Hva er gevinstrealisering og hvordan lykkes du?

Gevinstplanlegging og -realisering

4 min. lesning

I dag gjennomføres mange av oppgavene i en bedrift som prosjekter. Dessverre er det langt fra alle prosjektene som er suksessfulle og mange lykkes ikke med å hente ut de forventede gevinstene. Fokuset på prosjekt som arbeidsform vokser stadig. Derfor er det veldig viktig at du har et bevisst forhold til hvilken verdi hvert enkelt prosjekt skal gi. Ideelt sett skulle vi alle vært i en situasjon der vi har full oversikt over hvor mye prosjektene faktisk har kostet og hvilken verdi de har gitt virksomheten, men det skjer dessverre altfor sjeldent. I dette blogginnlegget gir vi deg noen tips om hva du bør tenke på for å lykkes med gevinstrealisering.

Hva er gevinstrealisering?

Uansett hva slags prosjekt det er snakk om, må det som leveres i prosjektet kunne brukes og ha en positiv effekt for å skape verdi. Når effekten er målbar og bidrar til bedriftens mål, kaller vi det en gevinst.

Vi investerer ressurser i prosjekter, og det forventes da også å oppnå en gevinst etter prosjektets avslutning. Ofte er denne målt i penger, men det finnes også mange prosjekter hvor gevinsten kan måles i nytte (bedre service, bedre sikkerhet og så videre) for bruker eller for samfunnet. 


Gratis sjekkliste: Dette må du kunne om gevinstrealisering


Gevinstrealisering innebærer å identifisere, måle, følge opp og oppnå økonomiske, operasjonelle eller strategiske fordeler som et resultat av et prosjekt eller en investering. I dette ligger det å kartlegge, gjennomføre og evaluere nødvendige aktiviteter i et prosjekt for å sikre ønsket effekt eller gevinst. Mulige gevinster du kan oppnå for bruker er for eksempel bedre brukeropplevelse, kvalitet og medarbeidertilfredshet.

Hvilke gevinster vi faktisk skal ta ut må være i fokus når det diskuteres og igangsettes nye prosjekter Dette må også bli en del av tankesettet i organisasjonen. Har du ikke noen gevinstplan bør prosjektet stanses inntil denne er på plass.

Hvordan lykkes du med gevinstrealisering?

Disse stegene er sentrale for deg som er leder eller prosjekteier for å kunne utvikle en god gevinstrealiseringskultur:

Hvor er vi i dag og hvor skal vi i framtiden?

Når vi har landet en god bedriftsstrategi og er tydelig på hvor vi skal, har vi skapt en felles forståelse for hva vi sammen mener suksess er. Planleggingen for å hente ut gevinstene blir da lettere da de er i samsvar med den overordnede strategien. Vi snakker da om strategirealisering og ikke gjennomføring av frittstående prosjekt.

Definer roller og ansvar

Gjennom å involvere medarbeiderne og tydeliggjøre hvordan du ønsker å organisere arbeidet for å realisere gevinstene får du hele linjeorganisasjonen med. Ha et overordnet fokus på å definere roller og ansvar samt hvilke forventninger som kommer med disse rollene. Om man kan tilrettelegge gevinstfokus gjennom en ansvarlig eller et team, vil dette hjelpe organisasjonen med å holde fokus på gevinst gjennom hele prosjektet.

Les også: Slik bør prosjekter organiseres

Det finnes mange verktøy og teknikker som kan tas i bruk for å øke sjansen for å lykkes for både ledere og medarbeidere. Men det er nødvendig at alle har den samme kompetansen i alle ledd.

Den menneskelige faktoren

Det meste av endringsjobben står menneskene i bedriften for. Om vi ikke ser gode resultater daler motivasjonen. Derfor er endringsledelse og gevinstrealisering noe som er viktig å se på under ett. Om vi kan øke motivasjonen hos medarbeiderne gjennom å ta i bruk verktøyene som vi har til rådighet og som bygger verdi, skaper vi resultater.

 

New Call-to-action


Tønnes er direktør i Metier hvor han er ansvarlig for konsulentoppdrag innenfor hovedområdene virksomhetsforbedring, prosjektledelse, porteføljeledelse/investeringsstyring, programledelse og eierstyring i prosjekter. Han har nærmere 25 års erfaring som ledelsesrådgiver/konsulent. I de senere år har han bistått flere store virksomheter med forbedrings- og effektiviseringsprosjekter. På fritiden liker han å reise og Italia er en av favorittene.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Det holder ikke å styre prosjektene, vi må også styre gevinstarbeidet

En av de vanligste årsakene til å starte et prosjekt, er et underliggende behov for å endre noe, oftest fordi man søker en forventet gevinst eller verdi. Paradoksalt nok er en av hovedårsakene til at prosjekter feiler knyttet til uklarhet i forventninger om gevinst og verdi. Hvordan skal vi da vite når nok er nok?

Gevinstrealisering er fremdeles vanskelig for mange

Metier OEC-undersøkelsen tar tempen på landets prosjekter. Ved sammenfatning av resultatene fra 2019, er et av hovedfunnene at gevinstrealisering nok en gang er den av prosjektledelsesprosessene vi selv opplever at vi er svakest på. Av de som sier de er best på å hente ut gevinster, mener 52 % at de har blitt mer modne på dette området de siste tre årene. I samme periode har de som sier de er moderate eller svake på gevinstrealisering, bare blitt 5 % mer modne. Hvordan kan vi lukke gapet, så flere blir bedre på å hente ut de planlagte gevinstene av sine prosjekter?

Hvorfor er det viktig å fokusere på gevinststyring i prosjekter og virksomheter?

Mange prosjekter fokuserer mer på å oppnå en vellykket leveranse, enn på hvilken nytte leveransen skal gi for brukeren etter at prosjektet er avsluttet.