Nye maler for ledelsesproduktene i PRINCE2

Nye maler for ledelsesproduktene i PRINCE2

Skrevet av Jørgen Emil Gaarud - 14. august 2019

Vi har nettopp publisert nye maler for PRINCE2s ledelsesprodukter som er i tråd med siste versjon av PRINCE2 på www.prince2.no.

Malene er ment som et utgangspunkt for tilpasning, og skal tilpasses kravene og miljøet i hver virksomhet og hvert prosjekt. De kan være i andre formater og trenger ikke nødvendigvis være tekstdokumenter. Ledelsesproduktene kan for eksempel være presentasjoner, regneark, tavler eller informasjon lagret i et prosjektstyringssystem. De kan også deles opp i mindre deler eller slås sammen og forenkles.


Last ned oppdaterte maler for PRINCE2 ledelsesprodukter som er i tråd med siste versjon av PRINCE2


Her er listen over nye ledelsesprodukter for PRINCE2

Baseline

Baseline er ledelsesprodukter som definerer aspekter ved prosjektet og som skal versjonskontrolleres gjennom prosjektets livssyklus.

 • Tilnærming til gevinststyring
 • Business case
 • Tilnærming til endringskontroll
 • Tilnærming til kommunikasjonsstyring
 • Plan (dekker prosjektplaner, faseplaner, avviksplaner, og teamplaner)
 • Produktbeskrivelse
 • Prosjektforslag
 • Prosjektinitieringsdokumentasjon (PID)
 • Prosjektproduktbeskrivelse
 • Kvalitetstilnærming
 • Tilnærming til usikkerhetsstyring
 • Arbeidspakke

Protokoller

Protokoller er levende ledelsesprodukter som inneholder oppdatert informasjon om prosjektets fremdrift.

 • Konfigurasjonsprotokoll
 • Daglig logg
 • Saksregister
 • Erfaringslogg
 • Kvalitetsregister
 • Usikkerhetsregister

Rapporter

Rapporter ledelsesprodukter som viser et øyeblikksbilde av statusen til ulike aspekter av prosjektet.

 • Sjekkpunktsrapport
 • Sluttrapport
 • Faseavslutningsrapport
 • Avviksrapport
 • Statusrapport
 • Saksrapport
 • Erfaringsrapport
 • Produktstatus

LES OGSÅ: Dette er de 10 viktigste PRINCE2-malene

Last ned oppdaterte PRINCE2 maler her

Temaer: Prosjektsertifisering


Jørgen Emil Gaarud

Skrevet av Jørgen Emil Gaarud

Jørgen jobber som konsulent i Metier OEC. Han har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitet i Bergen. Jørgen er sertifisert PRINCE2® og MSP® Practitioner, MoP® Foundation , og er en erfaren kursholder. Han har tidligere jobbet med politiets prosjektportefølje i Justis- og beredskapsdepartementet.

Mest leste artikler