «sett lyset» og vil overbevise andre og for dem som tenker at – «nei, ikke enda noe nytt». I dette blogginnlegget gir vi deg noen tips om hvordan du lettere kan få en prosjektgruppe interessert i å teste ut en ny måte å gjennomføre samferdselsprosjekter på.