Dette må du huske når du leder små prosjekter

Prosjektoppstart og planlegging

2 min. lesning

Det er ikke størrelsen det kommer an på; små prosjekt kan være minst like utfordrende som store.

Mindre prosjekt trenger ikke så mye planlegging, gjør de vel?

Det blir stadig mer vanlig å organisere arbeid i mindre prosjekter. Små prosjekter er ofte oversiktlige og krever mindre ressurser enn større prosjekt. Men det innebærer imidlertid at du tar noen forholdsregler før du kommer ordentlig i gang:

Fordi prosjektet er lite, kan det være fristende å hoppe over deler av planleggingsfasen og starte rett på selve arbeidet. Selv om fristelsen er stor, er det desto viktigere å passe på at denne fasen går riktig for seg fra starten av.


Last ned gratis planleggingskit for prosjektplan


Små prosjekt kjennetegnes gjerne av:

  • Mindre budsjett
  • Relativ kort frist for ferdigstillelse
  • Færre personer involvert i prosjektet

Hvorfor planlegge små prosjekter?

Manglende planlegging kan føre til at viktige steg underveis blir gjort i feil rekkefølge eller at blir gjort senere enn det som i utgangspunktet var planlagt. Om man tar lett på planleggingen risikerer man også at de involverte i prosjektet ikke føler eierskap til det som skal gjøres.

For prosjektleder kan dette by på utfordringer som:

  • Vanskeligheter med å skille prosjektet fra andre oppgaver på arbeidsplassen
  • Tidsfrister holdes ikke
  • Dårlig kommunikasjon blant de som er involvert i prosjektet
  • Umotiverte medarbeidere

Planlegging, kommunikasjon og organisering er altså viktige ingredienser for å ha kontroll på prosjektet og dets ressurser fra start til slutt.

Selv om små prosjekt gjerne krever mindre kommunikasjon og færre statusoppdateringer enn større prosjekt, bør ikke planlegging være noe mindre av den grunn, snarere tvert i mot.

New Call-to-action


Henning er direktør i Metier og har i over 16 år arbeidet med forbedring hos virksomheter der prosjekt er viktig, med fokus på bl.a. kompetanseutvikling som suksessfaktor. Henning er utdannet ingeniør, er sertifisert innen PRINCE2®, MSP®, MoP®, MoV®, SAFe® og AgileSHIFT® og brenner for prosjekt som arbeids- og organisasjonsform. Utenfor jobb kan du møte han på padelbanen, på sykkel eller med hund til skogs.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Verdien av god tidligfase

Viktigheten av tidligfase kan praktisk talt ikke overvurderes. Ofte hører vi om prosjekter som ikke lykkes fordi det ikke har blitt gjort grundige nok analyser, vurderinger eller utredninger i tidligfase. Man har rett og slett ikke funnet frem til riktig prosjekt, eller riktig løsning, fordi behovet, og alternativene for å løse det, ikke er blitt undersøkt godt nok. Og hva skjer da? Jo, du får ikke et optimalt prosjekt, og heller ikke utløst den verdien prosjektet kunne ha gitt deg. Og i verste tilfelle feiler prosjektet helt.

Slik lager du et godt business case

For mange prosjekter leverer ikke på tid, omfang og kvalitet, eller de klarer ikke å realisere de gevinstene prosjektet ble startet for. Selv svært erfarne og dyktige prosjektressurser kan oppleve at prosjekter feiler. Ja, prosjektledelse er vanskelig og det er ikke minst frustrerende når resultatene uteblir til tross for hardt arbeid. Mye av grunnen til at prosjektet feiler kan ha med at hele grunnlaget for hvorfor det er påbegynt ikke er utarbeidet godt nok. Et godt business case kan bety forskjellen på fiasko og suksess. Her går vi inn på hva det et godt business case egentlig er, og gir deg våre beste tips til utarbeidelsen.

Dette bør prosjektplanen din inneholde

Å være for ivrig med å komme i gang med et prosjekt kan vise seg å bli en kostbar affære. Mange prosjekter feiler fordi man bruker for liten tid eller tar lett på planlegging. En godt gjennomtenkt prosjektplan er en viktig suksessfaktor i et prosjekt. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva en prosjektplan bør inneholde.