Maler og agendaer for smidige sprinter med AgileSHIFT®

Smidige metoder

4 min. lesning

AgileSHIFT er et rammeverk og et tenkesett som gjør organisasjoner og mennesker i stand til å utvikle og tilpasse seg kunder og markeder raskere gjennom å jobbe smidigere. Rammeverket består blant annet av en prosess for iterativt arbeid og inneholder forslag til møteagendaer og et sett maler som kan brukes som sjekklister og informasjonsinnhenting knyttet til smidige sprinter. I dette blogginnlegget gir vi deg en oversikt over disse og hva de kan brukes til.

Både malene og agendaene kan brukes som de er, men er ment som et utgangspunkt for tilpasning for hvert enkelt team. En god idé kan være å tilpasse dem etter hvert som man får erfaring med å bruke dem.


LES OGSÅ: Dette er AgileSHIFT

Maler i AgileSHIFT

Start-up er en mal som kan brukes når man starter iterative arbeidsprosesser. Malen brukes for få fylle inn den dokumentasjonen som bør være på plass for å avgjøre om man skal initiere arbeidet eller ikke.

Business justification er en mal som brukes for å avgjøre om arbeidet man er i ferd med å sette i gang gir større verdi enn innsatsen man legger i det. Malen kan sammenliknes med det man i PRINCE2 kaller Business Case.

Roadmap / storyboard produseres i oppstartsfasen av en iterativ prosess og beskriver hvilken verdi prosessen skal gi på et strategisk nivå.

Prioritization er en mal for prioritering av arbeid. AgileSHIFT er kompatibelt med en rekke ulike prioriteringsmetoder som for eksempel MoSCoW og enkel numerisk prioritering.

Task list er en mal for arbeid som skal utføres (også kjent som backlog).

Information radiators er store visuelle visninger som gir et raskt overblikk over arbeid og status for dette. Et eksempel på dette er en kanban-tavle på et whiteboard.

Go/no go meeting er mal som brukes mellom iterasjoner for å dokumentere beslutningen knyttet til å gjennomføre en ny iterasjon eller stanse arbeidet.

Major risks er en mal som teamet kan bruke for å dokumentere risiko.

Organization brukes for å dokumentere teamets sammensetning, roller og ansvar.

Møteagendaer i AgileSHIFT

Agendaene i AgileSHIFT kan brukes som et utgangspunkt for å gjennomføre effektive møter. De detaljerer formål, sjekkpunkter før møte, tips og triks, aksjoner, struktur og deltakere for møtet. Som med malene over bør også agendaene for møtene utvikles over tid og etter hvert som man ser behov for tilpasninger.

Daily stand-up - Et kort møte der deltakere gir status på hva de gjorde i går, hva de skal gjøre i dag, og mulige hindre for videre arbeid.

Iteration planning - Dette møtet er første del av hver iterasjon. Teamet definerer hvilken kundeverdi de skal levere i denne iterasjonen.

Review / demo - På slutten av hver iterasjon samles teamet, sponsor og interessenter for å gjennomgå om definert verdi har blitt oppnådd, samt sikre at man vil fortsette å levere verdi gjennom videre arbeid.

Retrospective - På slutten av hver iterasjon gjennomgår teamet resultater og anvendelse av smidige metoder for iterasjonen. Eventuelle nødvendige endringer i arbeidspraksis og prosedyrer identifiseres.

Blocker - Dersom noen i teamet varsler om hindre for å få utført arbeid arrangeres det et eget møte for å diskutere dette problemet og veien videre.

Handover - På slutten av hver iterasjon overleverer teamet produktet, tjenesten eller funksjonaliteten de har produsert så langt til kunden.

Get free brochure about the Executive MBA


Astrid er ansvarlig for det administrative rundt kursgjennomføringer og daglig oppfølging av deltakere på våre åpne kurs og sertifiseringer. Hun har en bachelor i events management fra Bournemouth University. Tidligere har hun jobbet som Training Manager for et ERP-prosjekt i RPS. På fritiden elsker hun å reise og å drive med yoga. Astrid er også tidligere Norgesmester i troppsturn.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva kjennetegner en god agile coach, og hva må den passe seg for?

En Agile Coach skal bidra til at en organisasjon lykkes med kontinuerlig forbedring og en smidig tilnærming. Dette krever riktignok mye av mennesket bak rollen. I dette innlegget går vi gjennom hva som kjennetegner en god Agile Coach, og hvilke fallgruver en må passe seg for å virkelig lykkes.

Smidig – fra softwareutvikling til fotballag

Et smidig tankesett hadde sitt utspring innen IT, men kan være nyttig innenfor alle fag. Nylig hadde det smidige manifestet 20-års jubileum. I forbindelse med markeringen er det skrevet flere artikler. Dette blogginnlegget er første i en serie på temaet, og tar for seg smidig i et historiske perspektiv, fordeler og praktiske anvendelse.

Agil styring - om fugl, fisk og forvaltning

Vi vet av erfaring at de aller fleste tilfeller hvor initiativer (prosjekter, investeringer, tiltak, utvikling) feiler, handler om hvordan vi styrer, eller ikke styrer. Agil som tilnærming ble unnfanget tidlig på 2000-tallet som et «oppgjør» med de tradisjonelle prosjektene som så ofte feilet, som tok så lang tid at de endte opp med å realisere noe som kanskje ikke lenger var behov for, eller hvor oppgaven var misoppfattet. Paradokset er at det som feilet  ofte var på grunn av manglende styring. Hvordan blir det da med agil tilnærming?