Dagens kompetansekrav i prosjektfaget

Sertifiseringer og standarder

7 min. lesning

En sertifisering ser ikke bare bra ut på CVen når du som konsulent skal lande de mest spennende oppdragene, den er også viktig for å kunne utføre jobben på en god måte. Vi har snakket med Michael Christophersen i Metier OEC om kompetansen som er etterspurt i dagens marked og hvilke fordeler konsulenten oppnår ved å ta sertifiseringer innen prosjektarbeid- og ledelse.

Siden 2010 har Metier OEC sertifisert over 13 000 mennesker i PRINCE2. Stadig flere virksomheter krever at du som konsulent har de riktige sertifiseringene på CVen. Ikke bare er det en fordel å kunne vise til din kompetanse ved hjelp av sertifiseringer; i noen prosjekter er du faktisk ikke kvalifisert som konsulent dersom du for eksempel mangler PRINCE2.

I et raskt endrende marked kan det være vanskelig å vite hvilke sertifiseringer du som konsulent er nødt til å ha, og hvilke som kan gi deg det lille ekstra kompetanseløftet.

Så hvilken kompetanse er det som etterspørres innenfor prosjektfaget? Og hvor stor betydning har prosjektledelse sertifiseringer for deg som konsulent når du skal inn i nytt oppdrag?

Michael.jpgManager i Metier OEC, Michael Christophersen, jobber med å finne riktig kompetanse for kunder samt få konsulenter ut i oppdrag. Han har tidligere erfaring som Sales and Delivery Manager IT consulting, Advisor og Consulting Manager, noe som har gitt han god innsikt i konsulentrollen og kompetansekravene som stilles.

I dette blogginnlegget forteller Christophersen om hvordan bransjer i store endringer, digitaliseringsprosjekter og prosjektorganisering stiller nye krav til konsulentene – og hvordan sertifiseringer kan være svaret på denne utfordringen.

Kompetansen som er etterspurt

Prosjektfaget har vært i endring de siste årene, og dette setter naturligvis nye krav til de ulike rollene innenfor prosjektgjennomføring. Christophersen forklarer at stadig flere organisasjoner blir prosjektorganisert, og at det derfor er viktig at konsulenter som skal bidra med sin kompetanse på prosjektet har en reell forståelse for prosjektfaget og terminologien.


Last ned gratis e-bok: Dette er de største prosjektsertifiseringene.


“Prosjektledelse og prosjektstyring er den kompetansen våre kunder etterspør i størst grad.  Det avhenger naturligvis av hvilke marked vi jobber i, men kanskje spesielt innenfor offentlige organisasjoner og bank- og finanssektoren, er det stor etterspørsel etter prosjektledere med erfaring fra større IKT-prosjekter.”

Han forklarer at det vanligvis er snakk om to typer prosjekter i forbindelse med IKT: Større systemutviklingsprosjekter eller infrastrukturprosjekter. I denne type prosjekter er det også stor etterspørsel etter arkitekter, både tekniske og funksjonelle, sett i et IKT-perspektiv.

“Også testledelse ser vi er en etterspurt kompetanse i IKT-prosjekter. Når selskaper utvikler eller implementerer nye systemer, kreves det kompetanse og erfaring med å lage teststrategier, lede større tekniske eller funksjonelle testteam, og gjennomføre selve testingen. Testledelse er en essensiell funksjon i prosjektet, og det er derfor viktig at det kommer testkompetanse tidlig inn i prosjektet.”

LES OGSÅ: Slik får du en sertifisering i prosjektledelse

Det er et stort fokus på digitalisering nå, både i det offentlige og private. Big data og metadata er sentrale områder: Mange bedrifter har enorme mengder data de ikke vet hvordan de skal angripe, eller hvor de skal lagre.

Christophersen trekker frem interaksjon med brukere som et område som setter spesielt høye krav til kompetanse. For å bedre kunne forstå kundenes brukeratferd og forbedre interaksjonen bedriften har med nåværende og potensielle kunder, er det derfor ofte nødvendig å leie inn ekstern kompetanse med ekspertise på dette området.

Sertifiseringer kan gi konsulenter nettopp denne kompetansen, avhengig av hva de spesialiserer seg innenfor eller hva jobben krever. Ikke bare vil det være et konkurransefortrinn som gjør at du stiller sterkere når du skal ut i nye oppdrag, det vil også gi deg en dypere forståelse for hva prosjektarbeid innebærer.

“For det første: I det offentlige er det ofte et krav at konsulenten har PRINCE2-sertifisering eller tilsvarende som for eksempel Project Management Professional. For det andre: I både offentlig og privat sektor er det høy prosjektintensitet, og det å kunne vise til at man har en forståelse for prosjektmetodikk, er helt klart noe som er positivt for alle. Som tidligere nevnt er, eller står, de aller fleste bransjer overfor enorme endringer, her ser vi også at enkelte personlige egenskaper som det å være fleksibel og endringsvillig blir sett på som positivt.”

LES OGSÅ: Hvorfor ta en sertifisering i prosjektledelse?

Hvilke sertifiseringer anbefales for dagens prosjektkonsulenter?

Det er først og fremst én sertifisering som er helt nødvendig innenfor den offentlige sektoren: PRINCE2. Har du ikke denne, risikerer du i utgangspunktet å ikke være kvalifisert.

I større systemutviklingsprosjekter etterspørres en mer smidig tilnærming. Her kan man velge å ta sertifiseringene PRINCE2 Agile og IT Project Professional (ITPP). Begge sertifiseringene bygger på PRINCE2 og lærer deg hvordan man kombinerer PRINCE2 med smidige metodikker som for eksempel Scrum og Kanban. PRINCE2 Agile går generelt på hvordan man bruker smidig i kombinasjon med PRINCE2 i alle typer prosjekter. IT Project Professional går i dybden på hvordan man i praksis kombinerer PRINCE2 og smidig i IT-utviklingsprosjekter. Den er særlig sterk på smidige kontrakter - prosjekter hvor man har et kunde- og leverandørforhold.

I den private sektoren er det ingen absolutte krav, men også der begynner det å bli en økende forventning til at konsulenter kan dokumentere prosjektmetodikkompetanse gjennom sertifisering, og det vises i økende grad til PRINCE2 eller Project Management Professional (PMP).

Det finnes også sertifiseringer som bygger videre på PRINCE2 og som er spesielt populære blant konsulenter i offentlig sektor.

Managing Successful Programmes (MSP) og Management of Portfolios (MOP) er sertifiseringer som dekker henholdsvis programstyring og porteføljestyringsmetode. Trenden er at det blir flere og større prosjekter, og for å få en metode for porteføljestyring kan man ta MOP-sertifiseringen, mens MSP-sertifiseringen dekker programstyring av flere prosjekter.”

Last ned gratis e-bok: Dette er de største prosjektsertifiseringene


Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier OEC og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å bistå alle som jobber i og med prosjekter. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida og er en ekte fotballjente fra Røa.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvordan går du frem for å BREEAM-sertifisere prosjektet ditt?

Miljøaspektet er, og vil fortsette å være, et svært aktuelt tema i byggebransjen. Kanskje også mer og mer aktuelt med tiden som kommer. Bygg står for omtrent 40% av verdens CO2-forbruk, og 50 % av alt strømforbruk. Når vi fremover skal sørge for at vi bygger riktig prosjekt vil byggets utslipp – både i byggefasen, og når bygget er i bruk –ha mye å si for prioriteringene i prosjektet. Vi forholder oss stadig til mer ambisiøse byggherrer og strengere krav og forventinger knyttet til nettopp bærekraft. En del av verdioptimalisering i prosjektutviklingen blir da å sørge for at vi benytter oss av anerkjente, universelle sertifiseringsmetoder i prosjektene. Det mest benyttede miljøklassifiseringssystemet for bygg i dag er BREEAM. Her introduserer vi deg for systemet, og gir deg tips til når du bør velge det samt hva du bør tenke på fra start.

Hva er PRINCE2®-prinsippene og hvorfor har vi dem?

I PRINCE2 er det definert syv prinsipper som gir et rammeverk av gode fremgangsmåter for de som er involvert i et prosjekt. Det er avgjørende at vi etterlever disse for at prosjektet skal bli styrt etter PRINCE2 og være i tråd med beste praksis. De er basert på analyser av tidligere prosjekter og har vist sin verdi i praksis over mange år. Videre er de universelle, de gjelder for alle prosjekter og må alltid være til stede.

Hva er AXELOS ProPath?

AXELOS, som står bak anerkjente sertifiseringer som PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MSP® og MoP ®, lanserte tidligere i vår et nytt sertifiseringsregime som heter ProPath. AXELOS ProPath samler verdens ledende sertifiseringer for prosjekt-, program- og porteføljestyring for å gjøre det enklere for deg å velge riktig retning blant alle sertifiseringene de tilbyr.