Hva er MSP® og hva er nytt i 5th edition?

Program- og porteføljestyring

5 min. lesning

Managing Successful Programs (MSP) er et rammeverk fra AXELOS, organisasjonen som også står bak anerkjente sertifiseringer som PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, AgileSHIFT® og MoP®. Rammeverket hjelper deg med å tilpasse programmer til virksomhetens strategi og forretningsmuligheter slik at du oppnår maksimal verdi.

MSP har satt standarden innen programstyring i flere tiår. Med betydelige endringer innen digitalisering, IT og virksomhetsledelse de siste årene så har det vært et behov for å videreutvikle rammeverket.

I oktober i fjor lanserte AXELOS en ny versjon; MSP 5th edition, en oppdatert beste praksis for programstyring. Den bygger på kunnskap og perspektiv fra bransjepersonell med lang erfaring om hvordan man bør håndtere programmer, og gir også innsikt i de vanligste årsakene til at forretningsprogrammer mislykkes.

LES OGSÅ: Dette er forskjellen på prosjekter, programmer og porteføljer.

AXELOS sin blogg har de følgende forklaring på hvorfor de valgte å lage en ny versjon: “Forskning publisert de siste årene viser at flere og flere programmer feiler. Det kan være for transformasjonsprogrammer eller store «spesifikasjonsledede» programmer. Den digitale revolusjonen, endringens hastighet, økningen i smidige arbeidsmåter og den økte volatiliteten og usikkerheten til alle aspekter av livet betyr at programstyring må utvikle seg for å imøtekomme disse kravene.


Få hjelp til å finne ut av hvilke kurs, sertifiseringer eller studier som er riktig for deg. Bestill gratis studieveiledning her.


AXELOS sin forskning avslørte også at det er utbredt misforståelse om hva programstyring er (og derfor hva MSP er). Mange så det som ganske enkelt en større versjon av prosjektledelse, bare med flere prosjekter i stedet for ett.

Den nye utgaven av MSP er tydeligere på at programstyring ikke er prosjektledelse, samtidig som den gir veiledning som mange prosjektledere, programledere, organisasjonsledere og en rekke andre roller vil ha stor nytte av.

Hva er nytt i MSP 5th Edition?

Selv om det ikke var noe galt med den forrige versjonen av MSP, har mye skjedd siden den ble utgitt i 2011. Den nye versjonen er derfor revidert fra bunnen av istedenfor å kun legge til nytt materiale i det eksisterende innholdet.

Når det er sagt, vil de som er kjent med MSP kjenne seg igjen i mye. Kjernekonseptene (prinsipper, temaer og prosesser) danner fremdeles den overordnede strukturen, men er blitt revidert for å;

 • Sikre at MSP fortsetter å være tilpasningsdyktig og fleksibelt, slik at det kan brukes i et bredt spekter av organisasjoner og miljøer
 • Gi veiledning i forbindelse med investeringer som drar nytte av programstyring, og erkjenne at ordet "program" har ulik betydning for organisasjoner så vel som språket/ordbruken
 • Understreke den inkrementelle naturen til programmer og vise hvordan det muliggjør en syklus av fremdrift mot en ønsket fremtidssituasjon.
 • Synliggjøre de mange måtene ulike initiativ, produkter og endringer kan leveres på, inkludert agile, lineære og hybride tilnærminger.

Andre elementer i MSP 2011 er også fortsatt intakte og danner grunnlaget for MSP 5th edition:

 • Visjon – og formål samt kjennetegnene bak en vellykket visjonsdefinisjon er fortsatt viktig
 • Gevinster – er fortsatt et MSP-prinsipp og fungerer som en rød tråd igjennom hele rammeverket.
 • Usikkerhet – adresseres fremdeles på flere steder i rammeverket.
 • Blueprint – har fått nytt navn i den oppdaterte versjonen og blir nå kalt “Targeting Operating Model”.

Prinsippene for MSP er omskrevet og modernisert. Alle prinsippene er forklart i et kort avsnitt som også beskriver hvordan disse overholdes innenfor temaene i rammeverket.

På samme måte er de syv temaene i MSP 5th Edition (tidligere ni "Governance Themes") beskrevet med bare ett ord hver. De blir introdusert i tilknytning til eierstyring, programmer og forholdet mellom dem. MSP-pensumet dekker også temaene i kapitlene om programplaner og strategier.

Hvert tema-kapittel har fire scenarier som gir en praktisk forståelse av rammeverket og hvordan det kan tilpasses til programmets «årsak» eller «drivere». Disse inkluderer følgende:

 • Innovasjon og vekst
 • Organisatorisk omstilling
 • Effektiv levering
 • Produktiv levering (Efficient delivery)

Femte utgave av MSP har også prinsipper som en støttende rolle for temaene. Hvert kapittel tar for seg rollene, ansvaret og informasjonen til de enkelte prinsippene og hvordan de brukes til å støtte det aktuelle temaet.

MSP Programme Lifecyle

En annen oppdatering i den nye MSP utgaven er at «Transformational Flow» har blitt døpt om til «MSP Programme Lifecycle». Hensikten med et program er å oppnå gevinster igjennom hele programmets livssyklus. Etter hvert som ny informasjon blir tilgjengelig så er man nødt til å gjøre justeringer underveis. Dette skiller seg fra tradisjonell fossefallteknikk og gir brukere av MSP mulighet til å oppnå mål på en måte som optimaliserer verdien.

“MSP Programme Lifecycle» inneholder syv prosesser utviklet for å sikre en kontrollert start og en kontrollert slutt med en iterativ livssyklus underveis.

Hvorfor ta en sertifisering i MSP 5th edition?

Som vi nevnte tidligere, er hoveddelen av MSP-rammeverket uforandret fra 2011-versjonen, både når det gjelder struktur og innhold. Den nye versjonen behandler fortsatt programmer som midlertidige, fokusert på å oppnå resultater, og består av flere prosjekter eller initiativer.

LES OGSÅ: Hvorfor sertifisere seg i Managing Successful Programmes (MSP).

MSP har blitt et enda bedre rammeverk for virksomheter som ønsker veiledning og en beste praksis for planlegging og gjennomføring av komplekse endringer. Den siste utgaven inneholder innsikt fra mange av verdens fremste eksperter og vil hjelpe din virksomhet med bedre tilpasningsevne og at den forblir konkurransedyktig.

Metier OEC tilbyr sertifisering både på MSP Foundation nivå og MSP Practitioner nivå.

Kilde: Axelos, Goodelearning

Få hjelp til å finne ut av hvilke kurs, sertifiseringer eller studier som er riktig for deg. Bestill gratis studieveiledning her.


Torbjørn er erfaren og engasjert prosjekt- og programleder med høy kompetanse på planlegging, risiko- og kvalitetsstyring innen IKT-prosjekter. Han har også lang erfaring med endringsledelse, virksomhetsforbedringer og kunnskapsbygging av tverrfaglige, globale team. Torbjørn har en teknisk bakgrunn som produktarkitekt og utvikling/produktingeniør. Han er sertifisert innen PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, AgileSHIFT®, MoP®, MSP® og P3O®, og har en Diploma in Project Management (tilsvarende PMP nivå). Han er godkjent PRINCE2 instruktør, samt har en Mastergrad i prosjektledelse med fokus på usikkerhetshåndtering.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Fem grunner til at Excel ikke er tilstrekkelig når du skal ha oversikt over prosjektporteføljen

Mange virksomheter bruker Excel istedenfor å investere i systemer som er ment for prosjekt- og porteføljestyring. På den måten så sparer de kanskje IT-avdelingen for utgifter, men å bruke Excel til flere formål enn det det ble designet for kan straffe seg i lengden og det utgjør en stor risiko.

Hva kreves for å drive god porteføljestyring?

Mange bedrifter må velge mellom en rekke prosjekter og prosjektforslag hvert år. Å gjøre disse prioriteringene er krevende og innebærer utallige valgmuligheter. Valget man tar bør ikke være overlatt til tilfeldighetene, men basert på vedtatte kriterier og følge en tydelig strategisk retning. For å gjøre disse prioriteringene er det avgjørende å ha en god metodisk tilnærming til hvordan man styrer og utvikler porteføljen og evalueringskriterier som er tilpasset organisasjonens behov for prioriteringer.

Hvordan skal jeg få mest mulig ut av porteføljen?

Dersom du vet at din portefølje for å «endre virksomheten» er sammensatt av programmer og prosjekter som bidrar til å støtte oppunder virksomhetens strategiske mål, må de fortsatt gjennomføres og følges opp på en god måte for at porteføljestyringen skal anses som en suksess. I dette innlegget knytter vi god porteføljestyring til god program- og prosjektstyring.