Gevinstrealisering er fremdeles vanskelig for mange

Gevinstplanlegging og -realisering Prosjekteierstyring

5 min. lesning

Metier OEC-undersøkelsen tar tempen på landets prosjekter. Ved sammenfatning av resultatene fra 2019, er et av hovedfunnene at gevinstrealisering nok en gang er den av prosjektledelsesprosessene vi selv opplever at vi er svakest på. Av de som sier de er best på å hente ut gevinster, mener 52 % at de har blitt mer modne på dette området de siste tre årene. I samme periode har de som sier de er moderate eller svake på gevinstrealisering, bare blitt 5 % mer modne. Hvordan kan vi lukke gapet, så flere blir bedre på å hente ut de planlagte gevinstene av sine prosjekter?


Styring uten mål er ingen suksessoppskrift

Kort forklart er gevinstrealisering prosessen med å definere gevinstene eller verdien prosjektet skal gi når det er ferdig. Dette gjøres gjennom å definere og analysere prosjektets gevinster, planlegge for å gjennomføre tiltak for å kunne realisere disse gevinstene, og til sist måle og dokumentere måloppnåelsen av den planlagte verdien vi ønsket å få ut av prosjektet.

En gevinst kan være alt fra en bedret brukeropplevelse til en økonomisk avkastning. Årsaken til å starte et prosjekt bør derfor nettopp være å oppnå avkastning av prosjektinvesteringen, gjennom å realisere en eller flere ønskede gevinster. Likevel er det å få til gevinstrealisering vanskelig for mange. Bare en snau tredjedel av 1000 respondenter i Metier OEC-undersøkelsen sier de er gode på gevinstrealisering. De som lykkes setter tydelige, strategiske mål og høster verdi tidlig.

Aktiv målstyring er viktig for alle parter i et prosjekt. Undersøkelsen viser at de som lykkes med målstyring, også klarer å levere minst 80% av sine prosjekter innen rammebetingelsene. De som ikke lykkes, forklarer dette oftest med at målene eller kravene er uklare. Det er altså tydelig at gevinstrealisering og vellykkede prosjekter krever gode mål, og at man stopper opp ved alle beslutningspunktene i prosjektet for å sørge for at kart og terreng stemmer.

 

Last ned Metier OEC-undersøkelsen

 

Bygg en infrastruktur for gevinstrealisering

Ledere for prosjekter, programmer og porteføljer må være tett på gevinstrealiseringen, så det ikke forsvinner i daglige aktiviteter og uforutsette hendelser. Standardiserte prosesser og rammeverk er nyttige navigeringsverktøy. De som lykkes best med måloppnåelse i undersøkelsen har nemlig til felles at de bruker en standardisert prosjektmodell. De beste har også egne punkter i planen som sikrer gevinstrealisering.

 

Ledelsen må med

I de organisasjonene hvor ledelsen har økt kravene og fokuset på gevinstrealisering, har man også klart å øke modenheten knyttet til gevinstrealisering de siste årene.

Å hente ut gevinster i prosjekter der rammebetingelsene jobber imot deg er selvsagt utfordrende. Gjennom god ledelse kan man sikre at man starter prosjekter som har de beste forutsetninger for å lykkes. Bare litt over halvparten sier at de er gode på å starte riktig prosjekt, så her har prosjekt-Norge fremdeles noe å jobbe med. I tillegg må ledelsen selv ta sin del av ansvaret for å realisere gevinstene. Det er prosjekteiers ansvar å tilrettelegge og sørge for realisering av gevinster, og å drive endringsledelse for å støtte oppom endringene prosjektene introduserer.

Skal vi oppsummere hva de som lykkes med gevinstrealisering har til felles, er det eiere og ledere som støtter prosjektene med god målstyring, ressursallokering, kompetanseheving, systemer og planverk. Og at de aldri mister fokus på å nå målet. 

 

Vil du lese mer om gevinstrealisering?

Her har vi samlet noen artikler om gevinstrealisering. Trykk på lenkene for å lese mer:

 

Last ned Metier OEC-undersøkelsen 2019


Charlotte er Marketing Director i Metier. Hun sørger for at verden får vite om de spennende prosjektene som gjennomføres, og verdiene som skapes i organisasjonen. Hun er siviløkonom med master i strategi og ledelse, og har siden studietiden jobbet med event og markedsføring. Trives best i urbane strøk med en stor kopp kaffe, helst i godt selskap.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er gevinstrealisering og hvordan lykkes du?

I dag gjennomføres mange av oppgavene i en bedrift som prosjekter. Dessverre er det langt fra alle prosjektene som er suksessfulle og mange lykkes ikke med å hente ut de forventede gevinstene. Fokuset på prosjekt som arbeidsform vokser stadig. Derfor er det veldig viktig at du har et bevisst forhold til hvilken verdi hvert enkelt prosjekt skal gi. Ideelt sett skulle vi alle vært i en situasjon der vi har full oversikt over hvor mye prosjektene faktisk har kostet og hvilken verdi de har gitt virksomheten, men det skjer dessverre altfor sjeldent. I dette blogginnlegget gir vi deg noen tips om hva du bør tenke på for å lykkes med gevinstrealisering.

Det holder ikke å styre prosjektene, vi må også styre gevinstarbeidet

En av de vanligste årsakene til å starte et prosjekt, er et underliggende behov for å endre noe, oftest fordi man søker en forventet gevinst eller verdi. Paradoksalt nok er en av hovedårsakene til at prosjekter feiler knyttet til uklarhet i forventninger om gevinst og verdi. Hvordan skal vi da vite når nok er nok?

Hvorfor er det viktig å fokusere på gevinststyring i prosjekter og virksomheter?

Mange prosjekter fokuserer mer på å oppnå en vellykket leveranse, enn på hvilken nytte leveransen skal gi for brukeren etter at prosjektet er avsluttet.