Hva er forskjellen på Samtidig prosjektering og VDC?

Samtidig prosjektering

4 min. lesning

Samferdselsprosjekter har store utfordringer med lange plan- og behandlingsprosesser. Både på politisk nivå, etatsnivå, og i bransjen generelt er det i dag stort fokus på å redusere realiseringstiden for denne type prosjekter. Alle prater om ICE-møter, sesjoner, VDC, BIM, Samtidig prosjektering og andre moderne prosjekteringsmetoder og verktøy, men hva er forskjellen og hvordan kan du utnytte metodene mest effektivt for å sikre et godt resultat i ditt prosjekt?

I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på to av disse metodene; Samtidig prosjektering og VDC. Vi gir deg en oversikt over forskjellene mellom disse og når du kan ha glede av hva.

Kort om Samtidig prosjektering

Samtidig prosjektering er en videreutvikling av «Concurrent Design» som kommer fra fly- og romfartsindustrien. Den norske metoden er et resultat av et forskningsprosjekt med bidragsytere fra ViaNova Plan og Trafikk, Trimble Solutions, Sweco, Rambøll, Epsis, Bane NOR, NTNU og Metier OEC. Essensen i metoden er at utførende ressurser og beslutningstakere samles i ett rom for en sesjon, med fortløpende prosjektering og beslutninger i sanntid.

Metoden består av fire hovedpilarer; Samarbeid, trinnmodell, sesjoner og visualisering. Sammen gir dette mer effektiv planlegging og prosjektering av samferdselsprosjekter.

LES OGSÅ: Samtidig plan og prosjektering – en ny metode for tverrfaglig samhandling i samferdselsprosjekter.


Last ned gratis e-bok om hva som skiller Samtidig prosjektering fra andre  kjente metoder og verktøy


Kort om VDC

Virtual Design and Construction (VDC) kommer opprinnelig fra Stanford University i USA og har eksistert i ca. 15 år. VDC er ikke et nytt verktøy eller en metode, men handler om en prosess for å bruke kjente teknikker som BIM, ICE, Last Planner sammen og samarbeide på tvers med alle involverte i prosjektet. VDC har videre stort fokus på å måle effektiviteten i prosjektet. VDC-ekspertene i prosjektet vil gjennom «metrics» (målinger) kartlegge ulike prosesser for å sikre kontinuerlig forbedring i prosjektet.

Samtidig prosjektering vs. VDC

Det er mange likheter mellom Samtidig prosjektering og VDC. Begge fokuserer på raskere prosjektering og Lean prinsipper for å sikre en bedre prosjekteringsprosess. Et annet felles trekk er bruken av ICE-møter eller sesjoner.

Den største forskjellen mellom metodikkene er fokuset på måling i VDC og bruk av trinnmodell i Samtidig prosjektering. Målinger i VDC gjøres for å kartlegge graden av implementering av metodikken i prosjektene. For vanlige prosjekteringsmedlemmer har Samtidig prosjektering vurdert at det ikke er nødvendig med omfattende kunnskap mot målinger i prosjektet. Dette betyr på ingen måte at det ikke er viktig, men det er ikke hensiktsmessig at alle i prosjektet har slik kompetanse. Prosjektet bør heller basere seg på at noen utvalgte VDC-eksperter har kompetansen og ansvaret for dette.

Samtidig prosjektering har heller økt fokus på bruk av trinnmodell ettersom forskningsgruppen tror at bruk av trinnmodell har et stort potensiale for å hjelpe prosjektene med å strukturere og planlegge sesjoner (ICE-møter). VDC har lite fokus på dette.

Venn-diagram med forskjeller og likheter mellom Samtidig prosjektering og VDC:

samtidig-prosjektering-vs-vdcSå hvilken sertifisering bør man satse på?

Hvilken sertifisering som er rett for deg avhenger av hvilken rolle du har. Hvis du skal jobbe som fasilitator og VDC ekspert i et prosjekt vil du trenge den inngående kunnskapen man oppnår gjennom et halvårlig sertifiseringsløp med VDC.

Om du derimot heller skal jobbe som prosjektleder, prosjekteringsleder, prosjektressurs eller prosjekteier er det ikke nødvendig med et så omfattende sertifiseringsløp. Da vil Samtidig Prosjektering være tilstrekkelig og gi deg den kunnskapen du trenger for å kunne delta i sesjoner med VDC eksperten eller fasilitator. Samt gi deg forståelsen hvorfor denne typen moderne prosjekteringsteknikk er nyttig for redusere prosjekteringstiden og helt nødvendig i større prosjekter!

Figuren under illustrerer hvilken sertifisering vi anbefaler basert på rolle.

Samtidig prosjektering vs VDCLast ned e-bok om hva som skiller Samtidig prosjektering fra andre kjente metoder og verktøy


I Metier løser vi utfordringer som betyr noe, både for våre kunder og for samfunnet generelt. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bærekraftig utvikling gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og transformasjon. Målet vårt er å være det selskapet kundene kontakter når de skal planlegge og gjennomføre verdiskapende prosjekter, utviklings- og endringsinitiativ.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er Modell Modenhets Indeks (MMI) og når kan du bruke det?

Alle som har deltatt i et bygg- og anleggsprosjekt - og andre type prosjekt for den saks skyld – har erfart hvor sentralt det er å ha en omforent plan for når du skal nå de ulike milepælene i prosjektet og hva som skal være utført ved disse milepælene, det vil si ferdig-kriteriene. I metoden Samtidig prosjektering er MMI en naturlig del av prosjekteringsprosessen. MMI står for Modell Modenhets Indeks og har lykkelig nok samme forkortelse på engelsk; Model Maturity Index. Dette er en standardisert måte å beskrive modenhetsgraden på for de ulike objektene i en bygningsinformasjonsmodell (BIM). Med modenhetsgraden mener vi hvor langt i prosessen et objekt har kommet fra skissestadiet og fram til objektet er ferdig bygget eller montert/utplassert. Forvaltning Drift og Vedlikehold (FDV) er foreløpig ikke inkludert i de standardiserte modenhetsgradene. I dette blogginnlegget går vi nærmere inn på hvorfor man bør benytte seg av MMI og hvordan du bør bruke det.

Hva er forskjellen på Samtidig prosjektering og Integrated Concurrent Engineering (ICE)?

De fleste som jobber i prosjekter, er opptatt av å finne de mest effektive metodene for å sikre et godt resultat. I den forbindelse så har du kanskje hørt om eller prøvd både ICE-møter, sesjoner og Samtidig prosjektering? I dette blogginnlegget ser vi nærmere på disse to metodene, og gir deg en oversikt over hva de har til felles, hva som skiller dem og ikke minst når du kan ha glede av disse.

Slik lykkes du med den nye, digitale arbeidshverdagen innen samtidig prosjektering

Et intervju med Andreas Haugbotn og Torbjørn Tveiten i ViaNova I likhet med de fleste andre har jeg selv sett store endringer i arbeidshverdagen – som professor ved NTNU har jeg måttet lære meg å gjennomføre digitale forelesninger, ta opp konferansepresentasjoner på video i forkant, veilede studenter digitalt og selvsagt fylle kalenderen med vegg-til-vegg videomøter. Jeg var derfor både generelt nysgjerrig på hvordan arbeidsdagen har endret seg for de som driver med prosjektering i store samferdselsprosjekter og ikke minst hvordan arbeidsformer basert på samtidig planlegging og prosjektering har blitt påvirket av det som har skjedd det siste halvannet året.