Den komplette prosjektleder - Del 2: Hva skiller gode prosjektledere fra resten?

Organisering og roller

4 min. lesning

Denne artikkelen er en del av en artikkelserie som tar for seg hvilke elementer som er nødvendige for å sikre at prosjektledere gang på gang lykkes med sine prosjekter. Med utgangspunkt i Metier OECs erfaring og forskning på området vil vi sette lys på hva som kjennetegner de aller beste prosjektlederne.

I første del av denne artikkelserien om den komplette prosjektleder konkluderte vi med at en god prosjektleder kan utgjøre en enorm forskjell. Det neste spørsmålet vi må stille oss er derfor, hva skiller de beste prosjektlederne fra resten?

Heldigvis er det også på dette området utført en stor undersøkelse.

Tankevekkende resultater

Denne er utførlig beskrevet i boken Alpha Project Managers. Undersøkelsen er basert på svar fra 860 erfarne prosjektledere. Resultatene deres er målt, og prosjektlederne ble bedt om selv å svare på en rekke spørsmål. I kjølvannet av undersøkelsen ble også prosjektlederens interessenter stilt en rekke spørsmål. Svarene ble deretter matchet opp mot prosjektledernes egne svar – noe som ga flere tankevekkende resultater.

Myndighet til å lede prosjektet

En faktor som viste seg å skille Alpha-prosjektlederne fra de øvrige var deres innstilling og ansvarsfølelse.

I påstanden «Jeg har den nødvendige myndighet til å lede det prosjektet jeg er ansvarlig for», erklærte 89 % av Alpha-prosjektlederne seg enig, mens kun 47 % av de øvrige kjente seg igjen i uttalelsen.


Karrierevei i prosjektledelse eller kortere praktisk kurs som gir pluss på  CVen? Prøv vår kursveileder for å finne ut hvilket kurs som er rett for deg!


Gjør som interessentene forventer

Det virkelig interessante oppsto imidlertid da interessentenes svar på samme spørsmålene ble gjennomgått. Her var det bred enighet om at alle prosjektlederne hadde den nødvendige myndigheten for å lede prosjektet. Konklusjonen er at interessenter på generelt grunnlag mener at prosjektledere har myndighet nok.

Alpha-prosjektlederne skiller seg fra resten ved å være enige i den påstanden. Med andre ord, om du vil oppnå gode resultater som prosjektleder, bør du forutsette at du har tilstrekkelig myndighet, og agere deretter. Det forventer dine interessenter.

Invester i planlegging

En annen interessant oppdagelse gikk på planlegging. Når prosjektlederne ble spurt om hvor høyt de rangerte betydningen av planlegging endte alle på 98 %, noe som vil si at de vurderte det å være «uhyre viktig». Deretter ble det sett på hvor mye av deres tid prosjektlederne faktisk brukte på å planlegge. Det viste seg da at Alpha-prosjektlederne brukte nesten dobbelt så lang tid på planlegging (21 %) som de øvrige (11 %). Det holder ikke å vite at planlegging er uhyre viktig. Som prosjektleder skal du sørge for at du også investerer i tid til planlegging.

LES OGSÅ: Slik lager du en enkel prosjektplan

Alpha-prosjektledernes 6 viktigste faktorer

Hva var Alpha-prosjektledernes hemmeligheter? Jo, at det kunne kokes ned til 6 faktorer, som alle utgjør en forskjell:

  1. Omgivelser: Arbeid et sted hvor prosjektledelse er verdsatt. Alpha-prosjektlederne arbeider alle i organisasjoner som støtter god prosjektledelse. Der det finnes en veldefinert karrierevei for prosjektledere og hvor det arbeides med veldefinerte metoder.

  2. Kontinuerlig forbedring: Gå inn i faget ditt og fokuser hele tiden på hva du kan gjøre bedre. Alpha-prosjektlederne bruker mindre tid på å flotte seg med fantastiske resultater og mer tid på å diskutere hva de ikke er gode til. De viser en stor selvinnsikt og stor ydmykhet.

  3. Relasjoner: Fokuser på å bygge opp og vedlikeholde gode relasjoner. Alpha-prosjektlederne vet at de ikke kan lykkes alene, og de fokuserer derfor på å ha gode relasjoner gjennom å gi andre det de vil ha.

  4. Kommunikasjon: Ta kommunikasjon gravalvorlig. Alpha-prosjektlederne utarbeider ikke bare interessentanalyser og kommunikasjonsplaner, de fullbyrder dem også – uke etter uke. De tilbakeholder ikke informasjon, men ser det som deres fremste oppgave å sørge for at alle alltid er velinformert.

  5. Mentorer: Ha en mentor – vær en mentor! Alpha-prosjektlederne har mentorer og de er mentorer. Det å ha noen å diskutere med og reflektere sammen med gir dem et verdifullt perspektiv, hvilket de bruker til konstant forbedring.

  6. Lederskap: Det er lederskapet som utgjør den store forskjellen. Mange prosjektledere behersker «harde disipliner» i prosjektledelse, som planlegging og risikoanalyse, men besto ikke «lederskapstesten» i interessentenes øyne. Lederskapsevne var den differensierende faktor mellom de beste prosjektlederne og de øvrige. Faktisk var mange av prosjektlederne ikke engang bevisst betydningen av sin lederskapsevne. Men det er Alpha-prosjektlederne.

For å være blant de beste innen prosjektledelse er det flere faktorer som spiller inn. Interesse for, og godt samarbeid med, omgivelser, kolleger, kunder og øvrige relasjoner, er et riktig skritt på veien. Om du i tillegg legger tid og energi i det å lytte til og å ta imot innspill fra andre, og hele tiden opprettholde et ønske om å bli bedre samt planlegge godt nærmer du deg Alpha-prosjektlederne.

I neste artikkel ser vi nærmere på «den nye prosjektlederen». Hvor går veien fra erfaren prosjektdeltaker til å bli en trygg og god prosjektleder?

La oss hjelpe deg med å finne riktig kurs. Prøv vår kursveileder!


Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier OEC og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å bistå alle som jobber i og med prosjekter. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida og er en ekte fotballjente fra Røa.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvordan organiserer du egentlig prosjektene i virksomheten?

I tidligere blogginnlegg har vi beskrevet noen prinsipielle forskjeller mellom funksjonell, selvstendig og matriseorganisering av en virksomhet.

5 ting du kan gjøre i sommer, som sikrer at høstens prosjekter går på skinner

Sommer er for de fleste av oss synonymt med avslapping og late dager. Om du klarer å kombinere dette med litt planlegging, kan du allerede nå sikre at høstens prosjekter får et så godt utgangspunkt som mulig.

9 LinkedIn-grupper enhver prosjektleder bør være medlem av

Man blir aldri helt utlært i prosjektledelse, men en måte å holde seg oppdatert på er å være aktiv på LinkedIn. Ettersom mange i dag jobber i prosjekter på et eller annet nivå, har det dukket opp mangfoldige grupper på LinkedIn som du kan delta i – enten bare for å observere og bli inspirert av det andre legger ut av artikler og innlegg, eller for å debattere selv, dele ditt innhold og hjelpe andre.