Tilpasning og bruk av prosjektrammeverk

Metoder og modeller

2 min. lesning

En virksomhets prosjektrammeverk er virksomhetens samlede kvalitetssystem - retningslinjer, metodikk, standarder, maler og verktøy - for prosjektgjennomføring. Prosjektrammeverkets hensikt er å tilrettelegge for hensiktsmessig styring og bidra til en effektiv gjennomføring av prosjektene.

En virksomhet vil imidlertid ha prosjekter av ulik karakter. Prosjektene vil for eksempel ha ulik størrelse, kompleksitet, organisering og være av ulik type (IKT, bygg, infrastruktur, industri, materiell, organisasjonsendringer osv.). Figuren under viser en kategorisering av ulike typer prosjekter. Vi kaller dem “Runners”, “Repeaters” og “Strangers”.

Kategorisering av prosjekter

Prosjektrammeverket vil typisk være tilpasset de prosjektene som virksomheten vanligvis gjennomfører; såkalte “runners” og “repeaters”. I spesielt krevende prosjekter (“strangers”) vil kompetansen i organisasjonen og prosjektrammeverket være utilstrekkelig for å sikre en trygg og effektiv prosjektgjennomføring. I små prosjekter vil prosjektrammeverket bli for omfattende og dermed uhensiktsmessig.


Last ned gratis sjekkliste for implementering av prosjektmodeller i  virksomheter.


Prosjektrammeverket må derfor tilpasses virksomhetens behov for styring og det enkelte prosjekts egenskaper og behov. Tilpasning krever at prosjekteier i samråd med prosjektleder, vurderer hvordan rammeverket skal brukes for det enkelte prosjektet. Dette krever at prosjekteier har nødvendig forståelse for prosjektets behovegenskaper og virksomhetens prosjektrammeverk.

Hvordan kan rammeverket tilpasses enkle (runners) prosjekter?

Det er her viktig at man får en god balanse mellom behovet for styring og effektiv gjennomføring. I enkle prosjekter anbefales det generelt at man tilpasser (reduserer) omfanget av utredning, planlegging og rapportering, men ikke hopper over noen av prosjektfasene. Alle de fundamentale prosjektspørsmålene - hvorfor, hvordan, hvem, hva, hvor mye, når - skal besvares, selv i mindre prosjekter.

LES OGSÅ: Hvordan bruke PRINCE2 i små prosjekter?

Hvordan kan rammeverket tilpasses stranger-prosjekter?

I stranger-prosjekter må prosjekteier sørge for å hente inn nødvendig kompetanse med relevant erfaring slik at man kan etablere et kompetent team og bygge opp et hensiktsmessig prosjektrammeverk. Figuren nedenfor illustrerer behovet for tilpasning av prosjektrammeverket og innhenting av ny kompetanse i et stranger-prosjekt versus runners og repeaters.

LES OGSÅ: Hvordan lykkes med stranger-prosjekter?

Behovet for kompetanse og tilpasning av prosjektrammeverket i “strangers” versus “runners”

Det finnes verktøy som kan hjelpe virksomheter med å klassifisere prosjekter og dermed gi retningslinjer med hensyn til hvordan prosessene for styringsgruppen, prosjekteierstyring og tilhørende prosjektdokumentasjon kan tilpasses de ulike prosjektkategoriene.

Last ned gratis sjekkliste for implementering av prosjektmodeller


Per Ståle er direktør i Metier og har mer enn 20 års erfaring med utøvelse av prosjektfaget i praksis. Han brenner for faget og er en av våre mest etterspurte kurs- og foredragsholdere. Han har tidligere jobbet som prosjektleder for EVRY og IBM Global Services og bistår i dag virksomheter verden over med utvikling og innføring av prosesser for prosjektledelse.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er et kvalitetssystem og hvorfor er det viktig?

Kvalitetssystemer er ofte forskjellen mellom vellykkede og mislykkede prosjekter. Men hva er det egentlig og hvorfor er det så viktig?

3 hovedmomenter ved Systematisk ferdigstillelse

Hva er viktig å tenke på når man skal innføre Systematisk ferdigstillelse om en del av prosjekteringen? For å få mest ut av prosessen og innholdet, er det tre overordnede elementer som må være til stede; ledelse, innholdskompetanse og systematikk. I dette innlegget skal vi se nærmere på disse tre elementene, og hvilke hovedmomenter innenfor disse du bør få med deg for å oppnå best mulig resultat.

Hva er Systematisk ferdigstillelse?

Tekniske anlegg utgjør en stadig større del av totalleveransen i nybygg, noe som medfører mer komplekse prosjekter med flere grensesnitt og komponenter enn tidligere. Mange byggeprosjekter preges også ofte av at tekniske systemer og prosjekterte funksjoner ikke fungerer som de skal når bygget skal tas i bruk. Oppretting av dette kan ta tid og medfører gjerne merkost for prosjekteier. Så hvordan kan man i prosjektet sikre at alt fungerer best mulig ved overtakelse? Dette innlegget er det første i en serie om Systematisk ferdigstillelse. Her introduserer vi deg for metoden, og hvordan den kan benyttes for å unngå feil og mangler, ved å fokusere på sluttfase allerede fra tidligfase og utover.