PRINCE2 eller PRINCE2 in name only?

Kjører du prosjektet etter PRINCE2 eller etter PINO - PRINCE2 In Name Only?

Skrevet av Jon Arve Wålberg - 17. august 2017

Mange virksomheter støter ofte på problemer når de introduserer PRINCE2®, og ender ofte med å kjøre såkalte PINO-prosjekter - PRINCE2 In Name Only. Dette skjer fordi PRINCE2-metodikken ikke har blitt tilpasset tilstrekkelig til prosjektet i organisasjonen.

I dette blogginnlegget gir vi deg noen typiske tegn på at du kjører prosjektet etter PINO istedenfor PRINCE2.

Svakt fokus på prosessen “oppstart av prosjektet”

Prosjektet har en svak eller manglende beskrivelse av overordnet målsetting, omfang og strategisk tilnærming. I stedet fristes man til å gå rett i gang med initieringsdokumentasjonen for prosjektet.

Dette fører til et uklart business case og dårlig forretningsmessig forankring. Ulike alternativer til prosjektet blir dermed ikke vurdert eller dårlig belyst.

Lite fokus på initieringsdokumentasjonen

Initieringsdokumentasjonen bærer preg av klipp og lim fra andre prosjekter og utarbeides fordi man må. Som en konsekvens er dokumentasjonen svak eller verdiløs. Dermed blir den hverken lest eller besluttet og brukes heller ikke operativt i prosjektet.

Lite effektive prosjektstyrer (styringsgrupper)

Typisk for PINO-prosjekter er at prosjektstyret har feil sammensetning og uklare roller. Prosjektstyrer vegrer seg mot å vedta enhetlig styringsunderlag med definert omfang. Hvordan eskalering av saker skal håndteres er ikke definert og ansvaret for beslutninger er fragmentert.

Tynt planunderlag som ofte bare består av et Gantt Chart

Det etableres ingen prosjektnedbrytningsstruktur som viser omfanget av prosjektets leveranser. I PINO-prosjekter er også produktbeskrivelsene og grunnlaget for kvalitetsstyring svakt eller manglende.

Toleranser er ikke i bruk eller vagt definerte

Betingelser for formell eskalering til neste ledelsesnivå er uklare. Delegert myndighet er uklart avgrenset.

For lav forretningsmessig forankring

Prosjektpraksis tenderer til å oppfattes som “teknisk” metodikk, og det er en svak kobling mellom produkter og gevinster. Prosjektet har et lavt fokus på gevinstrealisering, oppdatering og oppnåelse av business casen.

Ethvert prosjekt er unikt og hver virksomhet er forskjellig. PRINCE2-metodikken må brukes på en fornuftig måte som tilfredsstiller behovene til hvert enkelt prosjekt. Å bruke metoden på samme måte for alle prosjekter er en sikker måte å mislykkes på.

LES OGSÅ: Slik gjør du skreddersøm og tilpasning av PRINCE2 og Hvordan bruke PRINCE2 i små prosjekter.

Ta kontakt med oss for å få vite mer om hvordan PRINCE2-metodikken kan bidra til bedre prosjektgjennomføring

Temaer: Prosjektledelse


Jon Arve Wålberg

Skrevet av Jon Arve Wålberg

Jon Arve jobber som Director of Online Business Development og er ansvarlig for at vi utvikler og tilbyr gode og relevante kurs og sertifiseringer i prosjektledelse via våre nettsider. Han er siviløkonom med spesialisering i internasjonal markedsføring og brenner for landeveissykling, kaffebrenning og ølbrygging. Til frokost nyter han gjerne kokte egg fra egen hønsegård.

Mest leste artikler