Hva er Scaled Agile Framework (SAFe®)?

Sertifiseringer og standarder Smidige/agile metoder

3 min. lesning

Scaled Agile Framework (SAFe®) er et rammeverk som hjelper virksomheter med å adressere de utfordringene det innebærer å utvikle og levere IT-systemer på kortest mulig tid. Rammeverket er en fritt tilgjengelig kunnskapsdatabase og beste praksis fra små og store smidige prosjekter fra hele verden.

SAFe koordinerer samarbeid og leveranser for flere smidige team. Rammeverket er skalerbart og mulig å tilpasse til ulike virksomheter, prosjekter og forretningsbehov. Det støtter mindre prosjekter fra 50-150 prosjektdeltakere til store og komplekse prosjekter som krever tusenvis av ressurser.

SAFe er en omfattende kunnskapsdatabase som beskriver roller og ansvar, artefakter og aktiviteter som er nødvendige å gjennomføre for å implementere Lean og Smidig utvikling.


Delta på vårt gratis introduksjonswebinar for å lære mer om Scaled Agile  Framework


SAFe har utviklet seg basert på erfaring som en fremgangsmåte for å utvikle komplekse systemer og programvare på en smidig og lean måte. Rammeverket baserer seg på tre primære metoder og kunnskapsområder: smidig utvikling, systems thinking, og Lean produktutvikling. Rammeverket hjelper virksomheter med å besvare følgende typer spørsmål:

  • Hvordan leverer vi verdi på en forutsigbar måte som resten av virksomheten kan forholde seg til?
  • Hvordan øker vi kvaliteten på løsningene våre og hvordan skaper vi verdi for kundene våre?
  • Hvordan skalerer vi smidige praksiser fra teamnivå til program- og forretningsenheter, og på tvers av hele virksomheten for å levere bedre resultater?
  • Hvordan organiserer vi menneskene i virksomheten for å levere mer verdi på en effektiv måte uten byråkratiet og forsinkelsene som følger med en tradisjonell hierarkisk linjestruktur?
  • Hvordan håndterer og minimaliserer vi avhengighetene mellom team, programmer og verdikjeder?
  • Hvordan skaper vi et miljø som fremmer samarbeid, innovasjon, og kontinuerlig forbedring? Og hvordan frigjør vi den inneboende motivasjonen til de som jobber her?
  • Hvordan skal vi forstå hva de smidige teamene produserer og hvordan kan vi måle hvor godt de leverer?

Konfigurering og implementering av Scaled Agile Framework

SAFe definerer fire nivåer for smidig organisering. Fra et grunnivå for smidige team til en mer omfattende implementering av rammeverket for store virksomheter med behov for styring av smidige prosjekter helt opp på porteføljenivå. Disse nivåene bygger på et grunnivå med prinsipper, verdier, tankesett, imeplementeringsguide og lederroller.

Essential SAFe

Essential SAFe er fundamentet for rammeverket. Det baserer seg på flere smidige utviklingsteam som jobber under et program. Teamene er selvstendige og jobber i sprinter med rammeverker som for eksempel Scrum eller Kanban for å definere, utvikle og teste funksjonalitet (brukerhistorier) fra egen backlog. Teamene og programmet utgjør en organisasjonsstrukturs som i SAFe kalles for et Agile Release Train.

essential-safe

Large Solutions SAFe

I prosjekter hvor man utvikler store løsninger kan det være behov for å ha flere Agile Release Trains eller flere leverandører. Dette krever et ledelsesnivå og styring på toppen av Agile Release Trains for å synkronisere og styre leveranser. Dette nivået kalles Large Solution SAFe og organiserer Agile Release Trains i et Solution Train.
large-solution-safe

Portfolio SAFe

Portfolio SAFe brukes for å styre og samkjøre utvikling av systemer (herunder Agile Release Trains og System Trains) i en portefølje som understøtter virksomhetens strategi. Portfolio SAFe gir virksomheter prinsipper og god praksis for porteføljestyring av smidige leveranser.

portfolio-safe

Full SAFe

Full SAFe er den mest omfattende versjonen av SAFe og passer for virksomheter som utvikler og drifter store integrerte løsninger med hundrevis av mennesker, og inkluderer alle delene av SAFe: team, program, large solution, og portfolio.

full-safe

Delta på vårt gratis introduksjonswebinar for å lære mer om Scaled Agile Framwork


Jon Arve jobber som Director of Online Business Development og er ansvarlig for at vi utvikler og tilbyr gode og relevante kurs og sertifiseringer i prosjektledelse via våre nettsider. Han er siviløkonom med spesialisering i internasjonal markedsføring og brenner for landeveissykling, kaffebrenning og ølbrygging. Til frokost nyter han gjerne kokte egg fra egen hønsegård.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Fem grunner til å ta en IT Project Professional 2.0 sertifisering

IT Project Professional er en beste praksis for gjennomføring av IT-utviklingsprosjekter som ble utviklet av Metier OEC og Promis i 2012. Bakgrunnen for utviklingen var at mange norske virksomheter tok i bruk smidige metoder og at man basert på erfaringer fra en rekke vellykkede prosjekter så et behov for å definere en beste praksis.

Hva er P30® og hva kan det brukes til?

P3O® står for Portfolio, Programme and Project Offices og er et rammeverk og en metode. Den hjelper organisasjoner med å organisere og forvalte arbeidet til det vi i Norge ofte kaller et prosjektkontor, som gjerne forkortes til PMO (Project Management Office).

Nytt e-læringskurs: PRINCE2 i små prosjekter

PRINCE2® er en anerkjent prosjektledelsesmetode som er fleksibel og kan benyttes i de fleste prosjekter og bransjer. Dette gjør at den i mange tilfeller er for omfattende. Det er et prinsipp i PRINCE at rammeverket skal tilpasses prosjektet. Her møter man ofte på utfordringer i de mindre prosjektene hvor man ønsker å følge god praksis uten å bruke unødvendig mye tid på formaliteter.