Power skills: 4 ferdigheter du trenger for å lykkes med prosjekter

Kompetanseutvikling

6 min. lesning


Fagkunnskap er, og kommer alltid til å være, viktig i prosjektledelse. Men om du skal lykkes er det mer som skal på plass.

PMI®s årlige undersøkelse, Pulse of the Profession, har lenge påpekt at kunnskap om prosjektledelse er viktig for enhver virksomhets suksess. Undersøkelsen er basert på svar fra over 3000 prosjektledere, ledere og analytikere fra ulike bransjer og regioner. 

Det undersøkelsen fokuserer på i år, er det de kaller «power skills», og hvordan disse er koblet til suksess i prosjektene. Dette er ferdigheter som er en viktig del av prosjektledelse, og som alle prosjektledere bør ha fremst i pannebrasken gjennom sine prosjekter.

Hva er power skills?

PMI definerer power skills som evner eller atferd som gjør det lett å jobbe med andre, og som hjelper prosjektledere med å lykkes. Disse kan også kalles «myke ferdigheter» eller «mellommenneskelige ferdigheter». PMI har selv valgt å kalle det for «power skills» for å signalisere hvilken verdi de gir ledere, team og organisasjoner.

Undersøkelsen viser at organisasjoner som ikke prioriterer power skills har en høyere risiko for å gjennomføre prosjekter som ikke når målene som er satt for organisasjonen. 

De 4 viktigste ferdighetene

PMIs undersøkelse viser at prosjektledere så på kommunikasjon, problemløsing, samarbeidsledelse og strategisk tenkning som de 4 viktigste ferdighetene i arbeidet med å nå organisasjonenes mål, og i å lykkes med prosjektene.  

1. Kommunikasjon

Kommunikasjon er listet som den klart viktigste ferdigheten i PMIs undersøkelse. Dette bør kanskje ikke komme som en overraskelse på en prosjektleder eller en prosjekttung organisasjon. Klar og god kommunikasjon listes etter vår erfaring igjen og igjen opp som en viktig suksessfaktor i prosjektene som lykkes. Gode kommunikasjonsferdigheter kjennetegnes av god evne til å forklare på en effektiv måte, samt gode skrive- og presentasjonsevner.

2. Problemløsing

Hva gjør du når det dukker opp noe uforutsett i prosjektet? Usikkerhet er en naturlig del av prosjektledelse, og som en konsekvens av det er også problemløsing er en viktig del av arbeidet hos prosjektledere.

På prosjektbloggen har vi en hel kategori om usikkerhetsstyring. Den finner du her.

3. Samarbeidsledelse

Din evne til å jobbe med andre på tvers av prosjektorganisasjonen, og til å ta beslutninger basert på dette samarbeidet, er kritisk for deg som er leder. Det å få prosjektorganisasjonen til å dra mot samme mål er viktig om man skal oppnå det prosjektet er tenkt å gjøre. Metier tilbyr tjenester innen ledelses- og teamutvikling. Du kan lese mer om dette her. 

4. Strategisk tenkning

Evne til å se mønstre og alternative måter heller enn kun kompleksitet er viktig. For å nå prosjektets satte mål, må man se alle handlinger som et steg mot målet, og unngå aktiviteter som ikke tjener målets hensikt.


Kontakt oss for en uforpliktende prat om hva som skal til for å lykkes med et  opplæringsprogram i din bedrift.


Klar link mellom myke ferdigheter og prosjektsuksess

I følge PMI leverer organisasjoner som prioriterer power skills i gjennomsnitt mer vellykkede prosjekter. Det vil si at prosjektene i større grad når sine mål, har mindre «scope creep», og går betydelig mindre over budsjett enn de som ikke prioriterer disse myke ferdighetene.

  • Fokus på power skills kombinert med gode tekniske ferdigheter løfter organisasjoners prosjektledelse og leder til høyere prestasjoner i enkeltprosjekter.
  • Organisasjoner som har høyt fokus på problemløsning og strategisk tenkning kan forvente seg å se en smidigere organisasjon og høyere prosjektmodenhet, som i sin tur vil hjelpe dem å møte komplekse utfordringer, markedsforandringer, teknologiske fremskritt og sosioøkonomiske endringer.
  • Organisasjoner som ikke fokuserer på power skills i utviklingen av de ansatte har en høyere risiko for at prosjektene ikke når målene som er satt, «scope creep», og overskredne budsjetter.

… Likevel er ikke disse høyest på prioriteringslista hos organisasjoner

Selv om det er klare koblinger mellom power skills og suksess i prosjektene, påpekerer PMI at mange organisasjoner på verdensbasis ikke prioriterer disse ferdighetene i utviklingen av sine ansatte. Rekrutteringsansvarlige rapporterte at de brukte bare en fjerdedel (25%) av deres årlige budsjett på kompetanseutvikling knyttet til disse ferdighetene, mens halvparten (51%) av budsjettet ble brukt på å utvikle fagkunnskaper.

Prosjektledere i undersøkelsen understøtter dette. De rapporterer å bruke nesten halvparten (46%) av deres avsatte utviklingstid på tekniske ferdigheter, og mindre enn en tredjedel (29%) på power skills. Nesten halvparten (47%) forteller også at deres organisasjon ikke snakket om disse myke ferdighetene da de ble rekruttert eller forfremmet. 

Så hvordan innlemmer du power skills i utviklingen av de ansatte?

Ifølge undersøkelsen er den største barrieren for utvikling av disse myke ferdighetene kost og manglende forståelse for hvilken verdi dette bringer med seg. Selv organisasjoner som prioriterer disse ferdighetene i sine opplæringsprogrammer ser ikke all verdien ved å legge trykk på disse ferdighetene.

Organisasjoner som tar opp power skills allerede i rekrutteringsperioden – det vil si både i utlysning av stillinger, i intervjuprosessen og ved valg av kandidat til stillingene, opplever denne lave vurderingen av nytte som en mye mindre barriere. Det samme gjelder organisasjoner som inkorporerer power skills i individuelle utviklingsplaner hos de ansatte, og i tilhørende resultatmål. 

PMIs undersøkelse viser også noen mulige tilnærminger til hvordan man kan få organisasjonen til å prioritere utviklingen av disse ferdighetene hos de ansatte:

  1. Forstå sammenhengen mellom suksess i prosjektene og disse ferdighetene. Noter deg hvordan power skills bidrar i det daglige arbeidet med prosjektledelse.
  2. Fokuser på de fire viktigste ferdighetene, og innlem de i organisasjonens DNA gjennom kultur og holdninger. Kommuniser viktigheten av de med jevne mellomrom.
  3. Knytt ferdigheten til rekruttering og evaluering av de ansatte.
  4. Evaluer organisasjonens utviklingsprogram for å sikre at disse reflekterer organisasjonens fokus på ferdighetene. Alloker midler og tid til utvikling av disse ferdighetene.
  5. Vurder om dere bør introdusere evaluering av disse ferdighetene i teamarbeidet som en ekstra måte å måle ferdighetsnivået på, og understreke verdien av dem på tvers av organisasjonen. 

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

New Call-to-action


Ronja jobber som tekstforfatter og innholdsprodusent i Metier, og sørger for å få frem de gode historiene om verdiene som skapes hos oss. Hun er en dreven skribent med bred erfaring innen innholdsproduksjon, redaksjonelt arbeid, oversettelse og markedsføring. Ronja har en master i litteraturvitenskap, og er spesielt interessert i populærlitteratur, digital kultur og engelskspråklig litteratur. På fritiden finner du henne ofte på en god konsert, eller på tur i Østmarka.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvorfor bruke klarspråk i prosjekter?

Har du opplevd misforståelser i prosjekter knyttet til uklar kommunikasjon? I prosjektfaget er nettopp god kommunikasjon en viktig suksessfaktor. Det å skrive (og snakke) på en måte som alle involverte i prosjektet forstår, er viktig. Da unngår vi misforståelser, ekstra runder med oppklaring, og i verste fall feil i prosjektene. I dette innlegget viser vi deg hvordan du kan oppnå god og effektiv kommunikasjon i dine prosjekter ved hjelp av prinsipper for klarspråk.

De 10 mest leste innleggene høsten 2023

Dette halvåret har 65 000 lesere vært innom Prosjektbloggen. Så hva er det folk har vært interessert i å lese om? Vi har gått gjennom tallene for året og samlet sammen de 10 mest leste innleggene dette halvåret. De to temaene som helt klart har seilet opp denne høsten er kompetanseheving knyttet til prosjekter, -ledelse, -eierskap, og det grønne skiftet. God lesning og godt nytt år!

Taus kunnskap: En skjult ressurs

Hvordan kan vi identifisere og utnytte skjulte ressurser? I en stadig mer kunnskapsdrevet verden, jakter organisasjoner på den beste kompetansen. Ofte ser vi utover i denne jakten, og henter inn informasjon fra eksterne aktører. Men det mange kanskje ikke tenker på er hvilke skjulte ressurser som allerede eksisterer i egen organisasjon. Denne skjulte ressursen kalles for «taus kunnskap».