Hvordan få folket og politikerne på prosjektets lag med visualisering?

Samtidig prosjektering

4 min. lesning

I samferdselsprosjekter er ofte planfasen todelt - flere strekninger blir satt sammen til et prosjekt hvor deler av strekningen er i byggeplanfase mens andre deler ikke enda er regulert. Det betyr at prosjektet i sin helhet til enhver tid er i forskjellig planfase. Det vil si at noen skal beslutte reguleringsgrenser og involveres mye underveis, mens andre blir påvirket og indirekte involvert fordi de bor, pendler eller bruker området som er under planlegging.

Det er en mengde mennesker som er involvert i prosjektet, alle med hver sin rolle og agenda. Hvordan sikrer man at alle blir informert og involvert? Hvordan skal alle bli hørt? Hvordan sikrer man at beslutninger tas på gode grunnlag? Hvordan sikrer man at alle kan bruke det som de får tilgang til?

Disse problemstillingene er absolutt ikke uttømmende og her skal vi forsøke å gi et par tips til hvordan man løser noen av dem.

04_Visualisering_v10

 

Tips 1: Til publikum - "Et bilde sier mer enn tusen ord"

Et bilde sier ikke alltid mer enn tusen ord, men kombinert med en interaktiv bevegelig modell og informasjon forteller det enda mer enn hva de kan formidle alene. Hvis spørsmål kan besvares med tekst og interaktive modeller kan det gi enda større mening. Alle skal bli hørt og hvis de føler at deres bidrag kan gjøre en forskjell vil det engasjere både positivt og negativt. Det ligger i menneskets natur at hvis du blir sett og hørt er det positivt i seg selv.

 • Etabler en medvirkningsportal for publikum
 • Benytt sosiale medier for å oppfordre til medvirkning, men med byggherres samtykke
 • Gjør portalen brukervennlig med enkel tilgang til støtte for bruk
 • Følg opp og behandle innspill fortløpende
 • Kople sanntidsdata der det er hensiktsmessig, teknisk mulig og nødvendig.
 • I disse digitale tider så kall inn til online medvirknings-workshops
Bilde av medvirkningsportal

Bilde av medvirkningsportal

Tips 2: Til politikeren - "Første inntrykk teller!"

Transparens, innsyn og involvering er noen gode stikkord for de som skal informeres, mene og beslutte. Hvis vi ser på planprosessen så er involvering og informasjon viktig for de som skal sette i verk store tiltak. Kunnskapen om modell og BIM-verktøy hos disse personene er ukjent og det er derfor viktig at de har tilgang til intuitive verktøy og nok informasjon i modellen.

 • Etabler en portal som har beskrivelse og brukerveiledning lett tilgjengelig.
 • Benytt korte brukervideoer fremfor mye skriftlig materiell
 • Opprett og oppdater en oversikt over viktige personer slik at de enkelt kan følges opp
 • Kjør samlinger med korte opplæringsrunder og oppfølging av spørsmål der det er hensiktsmessig og mulig
 • Hold fokus hos innsynsbrukere med aktiv bruk av modell i alle sammenhenger
 • Lytt til tilbakemeldinger og vurder ønsker og innfri det som gir mening

Les mer om arbeidsmetodikken som fremmer tverrfaglig samarbeid og gode beslutninger

 

Tips 3: Se løsningene i virkeligheten

Kombiner virkeligheten med alternativer og planforslag med gode befaringsverktøy. Involvering og informasjon underveis i en planprosess betyr også befaringer med beslutningstaker. Benytt befaringsverktøy som tillater posisjonering av prosjektert data gjennom mobile enheter.

 • Sikrer tilgang prosjekterte løsninger i felt
 • La beslutningstakere kontrollere i felt det de er mest opptatt av
 • Bruk innsynsløsninger som fungerer på flere plattformer slik at alle kan se hvor de er i prosjektet på egen enhet, om det er nettbrett eller mobil
 • Når dataflyten er kort, er mulighetene mange - informer og reklamer om muligheter
 • "mye vil ha mer" men ikke alt er mulig så pass på hva som loves
Bilde av sitevision

Bilde av sitevision

Husker du disse tre tipsene i neste prosjekt vil det garantert gi mer verdi for både deg, byggherre, brukere, politikere og andre! Lykke til!

Ønsker du å lære mer om hvordan visualisering kan fremme samarbeid og gode beslutninger?

ViaNova deltar i FoU-prosjektet Samtidig Prosjektering, støttet av Norges Forskningsråd. Leveransene fra dette fire år lange forskningsprosjektet er gjort tilgjengelig på nettsiden www.samtidigprosjektering.no.

Her er det tilgang til mer informasjon om hvordan bruken av digitale verktøy og visualisering er kilden til bredere informering, bedre involvering og sikrere prosjektstyring.

New Call-to-action


Tone jobber som BIM koordinator i samferdselsprosjekter i alle planfaser for ViaNova Plan og Trafikk. Arbeidet omfatter administrasjon av BIM-server, interne rutiner for samhandling samt bistå eller lede tverrfaglig koordinering i prosjektene.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvordan håndtere interessenter i samferdselsprosjekter?

«Svaret avhenger av hvem du spør….» - er et gammelt munnhell med stor relevans for oss som planlegger dagens samferdselsprosjekter.

3 tips for et vellykket ICE-møte

Alle prater om ICE (Integrated Concurrent Engineering)-møter, sesjoner, VDC, Samtidig Prosjektering og andre moderne prosjekteringsmetoder. Nettopp fordi prosjekter streber etter de mest effektive metodene for å sikre et godt resultat. Du har muligens til og med jobbet på prosjekter som har tatt dem i bruk, kanskje med varierende hell? Men hvordan kan man gjennomføre vellykkede ICE-møter, eller sesjoner som man kaller det på norsk? I dette blogginnlegget gir vi deg tre tips for en suksessfull sesjon.

Hvordan legge til rette for gode beslutninger?

Det er beslutninger som gir fremdrift i prosjekter. Vellykket prosjektgjennomføring er avhengig av riktige beslutninger, til riktig tid, på riktig underlag. I dette blogginnlegget gir vi deg tre sentrale suksessfaktorer, med konkrete tips og triks for å lykkes med gode beslutningsprosesser i ditt prosjekt.