Hvorfor SAFe og hvem passer det for?

Sertifiseringer og standarder Smidige/agile metoder

3 min. lesning

Mange organisasjoner opplever et økende press på å fornye og omstille seg til å jobbe smartere for å oppretteholde posisjonen i markeder med tøff konkurranse. Mange arbeider allerede smidig gjennom for eksempel Scrum eller Kanban, som er de førende metodene for smidig teamarbeid. 

Scrum, Kanban og variasjoner av disse metodene fungerer utmerket i team-sammenheng. Men hva gjør du når det er behov for å samkjøre flere teams eller avdelinger for å jobbe smidig mot samme mål? Her kommer Scaled Agile Framework (SAFe®) inn i bildet.

Hvorfor Scaled Agile Framework?

Scaled Agile Framework (SAFe®) er en ledende metode for smidig prosjektgjennomføring i store virksomheter. Rammeverket er relativt nytt, men vokser hurtig i Skandinavia og resten av verden. Årsaken er at metoden løser utfordringene som flere og flere virksomheter står ovenfor - hvordan kan vi skalere smidig prosjektgjennomføring til hele organisasjonen?

LES OGSÅ: Dette er Scaled Agile Framwork (SAFe®)

SAFe passer utmerket for større IT-organisasjoner. I Danmark og Sverige er det særlig finanssektoren som går foran, for eksempel Nordea, PFA og BEC. Et annet eksempel er Arla som er Skandinavias største leverandør av meieriprodukter. De har organisert sine smidige teams i det som i SAFe kalles Agile Release Trains. Det samme gjelder også for SAP og IKEA. 


Delta på vårt gratis introduksjonswebinar for å lære mer om Scaled Agile Framework


SAFe-konseptet passer utmerket for IT-organisasjoner med mer enn 100 personer. Men rammeverket begrenser seg ikke til IT-virksomheter. Virksomheter får også utbytte av SAFe-rammeverket i nye spennende områder for eksempel markedsføring, produktutvikling og salg. 

SAFe er allerede anerkjent i Sverige og Danmark. Vi ser også en økende anerkjennelse i Norge og en vekst i etterspørsel etter ansatte og konsulenter med kompetanse i SAFe; folk som har forståelse for rammeverket og de underliggende prinsippene, og som raskt kan forholde seg til roller, prosesser og artefakter i SAFe. Som IT-spesialist, prosjektleder, prosjektarkitekt, utvikler eller tester, er det derfor viktig å vite hva SAFe er og være i stand til å ta en ledende rolle i å hjelpe din organisasjon med å få mest mulig ut av SAFe.

LES OGSÅ: Hva er Scaled Agile Framework

Hvem passer SAFe for?

SAFe passer som nevnt veldig godt for store organisasjoner, og gjerne for personer med stillinger som omfatter:

 • Ledelse
 • Programledelse
 • Prosjektledelse
 • Endringsledelse
 • Smidige coacher
 • Andre som jobber med smidig utvikling i stor skala.

Alle som har jobbet med Scrum eller andre smidige metoder over noe tid kan få mye utbytte av å bruke SAFe-rammeverket. Dette gjelder for eksempel prosjektledere, programledere og linjeledere i en utviklingsorganisasjon. Med SAFe vil du som jobber i et PMO eller spiller en aktiv rolle i å få smidige metoder til å fungere i organisasjonen, kunne:

 • Bidra til skalering smidige metoder i virksomheten du jobber i
 • Forstå hvordan SAFe-rammeverket kan best brukes i din organsisasjon
 • Danne en oversikt over deres portefølje med smidige utviklingsinitiativer
 • Unngå de vanligste fallgruver i overgang til smidige metoder i storskala

Delta på vårt gratis introduksjonswebinar for å lære mer om Scaled Agile Framwork


Jon Arve jobber som Director of Online Business Development og er ansvarlig for at vi utvikler og tilbyr gode og relevante kurs og sertifiseringer i prosjektledelse via våre nettsider. Han er siviløkonom med spesialisering i internasjonal markedsføring og brenner for landeveissykling, kaffebrenning og ølbrygging. Til frokost nyter han gjerne kokte egg fra egen hønsegård.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Fem grunner til å ta en IT Project Professional 2.0 sertifisering

IT Project Professional er en beste praksis for gjennomføring av IT-utviklingsprosjekter som ble utviklet av Metier OEC og Promis i 2012. Bakgrunnen for utviklingen var at mange norske virksomheter tok i bruk smidige metoder og at man basert på erfaringer fra en rekke vellykkede prosjekter så et behov for å definere en beste praksis.

Hva er P30® og hva kan det brukes til?

P3O® står for Portfolio, Programme and Project Offices og er et rammeverk og en metode. Den hjelper organisasjoner med å organisere og forvalte arbeidet til det vi i Norge ofte kaller et prosjektkontor, som gjerne forkortes til PMO (Project Management Office).

Nytt e-læringskurs: PRINCE2 i små prosjekter

PRINCE2® er en anerkjent prosjektledelsesmetode som er fleksibel og kan benyttes i de fleste prosjekter og bransjer. Dette gjør at den i mange tilfeller er for omfattende. Det er et prinsipp i PRINCE at rammeverket skal tilpasses prosjektet. Her møter man ofte på utfordringer i de mindre prosjektene hvor man ønsker å følge god praksis uten å bruke unødvendig mye tid på formaliteter.