Hvem har bruk for PRINCE2?

Sertifiseringer og standarder

3 min. lesning

Vurderer du å ta en sertifisering i PRINCE2®, men er usikker på om du kan benytte rammeverket i din virksomhet og i dine prosjekter? I så fall kan vi berolige deg – PRINCE2 Foundation kan benyttes av alle organisasjoner og til alle typer prosjekter.

Først – hva er egentlig PRINCE2? Metoden inneholder konsepter og prosesser som representerer et minimum av krav som trengs for å lede et prosjekt. For at prosjektet skal bli vellykket, er det imidlertid viktig at metoden blir tilpasset det aktuelle prosjektet og dets omgivelser.

praktisk rettet og nyttig utdanning

Det er viktig å poengtere at PRINCE2 ikke er en universalløsning. PRINCE2 er et fleksibelt rammeverk som må tilpasses alle prosjekter og organisasjoner. Dette har ført til at PRINCE2 har blitt en meget attraktiv sertifisering som vil bli verdifull for alle involverte i prosjekter.

En PRINCE2®-sertifisering passer for:

 • Prosjektledere
 • Prosjektmedarbeidere
 • Prosjektbestillere
 • Prosjekteiere og styringsgrupper
 • Støttefunksjoner
 • Teamledere

Gratis introduksjonswebinar: Hva er PRINCE2?


Hva kan PRINCE2 hjelpe deg med?

PRINCE2 støtter ledelse av prosjekter med fokus på å optimalisere gevinster. Dette inkluderer:

 • Redusert risiko for å mislykkes
 • Økt produktivitet
 • Mer fornøyde kunder
 • Større trygghet ved utførelse av krevende prosjekter
 • Gode karrieremuligheter

Er dette utfordringer du har, vil PRINCE2 kunne være riktig sertifisering for deg.

Les også: Mathiesen ville skape god kommunikasjon i prosjekt og sertifiserte seg i PRINCE2

Et lettfattelig kurs

Hva kan PRINCE2 bidra med i virksomheten du jobber?

En PRINCE2-sertifisering vil bidra til å styrke organisasjonens evne til å levere vellykkede prosjekter. 

 • Et fleksibelt rammeverk som enkelt kan tilpasses til alle prosjekter
 • Ved at organisasjonen investerer i å sertifisere sine ansatte i PRINCE2, vil man sikre at alle involverte har en felles forståelse av prosesser, temaer, roller og ansvar som kreves for å oppnå et vellykket prosjekt
 • Alle ansatte vil være kvalifisert til å utføre og arbeide etter et PRINCE2 rammeverk
 • Alle som arbeider i prosjektet vil ha et felles språk og forståelse av metoden

Les også: SmartDok sertifiserte ledelsen i PRINCE2

 

Bli mer bevisst på prosjektrollene i organisasjonen

 

Gratis introduksjonswebinar om PRINCE2  


Charlotte er ansvarlig for det administrative rundt kursgjennomføringer og daglig oppfølging av våre deltakere som bestiller kurs og sertifiseringer på nett. Har du spørsmål om Metier OEC sine kurs eller sertifiseringer, er Charlotte riktig person å spørre.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Nytt e-læringskurs: PRINCE2 i små prosjekter

PRINCE2® er en anerkjent prosjektledelsesmetode som er fleksibel og kan benyttes i de fleste prosjekter og bransjer. Dette gjør at den i mange tilfeller er for omfattende. Det er et prinsipp i PRINCE at rammeverket skal tilpasses prosjektet. Her møter man ofte på utfordringer i de mindre prosjektene hvor man ønsker å følge god praksis uten å bruke unødvendig mye tid på formaliteter.

Så mye tid bruker du på å ta en sertifisering i PRINCE2 Agile®

PRINCE2 er et utbredt og anerkjent rammeverk for prosjektledelse som passer til alle typer prosjekter - også smidige prosjekter. PRINCE2 Agile er en  sertifisering som bygger videre på PRINCE2 og ser på hvordan man bør tilpasse PRINCE2 til å fungere sammen med smidige metoder. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva som kreves for å bli sertifisert i PRINCE2 Agile.

Hva er forskjellen på PRINCE2 og ISO21500?

Det som først og fremst skiller PRINCE2 og ISO21500 er at førstnevnte er en metode mens sistnevnte er en standard.