Webinar - en god måte å holde seg oppdatert på

Kompetanseutvikling

2 min. lesning

En god måte å holde seg oppdatert på i disse tider er å delta på forskjellige webinarer. Et webinar er et kort seminar som du kan følge direkte fra din egen PC uavhengig av hvor du befinner deg og er effektiv måte å drive kompetanseheving på.

Vi arrangerer en rekke gratis webinarer innenfor ulike temaer i prosjektledelse for å gi deg litt faglig påfyll hjemmefra. Vi har sett en stor økning i interesse for disse og kommer til å sette opp enda flere i tiden som kommer.

De fleste av våre webinarer varer en snau time og er gratis å delta på. Du vil også kunne stille spørsmål til kursholder underveis.

Under finner du en oversikt over våre planlagte webinarer:

Webinar: Hva er AgileSHIFT®?

AgileSHIFT er en veiledning som muliggjør hurtige og gjennomgripende endringer i virksomheten og kan ses på som en beste praksis for utvikling av et smidig tankesett og en smidig bedriftskultur. På dette webinaret vil du lære mer om hvordan AgileSHIFT kan hjelpe deg med beste praksis for utvikling av smidig tankesett og bedriftskultur. 

Mer informasjon om gratis webinar om AgileSHIFT


Kompetansebygging hjemmefra? Se vårt nettbaserte kurstilbud her.


Webinar: Endringsledelse og gevinstrealisering

De siste årene har flere og flere fått øynene opp for viktigheten av å drive endringsledelse og gevinstrealisering i sine organisasjoner. Men hva innebærer egentlig dette, og hvordan henger disse to fagområdene sammen? Finn ut mer om hvorfor du bør ha mer fokus på disse temaene i din organisasjon.

Mer informasjon om gratis webinar om temaene endringsledelse og gevinstrealisering.

Webinar: Hva er PRINCE2 Agile®?

PRINCE2 Agile er en smidig sertifisering fra Axelos som bygger på prosjektmetodikken PRINCE2 og kjente smidige metoder som Scrum, Kanban, Lean Startup og Cynefin. På dette webinaret kan lære mer om rammeverket som kombinerer det beste fra to verdener - smidig og PRINCE2.

Mer informasjon om gratis webinar om PRINCE2 Agile

Webinar: Hva er PRINCE2®?

PRINCE2 er en metode for å styre prosjekter på en forretningsorientert måte fra start til slutt. På dette webinaret vil du lære mer om hva som er unikt med PRINCE2 og hvilken nytte PRINCE2 kan gi deg, selskapet du jobber i og prosjektene dine.

Mer informasjon om gratis webinar om PRINCE2

Kompetansebygging hjemmefra? Se vårt kurstilbud her.


Charlotte er ansvarlig for det administrative rundt kursgjennomføringer og daglig oppfølging av våre deltakere som bestiller kurs og sertifiseringer på nett. Har du spørsmål om Metier OEC sine kurs eller sertifiseringer, er Charlotte riktig person å spørre.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Er dørstokkmila lang? Bli med på Bootcamp i prosjektledelse

Vi kjenner alle til den berømte dørstokkmila. Du tenker at du skal sette i gang med trening for å nå målet ditt, men vet ikke hvor du skal begynne og hva du skal gjøre. Slik er det også for deg som ønsker å bli prosjektleder – det finnes en jungel av kurs og det er vanskelig å vite hva man skal velge. Et raskt Google-søk gir 346 gode svar.

Nytt e-læringskurs: PRINCE2 i små prosjekter

PRINCE2® er en anerkjent prosjektledelsesmetode som er fleksibel og kan benyttes i de fleste prosjekter og bransjer. Dette gjør at den i mange tilfeller er for omfattende. Det er et prinsipp i PRINCE at rammeverket skal tilpasses prosjektet. Her møter man ofte på utfordringer i de mindre prosjektene hvor man ønsker å følge god praksis uten å bruke unødvendig mye tid på formaliteter.

Forsvarsmateriell lykkes med kompetanseutvikling hjemmefra

Korona-pandemien gjør at bedrifter verden over har fått en helt ny arbeidshverdag på ubestemt tid. De fleste har nå vent seg til situasjonen og flere bedrifter har med noen tilpasninger klart å holde aktiviteten oppe på kompetanseutvikling.