Hvem har bruk for PRINCE2?

Sertifiseringer og standarder

3 min. lesning

Vurderer du å ta en sertifisering i PRINCE2®, men er usikker på om du kan benytte rammeverket i din virksomhet og i dine prosjekter? I så fall kan vi berolige deg – PRINCE2 Foundation kan benyttes av alle organisasjoner og til alle typer prosjekter.

Først – hva er egentlig PRINCE2? Metoden inneholder konsepter og prosesser som representerer et minimum av krav som trengs for å lede et prosjekt. For at prosjektet skal bli vellykket, er det imidlertid viktig at metoden blir tilpasset det aktuelle prosjektet og dets omgivelser.

praktisk rettet og nyttig utdanning

Det er viktig å poengtere at PRINCE2 ikke er en universalløsning. PRINCE2 er et fleksibelt rammeverk som må tilpasses alle prosjekter og organisasjoner. Dette har ført til at PRINCE2 har blitt en meget attraktiv sertifisering som vil bli verdifull for alle involverte i prosjekter.

En PRINCE2®-sertifisering passer for:

 • Prosjektledere
 • Prosjektmedarbeidere
 • Prosjektbestillere
 • Prosjekteiere og styringsgrupper
 • Støttefunksjoner
 • Teamledere

Delta på vårt gratis introduksjonswebinar om PRINCE2 og hør hvorfor sertifiseringen er verdens største innen prosjektledelse.


Hva kan PRINCE2 hjelpe deg med?

PRINCE2 støtter ledelse av prosjekter med fokus på å optimalisere gevinster. Dette inkluderer:

 • Redusert risiko for å mislykkes
 • Økt produktivitet
 • Mer fornøyde kunder
 • Større trygghet ved utførelse av krevende prosjekter
 • Gode karrieremuligheter

Er dette utfordringer du har, vil PRINCE2 kunne være riktig sertifisering for deg.

Les også: Mathiesen ville skape god kommunikasjon i prosjekt og sertifiserte seg i PRINCE2

Et lettfattelig kurs

Hva kan PRINCE2 bidra med i virksomheten du jobber?

En PRINCE2-sertifisering vil bidra til å styrke organisasjonens evne til å levere vellykkede prosjekter. 

 • Et fleksibelt rammeverk som enkelt kan tilpasses til alle prosjekter
 • Ved at organisasjonen investerer i å sertifisere sine ansatte i PRINCE2, vil man sikre at alle involverte har en felles forståelse av prosesser, temaer, roller og ansvar som kreves for å oppnå et vellykket prosjekt
 • Alle ansatte vil være kvalifisert til å utføre og arbeide etter et PRINCE2 rammeverk
 • Alle som arbeider i prosjektet vil ha et felles språk og forståelse av metoden

Les også: SmartDok sertifiserte ledelsen i PRINCE2

 

Bli mer bevisst på prosjektrollene i organisasjonen

 

Gratis introduksjonswebinar om PRINCE2  


Charlotte er ansvarlig for det administrative rundt kursgjennomføringer og daglig oppfølging av våre deltakere som bestiller kurs og sertifiseringer på nett. Har du spørsmål om Metier OEC sine kurs eller sertifiseringer, er Charlotte riktig person å spørre.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvordan går du frem for å BREEAM-sertifisere prosjektet ditt?

Miljøaspektet er, og vil fortsette å være, et svært aktuelt tema i byggebransjen. Kanskje også mer og mer aktuelt med tiden som kommer. Bygg står for omtrent 40% av verdens CO2-forbruk, og 50 % av alt strømforbruk. Når vi fremover skal sørge for at vi bygger riktig prosjekt vil byggets utslipp – både i byggefasen, og når bygget er i bruk –ha mye å si for prioriteringene i prosjektet. Vi forholder oss stadig til mer ambisiøse byggherrer og strengere krav og forventinger knyttet til nettopp bærekraft. En del av verdioptimalisering i prosjektutviklingen blir da å sørge for at vi benytter oss av anerkjente, universelle sertifiseringsmetoder i prosjektene. Det mest benyttede miljøklassifiseringssystemet for bygg i dag er BREEAM. Her introduserer vi deg for systemet, og gir deg tips til når du bør velge det samt hva du bør tenke på fra start.

Hva er PRINCE2®-prinsippene og hvorfor har vi dem?

I PRINCE2 er det definert syv prinsipper som gir et rammeverk av gode fremgangsmåter for de som er involvert i et prosjekt. Det er avgjørende at vi etterlever disse for at prosjektet skal bli styrt etter PRINCE2 og være i tråd med beste praksis. De er basert på analyser av tidligere prosjekter og har vist sin verdi i praksis over mange år. Videre er de universelle, de gjelder for alle prosjekter og må alltid være til stede.

Hva er AXELOS ProPath?

AXELOS, som står bak anerkjente sertifiseringer som PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MSP® og MoP ®, lanserte tidligere i vår et nytt sertifiseringsregime som heter ProPath. AXELOS ProPath samler verdens ledende sertifiseringer for prosjekt-, program- og porteføljestyring for å gjøre det enklere for deg å velge riktig retning blant alle sertifiseringene de tilbyr.