Hvordan sikrer du deg fremtidens prosjektledere?

Kompetanseutvikling

3 min. lesning

Det er stor etterspørsel etter gode prosjektledere og konkurransen om de beste hodene er tøff. En virksomhet som ser viktigheten og er bevisst verdien av en god prosjektleder, er også ofte de som lykkes med prosjektene sine.

En dyktig prosjektleder utgjør en forskjell og har en stor verdi for virksomheter som lever av prosjektene sine. Så hvor får man tak i de beste hodene og hvordan beholder du dem?

I dette blogginnlegget gir vi deg fem tips for å sikre deg fremtidens prosjektledere.

1. Anerkjenn prosjektledelse som en karrierevei

De virksomhetene som anerkjenner prosjektledelse som et fag og tilbyr en egen karrierevei for dette vil ofte lykkes med flere prosjekter. Mulighet for videreutvikling og det å få erfaring fra ulike typer prosjekter, er kriterier når de beste hodene velger jobb.

For de yngste prosjektlederne er en definert karrierevei et av de viktigste kriteriene i et jobbsøk. Mange har karrieprogresjon øverst på listen, og gir du dem mulighet til å lære og videreutvikle kunnskap og ferdigheter hos deg vil du bli en mer attraktiv arbeidsgiver.

LES OGSÅ: Hvordan etablere karriereveier i prosjekt

2. Synliggjør spennende prosjekter i rekrutteringssammenheng

Erfarne prosjektledere ser etter arbeidsplasser som gir dem utfordringer i form av spennende prosjekter. De ønsker å få jobbe med ulike typer prosjekter, bransjer og mennesker, og velger ofte en arbeidsgiver basert på prosjektene virksomheten jobber med. Synliggjør spennende prosjekter på rekrutteringssidene, og la gjerne eksisterende ansatte fortelle om sin arbeidsdag. De er de beste ambassadørene for din bedrift.


Last ned vårt kundecase: Sikre prosjektsuksess med bedriftsintern  kompetanseheving.


3. Tilby et organisert opplæringsprogram i prosjektledelse

Gode prosjektledere ønsker å bygge nødvendig kompetanse for å være i stand til å levere vellykkede prosjekter. Arbeidsgivere som tilbyr sine prosjektledere faglig og personlig utvikling, øker sjansen for å beholde dem lenger. Bedriftsinterne opplæringsprogram i prosjektledelse er et effektivt virkemiddel for å synliggjøre karrieremuligheter. Prosjektlederne får formalisert sin kunnskap og tilegner seg spisskompetanse som vil komme din bedrift til gode. Ikke la dyktige medarbeidere stagnere, men sørg for at de stadig får nye utfordringer og kompetansen til å takle dem.

LES OGSÅ: Hva kjennetegner et effektivt opplæringsprogram i prosjektledelse

4. La opplæring bli en naturlig del av bedriftskulturen

Arbeidsgivere som setter opplæring og kompetanseutvikling i system, og klarer å gjøre dette til en naturlig del av bedriftskulturen, har gjort mye riktig. Medarbeidere som tilbys faglig og personlig utvikling kombinert med karrieremuligheter vil sjeldnere søke lykken hos andre arbeidsgivere.

Alle nivåer i virksomheten bør få mulighet til å bygge kompetanse i prosjektfaget. Ser man at andre ansatte tilegner seg og tar i bruk ny kunnskap, er det lettere å ta etter og lære av suksessen. Opplæring må bli en naturlig del av bedriftskulturen - slik oppnår du varig atferdsendring og bedre trivsel. Gjort riktig er dette svært lønnsomt.

5. Mentoring og deling av erfaringer

I en bedriftskultur hvor opplæring er en naturlig del av virksomheten står deling av erfaring og kunnskap høyt på agendaen. Det er virksomhetens evne til effektiv deling av informasjon og kunnskap som gir konkurransefortrinn og kontinuerlig forbedring blant de ansatte.

Et mentorprogram vil kunne tiltrekke seg potensielle medarbeidere. Det å ha noen å diskutere og reflektere sammen med gir prosjektlederne et verdifullt perspektiv som gjør at de utvikler seg hos deg og trives bedre. Sørg for at potensielle medarbeidere enkelt kan finne mer informasjon om mentoring hos din bedrift.

Last ned vårt kundecase med Statsbygg


Henning er direktør i Metier OEC og har i mange år arbeidet med forbedring og kompetanseutvikling hos virksomheter der prosjekt er viktig, med fokus på bl.a. kompetanseutvikling som suksessfaktor. Henning er utdannet ingeniør fra Universitetet i Sør-Trøndelag, er sertifisert innen PRINCE2®, MSP®, MoP® og MoV® og brenner for prosjekt som arbeids- og organisasjonsform. Utenfor jobb kan du møte han på sykkel langs landeveien eller med hund til skogs.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Nytt e-læringskurs: PRINCE2 i små prosjekter

PRINCE2® er en anerkjent prosjektledelsesmetode som er fleksibel og kan benyttes i de fleste prosjekter og bransjer. Dette gjør at den i mange tilfeller er for omfattende. Det er et prinsipp i PRINCE at rammeverket skal tilpasses prosjektet. Her møter man ofte på utfordringer i de mindre prosjektene hvor man ønsker å følge god praksis uten å bruke unødvendig mye tid på formaliteter.

Forsvarsmateriell lykkes med kompetanseutvikling hjemmefra

Korona-pandemien gjør at bedrifter verden over har fått en helt ny arbeidshverdag på ubestemt tid. De fleste har nå vent seg til situasjonen og flere bedrifter har med noen tilpasninger klart å holde aktiviteten oppe på kompetanseutvikling.

Hvordan drive kompetanseheving fra hjemmekontoret?

For få uker siden ble manges arbeidsdag snudd på hodet, og vi har måttet tilpasse oss en mer digital hverdag enn tidligere. Heldigvis er det gode eksempler på bedrifter som er tilpasningsdyktige og iverksetter nye, digitale løsninger. En av dem er Skanska.