Prosjektportalen myProjects - nå i versjon 5

Prosjektsystemer

6 min. lesning

En forutsetning for at virksomheter leverer gjentakende gode prosjekter, er at prosjektmodell og -metodikk faktisk benyttes i alle prosjekter. Alt for mange virksomheter har en forventning om at prosjektene er "lojale" mot definert praksis, men ofte ser vi at virksomhetens prosjektmodell er noe som blir liggende i et kvalitetssystem som blir brukt lite. Den beste måten å sikre bruk av prosjektmodell på, er å la modell og metode være en del av arbeidsflaten til prosjektet.

myProjects er en løsning utviklet for å sikre nettopp dette. myProjects har eksistert i over 11 år og har vært i kontinuerlig utvikling. Nå er vi stolte av å kunne slippe versjon 5 ut i markedet hvor du vil finne ny og forbedret funksjonalitet.

I dette blogginnlegget kan du leser mer om hva myProjects er, hvilken nytte det gir og hva som er nytt i siste versjon.

Typiske utfordringer med prosjekter

Mange virksomheter har mye på plass for å drive god prosjektledelse og -eierstyring, men vi ser ofte at det er flere som har et stykke å gå fra definert til implementert praksis. Man kan ha mange standardisere metoder for hvordan utøve god eierstyring og prosjektledelse, men hvis ikke dette er lett tilgjengelig i ett system så blir det vanskelig å etterleve.

Under ser du noen utfordringer som vi ofte ser går igjen;

  • Man lider av at prosjektene startes og gjennomføres på ulike måter
  • Ønsket praksis ligger godt gjemt i et kvalitetssystem som få eller ingen bruker
  • «Feil» prosjekter blir igangsatt fordi man mangler god nok oversikt over hele porteføljen
  • Mye tid går med på å finne frem til riktig informasjon, maler, sjekklister og beslutningsunderlag
  • Uklare roller og ansvar
  • Rapportering av status gjennomføres manuelt og tar mye tid
  • Manglende erfaringsoverføring

Dette er noen av de utfordringene som myProjects gjør noe med. Med data og informasjon i samme system blir det enklere å velge de riktige prosjektene og å gjennomføre disse på en god måte.


Vil du vite mer om myProjects? Bestill en gratis demo i dag.


Hva gjør de som lykkes?

Det er noen fellesnevnere som går igjen hos virksomheter som har en større andel av vellykkede prosjekter. De har kompetansen til å utøve god prosjektledelse- og eierstyring, de har gode prosesser på hvordan dette skal gjøres, de driver med aktiv og profesjonell prosjekteierstyring og sist, men ikke minst, de har et godt system som støtte oppunder dette.

LES OGSÅ: "Prosjekteierstyring satt i system" og "Helheten som må være på plass for å lykkes med dine prosjekter".

LIGNINGEN-1myProjects – hva er det egentlig?

myProjects er et felles system for prosjektledelse og eierstyring hvor all informasjon om enkeltprosjekter og porteføljen er tilgjengelig. Det gjør det enklere å jobbe etter samme prosess hver gang, og det blir lettere for virksomhetsledelsen å prioritere de riktige prosjektene.

myProjects tilpasses virksomhetens metoder for hvordan man gjennomfører og leder prosjekter. Du får oversikt og kontroll på faser og beslutningspunkter som alle prosjekter skal igjennom, slik at du som leder kan ta riktig beslutning basert på rett informasjon.

Oversikt og forutsigbarhet i alle prosjekter

Prosjektportalen gir deg oversikt over nøkkelinformasjon om porteføljen og alle virksomhetens prosjekter. Du får raskt oversikt over hvilke prosjekter som går på skinner og hvilke som krever ekstra oppmerksomhet. Når ledelsen og alle involverte i prosjektene jobber i samme system – blir det enklere å følge opp prosjekter, prioritere mellom dem og hente ut mest mulig gevinst.

Riktig bruk av beste praksis

Hvert enkelt prosjekt har sitt digitale arbeidsområde – et prosjektrom. Disse fylles med oppdaterte maler og sjekklister basert på virksomhetens prosjektmodell og oppdateres når et prosjekt går fra en fase til en annen og via beslutningspunkter. I prosjektrommet finner du også sanntidsinformasjon om prosjektet.

Effektiv samhandling og informasjonshåndtering

Du kan produsere dokumenter med sporbarhet, delegere oppgaver, styre usikkerhet, dele møtereferater, og beslutningslogger og kommunisere med alle involverte i prosjektet. myProjects er sky-basert og fungerer sømløst med Teams og andre Office365 applikasjoner i tillegg til Power BI for å generere rapporter. myProjects er kort fortalt en komplett løsning for prosjekt- og eierstyring som gjør arbeidshverdagen enklere.

Hva er nytt i versjon 5?

Under finner du oversikt over noe av det som har blitt oppdatert i versjon 5.

  1. Sømløs integrering med Office 365 slik at du kan få enda mer ut av prosjektrommene og forbedre samhandling, oppgavedeling, automatisering og rapportering med blant annet Teams, Planner, Power Automate og Power BI.
  2. Forbedret statusrapportering med mulighet til å fremstille og drille i data med Power BI på både portefølje- og prosjektnivå.
  3. Forbedret brukergrensesnitt som gjør enklere å få oversikt og raskere å bruke. Brukeren blir minnet på hvilke dokumenter/oppgaver som snart forfaller/har forfalt.

Vil du vite mer om myProjects? Bestill demo her.


Christine jobber som Product Marketing og Growth Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse, smidig og digitalisering. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og ScrumMaster og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

God bygglogistikk gir økt kontroll og reduserte kostnader

Digitalisert, god bygglogistikk gir mange fordeler. Blant annet økt forutsigbarhet, bedre tidsstyring og mulighet for redusert gjennomføringstid. Men også miljøgevinster, redusert skaderisiko for mennesker og utstyr og ikke minst reduserte byggekostnader. Her får du tre caser som viser hva god logistikk og systemstøtte har gitt i praksis, blant annet i Nordens høyeste bygning; Karlatornet i Gøteborg.

Helheten som må være på plass for å lykkes med dine prosjekter

For virksomheter som lever av prosjekter, er det i tillegg til å velge de riktige prosjektene, helt avgjørende med suksess i prosjektledelse og prosjekteierstyring for å oppnå ønskede gevinster. De fleste har mange prosjekter som går på skinner, men også noen som går mindre bra. Hvorfor er det slik at noen lykkes ofte med sine prosjekter, mens andre sliter?

Fremtidens bygglogistikk er digital – slik gjør du det

Mellom 35 og 45% av en yrkesarbeiders tid går med til å hente, vente på eller lete etter materialer. Tenk hvilken effektivitetsutløsning det blir dersom normen blir rett vare til rett tid, tilgjengelig for rett person. Det er nettopp det digitalisert bygglogistikk kan bidra til. Sammen med Myloc, som er ekspert på området, deler vi våre beste tips for å lykkes med en bedre logistikk på byggeplassen.