Hvem passer PRINCE2 for?.png

Hvem har bruk for PRINCE2?

Skrevet av Charlotte Wikdal Halle - 1. november 2018

Vurderer du å ta en sertifisering i PRINCE2®, men er usikker på om du kan benytte rammeverket i din virksomhet og i dine prosjekter? I så fall kan vi berolige deg – PRINCE2 Foundation kan benyttes av alle organisasjoner og til alle typer prosjekter.

Først – hva er egentlig PRINCE2? Metoden inneholder konsepter og prosesser som representerer et minimum av krav som trengs for å lede et prosjekt. For at prosjektet skal bli vellykket, er det imidlertid viktig at metoden blir tilpasset det aktuelle prosjektet og dets omgivelser.

praktisk rettet og nyttig utdanning

Det er viktig å poengtere at PRINCE2 ikke er en universalløsning. PRINCE2 er et fleksibelt rammeverk som må tilpasses alle prosjekter og organisasjoner. Dette har ført til at PRINCE2 har blitt en meget attraktiv sertifisering som vil bli verdifull for alle involverte i prosjekter.

En PRINCE2®-sertifisering passer for:

 • Prosjektledere
 • Prosjektmedarbeidere
 • Prosjektbestillere
 • Prosjekteiere og styringsgrupper
 • Støttefunksjoner
 • Teamledere

Gratis introduksjonswebinar: Hva er PRINCE2?


Hva kan PRINCE2 hjelpe deg med?

PRINCE2 støtter ledelse av prosjekter med fokus på å optimalisere gevinster. Dette inkluderer:

 • Redusert risiko for å mislykkes
 • Økt produktivitet
 • Mer fornøyde kunder
 • Større trygghet ved utførelse av krevende prosjekter
 • Gode karrieremuligheter

Er dette utfordringer du har, vil PRINCE2 kunne være riktig sertifisering for deg.

Les også: Mathiesen ville skape god kommunikasjon i prosjekt og sertifiserte seg i PRINCE2

Et lettfattelig kurs

Hva kan PRINCE2 bidra med i virksomheten du jobber?

En PRINCE2-sertifisering vil bidra til å styrke organisasjonens evne til å levere vellykkede prosjekter. 

 • Et fleksibelt rammeverk som enkelt kan tilpasses til alle prosjekter
 • Ved at organisasjonen investerer i å sertifisere sine ansatte i PRINCE2, vil man sikre at alle involverte har en felles forståelse av prosesser, temaer, roller og ansvar som kreves for å oppnå et vellykket prosjekt
 • Alle ansatte vil være kvalifisert til å utføre og arbeide etter et PRINCE2 rammeverk
 • Alle som arbeider i prosjektet vil ha et felles språk og forståelse av metoden

Les også: SmartDok sertifiserte ledelsen i PRINCE2

 

Bli mer bevisst på prosjektrollene i organisasjonen

 

Gratis introduksjonswebinar om PRINCE2  

Temaer: Prosjektsertifisering


Charlotte Wikdal Halle

Skrevet av Charlotte Wikdal Halle

Charlotte er ansvarlig for det administrative rundt kursgjennomføringer og daglig oppfølging av våre deltakere som bestiller kurs og sertifiseringer på nett. Har du spørsmål om Metier OEC sine kurs eller sertifiseringer, er Charlotte riktig person å spørre.

Mest leste artikler