Er du en god prosjekteier?

Prosjekteierstyring Virksomhetsstyring

4 min. lesning

Når det snakkes om prosjektledelse, er det som regel prosjektlederen som omtales. En vel så viktig – om ikke enda viktigere – rolle, innehar prosjekteieren. Men hvordan vet du om du er en god prosjekteier?

Først, en kort oppsummering av forskjellene mellom en prosjektleder og en prosjekteier. For mens det er prosjektleders ansvar å levere prosjektets resultatmål innenfor rammer knyttet til omfang/kvalitet, tid og kostnad, har prosjekteier ansvaret for å realisere prosjektets gevinster. Men hvem er egentlig prosjekteieren?

Den viktige prosjekteierrollen

Kort forklart er prosjekteieren lederen av den avdelingen som har ansvar for prosjektet. I de fleste tilfeller er det også prosjekteieren som utpeker riktig prosjektleder. Prosjekteieren er ansvarlig for prosjektets effektmål – en svært viktig rolle, ettersom det er prosjekteierens ansvar at prosjektets gevinster realiseres etter at prosjektet er avsluttet. En prosjekteier er også den som godkjenner oppstart av prosjektet, godkjenner faseoverganger og sikrer at prosjektet planlegges, gjennomføres og styres i tråd med virksomhetens rammer og forutsetninger.

For at et prosjekt skal lykkes, må altså både prosjektleder og prosjekteier være definert – samme person kan ikke være både prosjektleder og prosjekteier.

LES OGSÅ: Hva er prosjekteiers ansvar i prosjekter

Et godt utgangspunkt gir best resultat

I og med at det er prosjekteier som er ansvarlig for at prosjektet når de effektmålene som er satt – og at gevinstene realiseres – er det alfa omega at prosjekteieren er en god tilrettelegger. Dette innebærer at prosjekteier må evne å tenke strategisk, parallelt med at han eller hun setter av tilstrekkelig med ressurser i oppstartsfasen.


Last ned gratis guide: Eierstyring i enkeltprosjekt - godt forklart


I ethvert prosjekt er forarbeidet viktig, og det er prosjekteiers oppgave å sørge for at det brukes tilstrekkelig med tid i starten. Dette innebærer blant annet å skrive en god prosjektbegrunnelse og -mandat. På den måten skapes et felles verdisyn og utgangspunkt, og prosjektleder får bedre forståelse for prosjektet og større eierskap til jobben som skal gjøres.

I mange tilfeller vil det aller beste være om prosjekteier og prosjektleder går sammen om å utforme prosjektbegrunnelsen og -mandatet – det er tross alt dette som er fundamentet i et godt gjennomført prosjekt.

Dette avgjør om prosjektet oppnår prosjektsuksess

Som prosjekteier jobber du gjerne med flere prosjekter samtidig. En stor del av jobben knyttet til nettopp dette, er å sørge for at prosjektporteføljen inneholder de riktige prosjektene. Også her kommer evnen til å tenke strategisk til sin rett.

Som vi var inne på innledningsvis, har det ikke alltid vært stort nok fokus på prosjekteieren.

I 2013 gjennomførte Norsk senter for prosjektledelse et forskningsprosjekt med mål om å belyse forholdet mellom prosjekteieren og prosjektlederen – og da også betydningen av å styrke prosjekteierrollen. Av resultatene fremgår det at det finnes tre faktorer, som alle har stor betydning for om det blir prosjektsuksess eller ikke.

Ifølge undersøkelsen, oppnår et prosjekt stor grad av prosjektsuksess når:

  • Virksomheten har innført en prosjektstandard som følges og som inneholder en klar beskrivelse av prosjekteierrollen.
  • Sosialiseringsaktiviteter skjer ved starten av prosjektet og fortsetter utover i prosjektet med prosjekteieren som en engasjert deltaker.
  • Virksomheten har en styringsstruktur som innebærer tett samarbeid mellom prosjekteieren og prosjektlederen.

Det er med andre ord ikke tvil om at det å ha riktig prosjekteier bidrar til prosjektsuksess.

Og de beste prosjekteierne, de er til stede og klarer å engasjere både prosjektleder og prosjektmedarbeiderne allerede fra start.

New call-to-action


Henning er direktør i Metier og har i over 16 år arbeidet med forbedring hos virksomheter der prosjekt er viktig, med fokus på bl.a. kompetanseutvikling som suksessfaktor. Henning er utdannet ingeniør, er sertifisert innen PRINCE2®, MSP®, MoP®, MoV®, SAFe® og AgileSHIFT® og brenner for prosjekt som arbeids- og organisasjonsform. Utenfor jobb kan du møte han på padelbanen, på sykkel eller med hund til skogs.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Prosjekteier er premissgiver for suksess

God prosjekteierstyring er en avgjørende suksessfaktor i prosjekter. Prosjekteier skal fastsette mål og føringer, stille krav til utredninger, utpeke prosjektleder og fatte sentrale beslutninger. Kompetanse, kapasitet og rammeverk for prosjekteierstyring er viktig. Når ikke alt dette er på plass, vil sannsynligheten for prosjektsuksess reduseres vesentlig.

Eierstyring i innovasjonsprosjekter: ikke gå i fella

Å lede et innovativt prosjekt, som for eksempel innen fornybar energi, er å balansere på en tynn linje mellom suksess og kaos. Det føles gjerne som om prosjektet må i gang og lykkes øyeblikkelig, spesielt når forretningsmål og finansiering er på plass. Dessverre ser det ut til at mange av dagens prosjekteiere undervurderer kompleksiteten av prosjektene. Deres iver etter suksess fører til dårlig prosjekteierstyring og unødvendige komplikasjoner i prosjektet. I dette innlegget ønsker jeg å sette lys på noen av hovedutfordringene rundt det å styre prosjekter i selskaper som har et stort mål om å bedre vår verden, har lite tid og store drømmer. Ved å sette fokus på robust prosjekteierstyring kan veien til målet bli ryddigere og mindre kaotisk.

Slik lykkes du med prosjekteierstyring

Usikkerhet om de store linjene er prosjektets største fallgruve. Prosjekteierstyringen er derfor en sentral suksessfaktor for at man skal lykkes i å få mest mulig verdi for investeringen. En kompetent prosjekteier vil sørge for at de øvrige faktorene kommer på plass. Så hva skal til for å lykkes i rollen i tråd med Verdistyrt prosjektutvikling? I dette blogginnlegget får du en oversikt over en prosjekteiers rolle i styringsgruppen, oppgaver og fokusområder, samt suksessfaktorer i prosjektprosessen.