- En helhetlig tilnærming til prosjektfaget.png

- En helhetlig tilnærming til prosjektfaget

Skrevet av Jon Arve Wålberg - 11. oktober 2018

Aldri før har flere sertifisert seg i PRINCE2®. For Sigurd Mathiesen, som spesialiserer seg på strategisk rådgivning, prosjekt- og porteføljeledelse, var valget om å ta den internasjonalt anerkjente sertifiseringen enkelt.

PRINCE2® – Projects in Controlled Environments – er en sertifisering i effektiv prosjektledelse, hvor hovedfokus er å forene helhetlige styringsprinsipper med gode prosesser. 

Antall sertifiseringer til himmels

Siden 2010, da metoden ble oversatt og adoptert til Norge, har antallet sertifiseringer økt for hvert år. I fjor sertifiserte hele 16 300 personer seg, og metoden vokser nå raskere i Norge enn i noe annet land. 

Sigurd Mathiesen

En av de mange som har valgt å sertifisere seg, er Sigurd Mathiesen. Han er tilknyttet Coleman Research og Habberstad AS, og sitter i styret i Econa Oslo/Akershus. 

– Jeg har arbeidet mye med prosjektledelse, både i prosjekt og i styringsgrupper i forprosjekt ogprosjekt. Med 25 års erfaring fra blant annet bank, hvor jeg har arbeidet med digitaliserings- og endringsprosesser, ser jeg at stadig mer av det jeg gjør er knyttet opp mot prosjektbasert arbeid i tverrfaglige team. Det er store likheter mellom det å skape gode digitale «kundereiser» i bank, og det å skape tilsvarende gode «innbyggerreiser» i offentlig sektor.


Gratis introduksjonswebinar: Hva er PRINCE2?


 – Kombinert med god styring, bidrar det å ha et felles rammeverk med prosesser, prinsipper og begreper som alle er kjent med, til å skape god kommunikasjon i og mellom alle interessegruppene i et prosjekt. Det er mye av grunnen til at jeg valgte å sertifisere meg i PRINCE2® og andre relaterte prosjekt- og porteføljestyringsmetodikker, forteller Mathiesen.

Sikrer en vellykket gjennomføring av prosjektet

Han har en MBA i finans fra NHH, samt tilleggsutdanning fra BI innen digitalisering, endringsledelse og lederkommunikasjon. Mathiesen synes at metodikkene i PRINCE2® og PRINCE2® Agile begge har en helhetlig tilnærming til prosjektfaget. PRINCE2®, som fokuserer på helhetlig styring og gode prosesser, komplementeres av PRINCE2® Agile. Sistnevnte fokuserer spesielt på hvordan man kan skape hurtigere leveranser – gjennom kontinuerlig fokus på hvilke elementer i prosjektene som skaper størst verdi for brukerne og andre interessegrupper.

Mathiesen synes videre at rammeverkene Management of Portfolios (MoP) og APMG Managing Benefit (gevinststyring), som han også er sertifisert i, bygger en bro mellom de enkelte prosjektene.

– Selv var jeg aldri i tvil om å sertifisere meg.
Metodikken er smidig nok til å kunne tilpasses ethvert prosjekt, uansett størrelse.

– Når det gjelder PRINCE2®, handler det i stor grad om å gjennomføre prosjekter med gode prosesser. Både selve arbeidsmetodikken og tilnærmingen i PRINCE2® er svært utbredt, og selv var jeg aldri i tvil om å sertifisere meg. Metodikken er smidig nok til å kunne tilpasses ethvert prosjekt, uansett størrelse. Med det mener jeg at både prinsipper, prosesser og tema enkelt lar seg tilpasse til ulike miljøer og prosjekttyper, slik at det i ulike sammenhenger alltid er mulig å sikre en vellykket gjennomføring av prosjektet.

– I tillegg er det et positivt aspekt at metodikkene med omforente begreper gjør det enklere å kommunisere og å utøve godt «stakeholder management» mot både brukere, kunder og prosjekteier, sier Mathiesen.

Ikke i tvil om at prosjektgjennomføringen blir bedre

PRINCE2® kan benyttes i alle typer prosjekt – uavhengig av størrelse, bransje, organisasjon, geografisk plassering og kultur. Metoden kan implementeres helt eller delvis for å forbedre og komplettere eksisterende modeller og prosesser for prosjektarbeid. Når du skal ta en PRINCE2®-sertifisering, kan du i tillegg velge den læremetoden som passer deg og din hverdag best. Mathiesen valgte å prøve ut ulike alternativer for de forskjellige sertifiseringskursene. 

– Selve kurset og sertifiseringen er veldig fleksibel; du kan velge mellom klasseromsundervisning og e-læring. Jeg gikk for ulike alternativer for de ulike kursene, og synes at alle holder svært høy faglig kvalitet. I tillegg er læringsopplegget godt rettet mot eksamen, forteller han.

Mathiesen tror antallet som får øynene opp for PRINCE2®, vil fortsette å øke. 

– Det er en trend i markedet, hvor vi ser en tydelig dreining – både i offentlig og privat sektor – fra en såkalt fossefallsmetode til agil metodikk, som lar seg fullt ut integrere i PRINCE2®. Sistnevnte gjennom «agile sprinter», som gjør det enklere å ta løpende vurderinger og å prioritere de viktigste elementene. På den måten fremskyndes leveransene i ulike faser. PRINCE2®s styrke ligger i at metodikken er såpass anerkjent som prosjektstyringsverktøy: Den anvendes av mange, er intuitiv, enkel å implementere og den gir uten tvil en styrke når det kommer til å gjennomføre prosjekter, sier Mathiesen, og fortsetter: 

– Jeg er helt sikker på at de aller fleste prosjekter har mye å hente fra den profesjonelle og systematiske tilnærmingen til prosjektledelse som PRINCE2® representerer.

 PS. Metier OEC er den eneste leverandøren av PRINCE2®-kurs som har alt materiale tilgjengelig på norsk: E-læring, PRINCE2®-boken, testeksamener og eksamen.

Har du funnet riktig PRINCE2®-kurs for deg? Her kan du lese mer om de forskjellige kursene samt melde deg på.

Gratis introduksjonswebinar om PRINCE2

Temaer: Prosjektledelse, Kompetanseutvikling


Jon Arve Wålberg

Skrevet av Jon Arve Wålberg

Jon Arve jobber som Director of Online Business Development og er ansvarlig for at vi utvikler og tilbyr gode og relevante kurs og sertifiseringer i prosjektledelse via våre nettsider. Han er siviløkonom med spesialisering i internasjonal markedsføring og brenner for landeveissykling, kaffebrenning og ølbrygging. Til frokost nyter han gjerne kokte egg fra egen hønsegård.

Mest leste artikler