Hva er forskjellen på suksessfaktorer og suksesskriterier i prosjekter?

Prosjektoppstart og planlegging Kompetanseutvikling

4 min. lesning

Det er viktig å ha fokus på hva som skal til for å lykkes når du jobber med prosjektledelse. To begreper som ofte diskuteres er suksessfaktorer og suksesskriterier. Selv om disse begrepene kan virke like, representerer de to forskjellige aspekter av prosjektets suksess. I dette blogginnlegget skal vi utforske forskjellen mellom suksessfaktorer og suksesskriterier, og hvordan de begge spiller en avgjørende rolle i å sikre vellykkede prosjekter.

Suksesskriterier

Suksesskriterier er de målbare resultatene som definerer hvorvidt et prosjekt er vellykket. Disse kriteriene er spesifikke mål som prosjektet må oppnå for å bli ansett som en suksess. Suksesskriterier er ofte knyttet til prosjektets omfang, tid, kostnader og kvalitet.

For eksempel:

  1. Fullføre prosjektet innen den avtalte tidsrammen: Hvis et prosjekt blir fullført innen den tidsrammen som ble satt i prosjektplanen, er dette et tegn på suksess.
  2. Holde seg innenfor budsjettet: Et prosjekt anses ofte som vellykket hvis det ikke overskrider det budsjettet som er satt fra begynnelsen av, eller med eventuelle endringer som er besluttet underveis.
  3. Oppfylle spesifikasjonene og kvaliteten: Prosjektet må levere det som ble avtalt, i henhold til de spesifikasjonene og kvalitetskravene som ble satt.
  4. Oppnå kundetilfredshet: Kundens tilfredshet med sluttproduktet eller tjenesten er et kritisk suksesskriterium.

LES OGSÅ: Hva er forskjellen på resultatmål og effektmål?


Hold deg oppdatert på hva som skjer i prosjektverden - abonner på  prosjektbloggen.


Suksessfaktorer

Suksessfaktorer er de elementene eller forholdene som må være til stede for å øke sjansene for at et prosjekt lykkes. Disse faktorene er ikke nødvendigvis målbare, men de bidrar til å legge til rette for at suksesskriteriene kan oppnås. Eksempler på suksessfaktorer kan være:

  1. Støtte fra ledelsen: Engasjement og støtte fra toppledelsen kan gi prosjektet de nødvendige ressursene og prioritet som trengs for å lykkes.
  2. Effektiv kommunikasjon: Klar og hyppig kommunikasjon mellom prosjektets interessenter er avgjørende for å unngå misforståelser og holde alle involverte oppdatert.
  3. Kvalifisert og motivert team: Et team med riktig kompetanse og motivasjon kan løse problemer mer effektivt og levere høyere kvalitet på arbeidet.
  4. God prosjektplanlegging: Grundig planlegging fra start til slutt bidrar til å forutse utfordringer og finne gode løsninger på forhånd.

Hvordan henger disse sammen?

Mens suksesskriterier handler om hva som skal oppnås, fokuserer suksessfaktorer på hvordan vi kan oppnå det. Suksessfaktorer er ofte underliggende betingelser som må være på plass for at suksesskriteriene kan nås. Uten riktige suksessfaktorer på plass, kan det være svært vanskelig, om ikke umulig, å oppnå de definerte suksesskriteriene.

For eksempel, hvis et prosjekt har et suksesskriterium om å bli fullført innen en bestemt tidsramme, er det viktig at prosjektet også har tilstrekkelig støtte fra ledelsen og et godt koordinert team som suksessfaktorer. Disse faktorene vil bidra til å sikre at tidsfristen kan overholdes.

For å oppnå suksess i et prosjekt, er det avgjørende å forstå både suksesskriteriene og suksessfaktorene. Suksesskriterier gir en klar definisjon på hva som utgjør et vellykket prosjekt, mens suksessfaktorer beskriver de nødvendige forholdene og elementene som må være til stede for å oppnå disse målene. Ved å sette søkelys på begge disse aspektene kan prosjektledere bedre forberede seg på utfordringene som kommer og øke sannsynligheten for å levere vellykkede prosjekter. 

LES OGSÅ: Helhelten som må være på plass for å lykkes med dine prosjekter

Dette blogginnlegget er laget ved hjelp av AI-verktøy, og kvalitetssikret av fagressurser i Metier.

Abonner på prosjektbloggen


Kristine er Content and Educational Manager i Metier. Hun er ansvarlig for det pedagogiske fokuset i vår kursportefølje og har lang erfaring innen utvikling av nettbasert læring. Hun har tidligere jobbet som prosjektleder for Mohive og Involve Learning. Kristine er en gladjente fra sørlandet som elsker friluftsliv og trening – noe hennes hund har stor glede av.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er et Gantt-diagram?

Et Gantt-diagram er kort sagt en teknikk som brukes for å visualisere prosjekters tidsplan med aktiviteter og milepæler over tid. Hvorfor kan nettopp et Gantt-diagram være så nyttig? Jo, fordi det visualiserer informasjonen med farger, figurer, koblinger, etc. på en måte at det blir intuitivt å lese informasjonen. Dette er fordelaktig både for å visualisere enkeltaktiviteter i en stor plan, og for å overordnede linjer for en prosjektportefølje eller enkelt prosjekt.

Verdien av god tidligfase

Viktigheten av tidligfase kan praktisk talt ikke overvurderes. Ofte hører vi om prosjekter som ikke lykkes fordi det ikke har blitt gjort grundige nok analyser, vurderinger eller utredninger i tidligfase. Man har rett og slett ikke funnet frem til riktig prosjekt, eller riktig løsning, fordi behovet, og alternativene for å løse det, ikke er blitt undersøkt godt nok. Og hva skjer da? Jo, du får ikke et optimalt prosjekt, og heller ikke utløst den verdien prosjektet kunne ha gitt deg. Og i verste tilfelle feiler prosjektet helt.

Slik lager du et godt business case

For mange prosjekter leverer ikke på tid, omfang og kvalitet, eller de klarer ikke å realisere de gevinstene prosjektet ble startet for. Selv svært erfarne og dyktige prosjektressurser kan oppleve at prosjekter feiler. Ja, prosjektledelse er vanskelig og det er ikke minst frustrerende når resultatene uteblir til tross for hardt arbeid. Mye av grunnen til at prosjektet feiler kan ha med at hele grunnlaget for hvorfor det er påbegynt ikke er utarbeidet godt nok. Et godt business case kan bety forskjellen på fiasko og suksess. Her går vi inn på hva det et godt business case egentlig er, og gir deg våre beste tips til utarbeidelsen.