Slik kombinerer du fulltidsjobb med studier i prosjektledelse

Kompetanseutvikling

4 min. lesning

Det å balansere fulltidsjobb og studier er absolutt ingen enkel oppgave, men med litt god planlegging er det heller ikke umulig. Vi har tatt en prat med prosjektleder i NEP Norway, Ole-Christian Johansen, om hvordan han klarte å sjonglere full jobb og småbarnsliv, samtidig som han tok et Diploma in Project Management hos Metier.

Ole-Christian JohansenOle-Christian jobber fulltid i NEP Norway som leverer tekniske produksjonstjenester og medieløsninger. Siden 2007 har han jobbet hovedsakelig med tv-produksjon, men for et par år siden byttet han stilling innad i selskapet, og fikk en posisjon hvor prosjektkompetanse ble mer og mer relevant. TV-produksjon og administrativt arbeid i mediebransjen innebærer en god del prosjektledelse og -styring. Ole-Christian kjente på at han gjerne ville formalisere sin kompetanse og få flere verktøy i verktøykassa for prosjektledelse.

– Man jobber med en case, man skal innhente ressurser og fordele roller og ansvar. Jeg ble prosjektleder, og hadde grunnutdanning fra et kurs hos BI som jeg hadde tenkt å gå videre på, men det ble ikke noe av, forteller Ole-Christian.

Etter å ha sett en annonse for Diploma in Project Management ble han nysgjerrig.

– Det er mye relevant i prosjektledelse uavhengig av bransje. Tanken min var å få en annen tilnærming til jobben jeg gjør, sier han.

Så hvordan fikk han hverdagen til å gå opp med fulltidsjobb og studier og hvilke råd har han til andre som vurderer det samme? Vi har tatt en prat om hans erfaring med studieløpet Diploma in Project Management, planlegging av hverdagen og tilrettelegging fra arbeidsgiver.

Fleksibelt studie som kan tas i eget tempo

Diploma in Project Management er et nyttig studie som er tilrettelagt for å kunne gjennomføres ved siden av jobb. Studiet gir deg grunnleggende forståelse for prosjekt som arbeidsform, og du får kunnskapen og verktøyene du trenger for å bli en god prosjektleder og -deltaker.

Løpet består av tre e-læringsmoduler og en avsluttende multiple choice-eksamen. Ole-Christian fikk tildelt stipend, og fikk dermed delta på et eget stipend-løp hvor man i tillegg får tilgang til tre webinarer med våre fageksperter.


Ønsker du videreutdanning og kompetanseheving i prosjektledelse? Les mer om  stipend på Diploma in Project Management her.


– Det at mye foregikk på nett gjorde at jeg kunne ta det i eget tempo. Som småbarnsfar har jeg generelt sett lite tid, sier han.

Som oftest jobbet han med e-læringen etter at han hadde lagt barna, så det ble noen kvelder med lesing. Men lengden på kapitlene var overkommelig, og han kom seg ofte igjennom fire til fem leksjoner i løpet av en kveld. Han forteller at det fungerte bra, og at kursets oppbygging og fleksible tempo ga han muligheten til å fordøye informasjonen mellom hver lese-økt.

En fleksibel arbeidsgiver som så verdien av økt prosjektkompetanse, gjorde også at han fikk aksept til å studere innenfor arbeidstid. Webinarene og avtalte teams-møter på dagtid fikk han da anledning til å delta på, mens han benyttet kveldene til å gå igjennom e-læringen. Ole-Christian forteller at det hendte at han gikk igjennom noen leksjoner når han hadde ledig tid innenfor arbeidstiden, men det meste ble gjort utenom. Da var det en stor fordel at studiet var såpass fleksibelt slik at han kunne gjennomføre i sitt eget tempo.

Legg en god plan – og unngå skippertak

Ukene har en tendens til å fly, og eksamen kommer fortere enn man tror. Ole-Christian sitt råd til andre som skal kombinere jobb og studier er å legge en god plan.

– Prøv å ha stødig og god progresjon, for skippertak funker dårlig, sier han. Det er lov å hoppe over lesingen en uke, men samtidig er det nyttig å få inn informasjonen jevnt utover løpet.

Nyttig kompetanse som er relevant

Selv om det har krevd litt planlegging – både på hjemmebane og av arbeidsdagen, er han ikke i tvil om at det var verdt det.

– Studiet har gitt meg konkrete verktøy og prosesser som er nyttige å ta med videre i jobbsammenheng, forteller han. Man lærer å bruke hodet til å tenke i andre baner, på måten man tilnærmer seg og behandler prosjekter.

Prosjektkompetanse er relevant med tanke på måten man jobber med TV-produksjon. Det er alltid en del prosjektledelse involvert i produksjonsprosessen, og derfor har det vært nyttig å få en innføring og et generelt prosjekt-tankesett, forteller Ole-Christian.

Når hans bedrift diskuterer hvordan de skal jobbe i avdelingen, er det fint å med seg beste-praksis kompetanse fra studiet. Da har man nyttig kunnskap i verktøykassa om prosesser og struktur som kan bidra til at man leverer enda bedre i sine egne prosjekter.

Søk stipend for Diploma in Project Management


Christine jobber som Product Marketing og Growth Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse, smidig og digitalisering. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og ScrumMaster og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvorfor bruke klarspråk i prosjekter?

Har du opplevd misforståelser i prosjekter knyttet til uklar kommunikasjon? I prosjektfaget er nettopp god kommunikasjon en viktig suksessfaktor. Det å skrive (og snakke) på en måte som alle involverte i prosjektet forstår, er viktig. Da unngår vi misforståelser, ekstra runder med oppklaring, og i verste fall feil i prosjektene. I dette innlegget viser vi deg hvordan du kan oppnå god og effektiv kommunikasjon i dine prosjekter ved hjelp av prinsipper for klarspråk.

De 10 mest leste innleggene høsten 2023

Dette halvåret har 65 000 lesere vært innom Prosjektbloggen. Så hva er det folk har vært interessert i å lese om? Vi har gått gjennom tallene for året og samlet sammen de 10 mest leste innleggene dette halvåret. De to temaene som helt klart har seilet opp denne høsten er kompetanseheving knyttet til prosjekter, -ledelse, -eierskap, og det grønne skiftet. God lesning og godt nytt år!

Taus kunnskap: En skjult ressurs

Hvordan kan vi identifisere og utnytte skjulte ressurser? I en stadig mer kunnskapsdrevet verden, jakter organisasjoner på den beste kompetansen. Ofte ser vi utover i denne jakten, og henter inn informasjon fra eksterne aktører. Men det mange kanskje ikke tenker på er hvilke skjulte ressurser som allerede eksisterer i egen organisasjon. Denne skjulte ressursen kalles for «taus kunnskap».