PRINCE2 Foundation og PRINCE2 Agile Foundation – hva er forskjellen?

Sertifiseringer og standarder

4 min. lesning

 PRINCE2 er et utbredt rammeverk for prosjektledelse – både i Norge og internasjonalt. De siste par årene har Axelos utviklet et rammeverk og en sertifisering som ser på PRINCE2 i et smidig perspektiv – PRINCE2 Agile. Høsten 2018 lanserte de sertifiseringen PRINCE2 Agile Foundation. I denne artikkelen ser vi nærmere på forskjellene på PRINCE2 Foundation og PRINCE2 Agile Foundation.

PRINCE2 Foundation

PRINCE2 Foundation lærer deg hva PRINCE2 er og hva som er fordelene ved å bruke rammeverket. Rammeverket er et godt utgangspunkt uavhengig om du har planer om å gjennomføre et prosjekt på en tradisjonell eller smidig måte. Dette er også den sertifiseringen som er mest utbredt i Norge og internasjonalt. I Norge alene er det et sted rundt 15 000 sertifiserte. 

Sertifiseringen fokuserer på at du forstår:

  • Hva et prosjekt er, hva som er særegent for prosjekter, og fordelene ved å bruke PRINCE2 som rammeverk
  • Prinsippene i PRINCE2 og hvordan disse underbygger god prosjektledelse
  • Hensikten, målet og konteksten til prosessene og temaene i PRINCE2
  • Hensikten med roller og ansvar i PRINCE2

LES OGSÅ: 7 grunner til å ta PRINCE2 Foundation

For å lære mer om metoden så anbefaler vi at du deltar på et av våre gratis introduksjonswebinar til PRINCE2. Her vil du høre mer om hvorfor sertifiseringen er verdens største innen prosjektledelse.


Gå til PRINCE2 kursoversikt for å finne kurset som passer best for deg.

PRINCE2 Agile Foundation

Smidige (Agile) metoder har vært i stor vekst de siste 10 årene. PRINCE2 Agile gir deg det du trenger for å gjennomføre prosjekter på en smidig måte (basert på Scrum, Kanban og Lean Start-up). I tillegg vil du lære hvordan du kombinerer den smidige måten å jobbe på med fundamentet i PRINCE2.

Sertifiseringen fokuserer på at du forstår:

  • Hovedkonseptet med PRINCE2 og smidige metoder
  • Hvordan PRINCE2s prinsipper, temaer, prosesser og ledelsesprodukter bør tilpasses og benyttes i en smidig kontekst
  • Den smidige måten å jobbe på: konsepter, tankesett, uttrykk og teknikker

Du kan lese mer om en PRINCE2 Agile® her eller du kan delta på vårt gratis introduksjonswebinar til PRINCE2 Agile for å høre mer om rammeverket som kombinerer det beste fra to verdener.

Hvilken sertifisering bør du velge?

Man kan sertifisere seg i både PRINCE2 Foundation og PRINCE2 Agile Foundation uten forkunnskaper. Den ene sertifiseringen utelukker heller ikke den andre.

Dersom du har behov for generell kunnskap om prosjektledelse og PRINCE2, uavhengig av gjennomføringsmetode (smidig eller tradisjonell), anbefaler vi å begynne med PRINCE2 Foundation. Målgruppen for PRINCE2 Foundation er prosjektledere, teamledere, prosjektmedarbeidere, prosjekteiere og styringsgruppemedlemmer.  

Dersom du allerede vet at du i hovedsak kommer til å jobbe med smidige prosjekter er det en god idé å starte med PRINCE2 Agile Foundation. Eller om du allerede har PRINCE2 Foundation og trenger bedre kunnskap om hvordan man gjennomfører smidige prosjekter. Målgruppen for PRINCE2 Agile Foundation er prosjektledere, teamledere, prosjektmedarbeidere, prosjekteiere og styringsgruppemedlemmer som jobber etter smidige prinsipper.

Uavhengig av hvilken Foundation-sertifisering du velger kan du bygge videre med sertifisering i PRINCE2 Practitioner eller PRINCE2 Agile Practitioner. På Practitioner lærer du hvordan du tilpasser metodeverket til ulike typer prosjekter.

Get free brochure about the Executive MBA


Carina Höyheim jobber som Senior Consultant med PRINCE2 hos Metier OEC. Carina har lang erfaring innen prosjektledelse og har jobbet med både tradisjonelle og smidige prosjektleveranser de siste 25 årene. Carina er utdannet sivilingeniør fra Kungliga Tekniske Högskolan (KTH) i Stockholm. På fritiden liker hun å ri, danse og stå på ski.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er PRINCE2®-prinsippene og hvorfor har vi dem?

I PRINCE2 er det definert syv prinsipper som gir et rammeverk av gode fremgangsmåter for de som er involvert i et prosjekt. Det er avgjørende at vi etterlever disse for at prosjektet skal bli styrt etter PRINCE2 og være i tråd med beste praksis. De er basert på analyser av tidligere prosjekter og har vist sin verdi i praksis over mange år. Videre er de universelle, de gjelder for alle prosjekter og må alltid være til stede.

Hva er AXELOS ProPath?

AXELOS, som står bak anerkjente sertifiseringer som PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MSP® og MoP ®, lanserte tidligere i vår et nytt sertifiseringsregime som heter ProPath. AXELOS ProPath samler verdens ledende sertifiseringer for prosjekt-, program- og porteføljestyring for å gjøre det enklere for deg å velge riktig retning blant alle sertifiseringene de tilbyr.

Hva er forskjellen på PRINCE2 Agile® og AgileSHIFT®?

Det finnes mange sertifiseringer innenfor smidig tankesett og smidige metoder. Axelos, som står bak PRINCE2, lanserte i 2015 en løsning på hvordan man bør kombinere PRINCE2 og smidige metoder i prosjektsammenheng. Rammeverket fikk navnet PRINCE2 Agile og sertifiseringen har blitt svært populær og er blant de prosjektsertifiseringene som vokser raskest i Norge.