PRINCE2 Foundation og PRINCE2 Agile Foundation – hva er forskjellen?

Sertifiseringer og standarder

3 min. lesning

 PRINCE2 er et utbredt rammeverk for prosjektledelse – både i Norge og internasjonalt. De siste par årene har Axelos utviklet et rammeverk og en sertifisering som ser på PRINCE2 i et smidig perspektiv – PRINCE2 Agile. Høsten 2018 lanserte de sertifiseringen PRINCE2 Agile Foundation. I denne artikkelen ser vi nærmere på forskjellene på PRINCE2 Foundation og PRINCE2 Agile Foundation.

PRINCE2 Foundation

PRINCE2 Foundation lærer deg hva PRINCE2 er og hva som er fordelene ved å bruke rammeverket. Rammeverket er et godt utgangspunkt uavhengig om du har planer om å gjennomføre et prosjekt på en tradisjonell eller smidig måte. Dette er også den sertifiseringen som er mest utbredt i Norge og internasjonalt. I Norge alene er det et sted rundt 15 000 sertifiserte. 

Sertifiseringen fokuserer på at du forstår:

  • Hva et prosjekt er, hva som er særegent for prosjekter, og fordelene ved å bruke PRINCE2 som rammeverk
  • Prinsippene i PRINCE2 og hvordan disse underbygger god prosjektledelse
  • Hensikten, målet og konteksten til prosessene og temaene i PRINCE2
  • Hensikten med roller og ansvar i PRINCE2

LES OGSÅ: 7 grunner til å ta PRINCE2 Foundation

For å lære mer om metoden så anbefaler vi at du deltar på et av våre gratis introduksjonswebinar til PRINCE2. Her vil du høre mer om hvorfor sertifiseringen er verdens største innen prosjektledelse.


Gå til PRINCE2 kursoversikt for å finne kurset som passer best for deg.

PRINCE2 Agile Foundation

Smidige (Agile) metoder har vært i stor vekst de siste 10 årene. PRINCE2 Agile gir deg det du trenger for å gjennomføre prosjekter på en smidig måte (basert på Scrum, Kanban og Lean Start-up). I tillegg vil du lære hvordan du kombinerer den smidige måten å jobbe på med fundamentet i PRINCE2.

Sertifiseringen fokuserer på at du forstår:

  • Hovedkonseptet med PRINCE2 og smidige metoder
  • Hvordan PRINCE2s prinsipper, temaer, prosesser og ledelsesprodukter bør tilpasses og benyttes i en smidig kontekst
  • Den smidige måten å jobbe på: konsepter, tankesett, uttrykk og teknikker

Du kan lese mer om en PRINCE2 Agile® her eller du kan delta på vårt gratis introduksjonswebinar til PRINCE2 Agile for å høre mer om rammeverket som kombinerer det beste fra to verdener.

Hvilken sertifisering bør du velge?

Man kan sertifisere seg i både PRINCE2 Foundation og PRINCE2 Agile Foundation uten forkunnskaper. Den ene sertifiseringen utelukker heller ikke den andre.

Dersom du har behov for generell kunnskap om prosjektledelse og PRINCE2, uavhengig av gjennomføringsmetode (smidig eller tradisjonell), anbefaler vi å begynne med PRINCE2 Foundation. Målgruppen for PRINCE2 Foundation er prosjektledere, teamledere, prosjektmedarbeidere, prosjekteiere og styringsgruppemedlemmer.  

Dersom du allerede vet at du i hovedsak kommer til å jobbe med smidige prosjekter er det en god idé å starte med PRINCE2 Agile Foundation. Eller om du allerede har PRINCE2 Foundation og trenger bedre kunnskap om hvordan man gjennomfører smidige prosjekter. Målgruppen for PRINCE2 Agile Foundation er prosjektledere, teamledere, prosjektmedarbeidere, prosjekteiere og styringsgruppemedlemmer som jobber etter smidige prinsipper.

Uavhengig av hvilken Foundation-sertifisering du velger kan du bygge videre med sertifisering i PRINCE2 Practitioner eller PRINCE2 Agile Practitioner. På Practitioner lærer du hvordan du tilpasser metodeverket til ulike typer prosjekter.

Get free brochure about the Executive MBA


Carina Höyheim jobber som Senior Consultant med PRINCE2 hos Metier OEC. Carina har lang erfaring innen prosjektledelse og har jobbet med både tradisjonelle og smidige prosjektleveranser de siste 25 årene. Carina er utdannet sivilingeniør fra Kungliga Tekniske Högskolan (KTH) i Stockholm. På fritiden liker hun å ri, danse og stå på ski.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Nytt e-læringskurs: PRINCE2 i små prosjekter

PRINCE2® er en anerkjent prosjektledelsesmetode som er fleksibel og kan benyttes i de fleste prosjekter og bransjer. Dette gjør at den i mange tilfeller er for omfattende. Det er et prinsipp i PRINCE at rammeverket skal tilpasses prosjektet. Her møter man ofte på utfordringer i de mindre prosjektene hvor man ønsker å følge god praksis uten å bruke unødvendig mye tid på formaliteter.

Så mye tid bruker du på å ta en sertifisering i PRINCE2 Agile®

PRINCE2 er et utbredt og anerkjent rammeverk for prosjektledelse som passer til alle typer prosjekter - også smidige prosjekter. PRINCE2 Agile er en  sertifisering som bygger videre på PRINCE2 og ser på hvordan man bør tilpasse PRINCE2 til å fungere sammen med smidige metoder. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva som kreves for å bli sertifisert i PRINCE2 Agile.

Hva er forskjellen på PRINCE2 og ISO21500?

Det som først og fremst skiller PRINCE2 og ISO21500 er at førstnevnte er en metode mens sistnevnte er en standard.